Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослід холостого ходу.Характеристика холостого ходу асинхронного двигуна являє собою залежність струму статора І0 та споживаної потужності Р0 від напруги U0 статора при номінальній частоті fн та відсутньому навантаженні на валу двигуна: Іхх = (Ux), Рхх = (Uх) при fH = const; М2= 0.

Характеристику Х.Х. можна зняти при наявності регульованого

джерела змінного струму необхідної потужності – індукційного регулятора чи синхронного генератора. Приблизна характеристика х.х. показана на рис. 3.1.

рисунок 3.1- характеристика х.х. трифазного асинхронного двигуна (3,0 кВт, 220/380 В, 1430 об/хв).

 

При приймально-здавальних випробуваннях можна обмежитись визначенням одної точки характеристики при номінальній напрузі та частоті джерела живлення статора.

При знятті характеристики двигун попередньо прогрівають на холостому ходу до установленої температури підшипників і обмотки. Для двигунів потужністю до 10 кВт – 30 хв, від 10 до 100 кВт – 60 хв, і 120 хв при потужності понад 100 кВт.

Значення напруги і струму визначають як середньоарифметичне значення приладів по формулі:

;

;

Значення cosφ0 визначають по формулі:

;

Втрати холостого ходу Р0 складаються із втрат в сталі статора Рст, механічних Рмех і втрат в обмотці статора Рм (в міді). Втрати в обмотці статора визначають по формулам:

- при з’єднані обмоток в зірку:

- Y;

- при з’єднанні обмоток в трикутник:

- Δ;

де І0 – лінійний струм Х.Х., Rф – опір однієї фази статора під час досліду.

Сума механічних втрат і втрат в сталі:

Для визначення окремо втрат в сталі і механічних втрат будують характеристику залежності споживаної потужності електродвигуна від прикладеної до обмотки статора напруги і екстраполюють цю залежність до перетину із віссю ординат і виконують розділення втрат. див. рис.3.1. Більш точне розділення втрат можна виконати побудовою частини характеристики при невеликих напругах-три-пять точок) в функції квадрату напруги . Отримана прямолінійна залежність в місці перетину з віссю ординат дає точку розділення, рис. 3.2.

рисунок 3.2-розділення втрат холостого ходу

Якщо при вимірюваннях частота живлення відмінна від номінальної але не більша ніж на , то виміряні значення U0, Р0.МЕХ, Р0..ст підлягають перерахунку по формулам:

; ; ;

Струм Х.Х. не нормується. Збільшення струму Х.Х. в порівнянні із каталожним значенням може бути наслідком збільшення повітряного проміжку.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...