Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання та оцінювання індивідуальних завданьКожний студент виконує три індивідуальних завдання. Номер кожного завдання визначається студентом самостійно за останньою цифрою залікової книжки (0 – 9).

Кожне індивідуальне завдання містить 10 тестів та 4 задачі, які оцінюються у балах.

Оцінка відповідей на тести наступна:

 

Кількість правильних відповідей на тестові завдання (балів) Оцінка
9 –10
<6

 

Оцінка кожної задачі залежить від правильності розв’язання (в цілому за задачі студент може отримати максимум 20 балів):

§ правильне розв’язання – 5;

§ методика розв’язання правильна, але допущена арифметична помилка – 4;

§ методика розв’язання частково невірна або допущено декілька арифметичних помилок – 3;

§ методика розв’язання задачі цілком хибна – 2 (незадовільно).

 

Кількість балів за розв’язання задачі Оцінка
18-20
15-17
12-14
<12

 

В підсумку за виконання індивідуального завдання студент отримує дві оцінки – за тестову частину та задачі.

 

Індивідуальні завдання виконуються письмово, на аркушах розміром А4, скріплюються титульним листом, подаються на кафедру та захищаються викладачу або комісії.

 


Індивідуальне завдання №1

з дисципліни „Основи економічної теорії

Варіант 1

Тести

1. Економіку можна визначити як науку:

a) про біржовий ринок

b) про те, як суспільство вирішує питання „що”, „як” і „для кого” виробляти;

c) те, як держава впливає на діяльність ринку.

2. Яка економічна мета суспільства має точний кількісний вимір:

a) економічна захищеність;

b) економічна свобода;

c) справедливий розподіл доходів;

d) економічне зростання.

3. Крива виробничих можливостей ілюструє усе зазначене, крім:

a) ціни товарів та послуг;

b) необхідності вибору;

c) проблеми дефіцитності;

d) альтернативної вартості.

4. Організаційно-економічні відносини – це:

a) відносини з відтворення суспільного виробництва;

b) відносини з приводу присвоєння благ;

c) відносини, зв’язані з взаємодією людини та природи;

d) відносини, зв’язані з трудовою діяльністю.

5. Що є найдефіцитнішим у натуральному господарстві:

a) природні ресурси;

b) час;

c) життєві блага;

d) гроші.

6. Яка функція грошей свідчить про їх абсолютну ліквідність:

a) міра вартості;

b) засіб обігу;

c) засіб платежу;

d) засіб нагромадження.

7. Визначте, яке з тверджень є хибним:

a) олігополістична залежність фірм на ринку завжди приводить до того, що одна з фірм стає домінуючою, придушуючи інтереси інших;b) монопсонія характеризує таку ситуацію, за якої на ринку діє лише один покупець;

c) для монополістичної конкуренції не характерна стандартизована продукція;

d) модель досконалої конкуренції вивчається економістами дуже прискіпливо, оскільки більшість реальних ринків функціонує саме за такою моделлю.

8. Фондова біржа – це:

a) ринок, де відбувається торгівля оптовими партіями товарів;

b) ринок, де відбувається торгівля цінними паперами;

c) ринок, де відбувається торгівля кредитними угодами;

d) ринок, де відбувається найм робочої сили.

9. Зміна величини попиту означає:

a) переміщення кривої попиту;

b) посилення або послаблення дії нецінових чинників попиту;

c) перехід по стабільній кривій попиту;

d) усі відповіді невірні.

10. Визначте, яке твердження є хибним:

a) за сучасних умов у розвинених країнах переважає державна власність;

b) під лібералізацією економіки розуміють звуження державного контролю над більшістю сфер життя суспільства;

c) у командній економіці постійним дефіцитом є товари та послуги.

 

Задачі

1. Уявімо, що приватна фірма вирішила придбати партію товару Х. На міжнародні телефонні розмови та телеграми було витрачено 700 грн. Збір інформації про ціни на аналогічний товар коштував фірмі 560 грн. Транспортні витрати на поїздку менеджера фірми Х до постачальника за метою перевірки якості товару склали 400 грн. Крім того, за перевірку надійності фірми-постачальника та правильності складання угоди юридичній фірмі виплачено 500 грн. Угода відбулася та фірма виплатила постачальнику 13000 грн. та окремо 7500 грн. транспортних витрат на доставку товару. Оцініть суму трансакційних витрат покупця

 

2. В період з 1849 до 1859 рік у зв’язку з відкриттям родовищ золота в Каліфорнії продуктивність праці в золотовидобувній промисловості США зросла в 2,2 рази, а в цілому по економіці США – на 30%. Визначте, яким чином ці зміни вплинули на рівень цін на промислові товари за умови незмінності усіх інших умов.

 

3. За ціни квитка на виставку 60 грн кількість відвідувачів склала 200 чол. Коли ціна квитку зросла до 100 грн, кількість відвідувачів зменшилася до 60 чол. Якщо функція попиту є лінійною, то скільки відвідувачів прийде за ціни 30 грн за інших рівних умов.

 

4. У споживача є 3 пляшки лимонаду. Умовно корисність кожної можна визначити так: 1-ї пляшки – 10 ютиль, 2-ї – 8 ютиль, 3-ї – 6 ютиль. Визначте загальну корисність, побудуйте криві загальної та граничної корисності.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...