Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання №1. з дисципліни „Основи економічної теорії”з дисципліни „Основи економічної теорії

Варіант 8

Тести

1. Наукові уявлення про економічні факти, вільні від суб’єктивних оціночних суджень – це:

a) позитивна економічна теорія;

b) політична економія;

c) нормативна економічна теорія;

d) мікроекономіка.

2. Економічна система, яка ґрунтується на національному менталітеті та релігії, спадковості або кастовій приналежності, називається:

a) командно-адміністративною;

b) традиційною;

c) змішаною;

d) ринковим соціалізмом.

3. Обмеженість ресурсів означає, що:

a) у суспільстві вони наявні у такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів та послуг;

b) з їх допомогою неможливе одночасне та повне задоволення усіх потреб;

c) ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання.

4. Функція грошей як міри вартості полягає у тому, що:

a) гроші є посередником між продавцем та покупцем;

b) за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;

c) за гроші ж знаряддям погашення боргів;

d) усі відповіді невірні.

5. Який з нижче перерахованих процесів є прикладом реприватизації:

a) розпродаж акцій;

b) повернення собі попередніми власниками будинку (садиби);

c) передача землі у державну власність;

d) повернення державної власності попереднім приватним власникам.

6. Інфляція проявляється:

a) в зростанні рівню цін та реального доходу населення;

b) в зростанні рівню цін та падінні реального доходу населення;

c) в зростанні номінальних та реальних доходів населення;

d) в зростанні рівню цін без змін у реальних доходах населення.

7. Визначте, яке з тверджень є хибним:

a) конкуренція сприяє ефективному використанню ресурсів;

b) конкуренція створює умови для зниження витрат;

c) екологічна ситуація покращується саме в процесі конкуренції.

8. Який ринок найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

a) послуг;

b) тракторів;

c) нафтопродуктів;

d) цінних паперів.

9. Як попит пов’язаний з потребами:

a) він відображає усі потреби економічного суб’єкта;

b) він відображає потреби, але нерідко виходить за їхні межі;

c) він відображає потреби, підкріплені грошовими можливостями;

d) усі відповіді невірні.

10. Чим торгують на товарній біржі:

a) крупними партіями будь-яких товарів;

b) стандартними контрактами;

c) товарами масового виробничого та особистого споживання.

 

Задачі

1. Використовуючи модель Фішера, покажіть, як зміниться потреба суспільства в грошах за умови, що обсяг вироблених товарів зріс на 60%, ціни зросли на 10%, а швидкість грошей сповільнилася на 10%.

 2. Ціна на чай зросла з 10 до 20 грн за кг. Попит на цукор скоротився з 2 до 1 кг. Попит на кофе зріс з 0,5 до 1,5 кг. Попит на сірники не змінився – 10 коробок. Визначте перехресну еластичність попиту та тип товарів за ціною чаю.

 

3. Виробнича функція цеху має вигляд Q = 5K0,5L0,5, де K – кількість годин роботи машин, L – кількість годин праці. Уявімо, що на день витрачається 9 годин роботи машин та 9 годин праці. Якою може бути максимальна кількість випущеної продукції ?

 

4. На ринку яловичини встановились рівноважні значення ціни Р = 30 грн/кг, та обсягу Q = 500 кг. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює -0,1, а коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною складає 0,2. Визначте лінійні функції попиту та пропозиції на яловичину.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...