Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання №2. з дисципліни „Основи економічної теорії”з дисципліни „Основи економічної теорії

Варіант 7

Тести

1. Власник облігації є:

a) співвласником компанії;

b) кредитором, який отримує дивіденд;

c) кредитором, який отримує фіксований відсоток;

d) усі відповіді невірні.

2. Яка з ознак не характеризує ринок праці:

a) важлива роль профспілок;

b) попит на працю, на відміну від попиту на споживчі товари, є не похідним, а первинним;

c) ринок праці належить до ресурсних ринків;

d) робоча сила є особливим товаром.

3. Система, за якої розцінка встановлюється на весь обсяг робіт, називається:

a) відрядною;

b) акордною;

c) відрядно-прогресивною;

d) почасово-преміальною.

4. Амортизаційні відрахування враховують:

a) у витратах підприємства;

b) у прибутку;

c) у витратах та прибутку;

d) залежно від сфери діяльності – або у витратах, або у прибутку.

5. Яка з наведених характеристик належить до визначення капіталу як фактору виробництва у ринковій економіці:

a) соціально-економічні відносини;

b) економічний ресурс, який приносить доход;

c) експлуатація найманої праці;

d) засоби виробництва.

6. Що з нижченаведеного не належить до постійного капіталу за К. Марксом:

a) робоча сила людини;

b) сировина та матеріали;

c) будівлі та споруди;

d) машини та устаткування.

7. Який з нижченаведених доходів називають граничним:

a) виручку від реалізації всієї продукції;

b) приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції;

c) доход, розрахований на одиницю проданої продукції.

8. Яке з тверджень є хибним:

a) обсяг відсотку знаходиться у прямій залежності від шансу невиплати позики;

b) низька ставка відсотку приводить до зростання інвестицій та розширення виробництва;

c) ринкова ціна облігації тим вища, чим нижча поточна ставка відсотку;

d) довгострокові позики видаються за більш низькими ставками, ніж короткострокові.

9. Який вид ренти зв’язаний з різницею у природній якості землі:

a) абсолютна;

b) диференційна І;

c) диференційна ІІ;

d) диференційна І та ІІ.

10. Яке з тверджень є вірним:

a) фермер не завжди доводить свою продукції до кінцевого ступеню готовності до споживання;

b) причиною існування дрібних та середніх фермерських господарств є занепокоєння суспільства відносно наслідків монополізації сільського господарства (подорожчання товарів та зниження їх якості;

c) висока частка дрібних фермерських господарств визначає їх лідерство в обсягах виробництва.

 

Задачі

1. Для того, щоб через 10 років сплатити освіту вартістю 10000 грн., необхідно покласти у банк певну суму. Яким має бути її обсяг, якщо ставка відсотку – 12%, при нарахуванні доходу використовується спосіб складного відсотку. 

2. Дійсний капітал акціонерного товариства – 3 млн грн. Прибуток складає 900 тис. грн. Норма нагромадження – 60%. З прибутку товариства 100 тис. грн йде на виплату премій, 20 тис. грн – на виплату податків. Інші – на виплату дивідендів. Визначити дивіденд на акцію, якщо номінал акції – 100 грн. Знайти засновницький прибуток, якщо усі акції продані, а норма відсотку – 4%.

 

3. Вартість устаткування фірми становить 400 тис. грн. Його ліквідаційна вартість 10 тис. грн. Термін служби устаткування – 8 років. Витрати на оплату праці щорічно складають 120 тис. грн, на сировину, матеріали, енергію – 190 тис. грн. Щорічний виторг від реалізації продукції – 420 тис. грн. Визначте, щорічний чистий прибуток протягом трьох років, якщо ставка податку на прибуток становить 30%, а амортизацію нараховують подвійно-знижувальним методом.

 

4. Націнка на продані роздрібною торгівлею товари склала 18,5 млн грош. од. Визначте суму прибутку торгівельного капіталу, якщо відомо, що витрати обігу склали 5,1% від загального товарообігу, який дорівнює 260,9 млн грош. од.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...