Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослід короткого замикання.Характеристика короткого замикання являє собою залежність струму статора Ік, споживаної потужності Рк, коефіцієнта потужності cosφК і пускового моменту Мк, від напруги статора Uк при загальмованому роторі.

і і ; при n=0 і .

Характеристику к.з. Знімають для двигунів потужністю до 100 кВт при Ік=(3-7)Ін і для двигунів вище 100 кВт при Ін=(2,5-4)Ін. При знятті характеристики к.з. живлення обмотки статора виконується від регульованого джерела змінного струму номінальної частоти. На основі даних досліду виконують графічну побудову характеристик к.з. приблизні характеристики приведені на рис. 3.3.

Початковий пусковий струм визначається з характеристики екстраполяцією до номінальної напруги статора UН . для цього на графіку проводять дотичну до токи, що відповідає найбільшому виміряному струму, до перетину з віссю абсцис і визначають напруги .

Значення початкового пускового струму знаходиться з формули:

, А;

де Ік – найбільше виміряне значення споживаного струму, А;

Uк – напруга яка відповідає Ік , В.

Початковий пусковий момент двигунів потужністю до 100 кВт визначають, користуючись вимірювальним важелем, який кріпиться до двигуна і впливає на динамометр.

При вимірюваннях визначають зусилля по динамометру F, довжину важеля L, м, і струм статора Ік.

Пусковий момент:

де F – зусилля в ньютонах, Н;

де F – зусилля в кілограм-силах, .

 

Для двигунів потужністю більше 100 кВт пусковий момент знаходять розрахунковим шляхом:

;

де РК,М2,Н – втрати в обмотці ротора при номінальній напрузі, кВт;

nc – синхронна частота обертання, об/хв.

Попередньо визначають втрати в обмотці ротора по даних досліду:

де Рк – споживана потужність, кВт; Рст – втрати в сталі, кВт, при напрузі Uк (визначаються по характеристиці х.х).

;

де Ік – фазний струм, А;

Rф – опір фази, Ом.

Втрати в обмотці ротора при номінальному значенні напруги:

При приймально–здавальних випробуваннях на об’єкті пусковий струм можна визначити при живленні двох фаз обмотки статора однофазним струмом.

Вимірювання проводиться при почерговому вмиканні кожної пари фаз.

Для двигунів з фазним ротором підведена напруга не повинна перевищувати 50 – 60 % від Uн.

 

рисунок 3.3- характеристика к.з. трифазного асинхронного двигуна (3,0 кВт, 220/380 В, 1430 об/хв).

Пусковий струм:

, А;

де Ік, Uк – середні значення трьох вимірів; – коефіцієнт, що враховує насичення зубців (при напрузі нижчій номінальної =1,3-1,5, при напрузі близькій до номінальної =1).

Згідно з ГОСТ 183-74 допустимі відхилення пускового струму і моменту відносно даних каталогу: початковий пусковий момент Мп -15%, початковий пусковий струм Іп +20%.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...