Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯДержавний заклад

Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

Кафедра оториноларингології

Індивідуальний план студента

За спеціальністю

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

на основі програми навчальної дисципліни

 

для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ – ІV рівнів акредитації


Оториноларингологія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами:

- медичної і біологічної фізики: пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі (ПН.045); трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини (ПН.048);

- анатомії людини: визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини (ПН.019); інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини (ПН.033);

- мікробіології, вірусології та імунології: інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем (ПН.024); трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини (ПН.052);

- гістології, цитології та ембріології: трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємозв’язків тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації (ПН.051);

- фізіології: аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини (ПН.012); пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму (ПН.037);

- визначати етіологічні та патогенетичні фактори ЛОР-хвороб (ПП.105 – лікувальна справа); (ПП.118 – педіатрія); (ПП.139 – медико-профілактична справа).

- визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа (ПП.133- лікувальна справа); (ПП.143 – педіатрія); (ПП.165 – медико-профілактична справа).

- використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб (ПП.150 – лікувальна справа); (ПП.161 – педіатрія); (ПП.182 – медико-профілактична справа).

- діагностувати та надавати екстрену медичну допомогу хворим з ЛОР-патологією (ПП. 190 – лікувальна справа); (ПП. 201 – педіатрія); (ПП.221 – медико-профілактична справа).

- інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР- органів (ПП. 205 – лікувальна справа); (ПП.216 – педіатрія); (ПП.236 – медико-профілактична справа).

- ставити попередній діагноз найбільш розповсюджених ЛОР –хвороб (ПП.258 – лікувальна справа); (ПП.264 – педіатрія); (ПП.283 – медико-профілактична справа).б) закладає основи вивчення студентами:

- інфекційних хвороб: виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб ( ПП. 028 - лікувальна справа); (ПП. 033 – педіатрія); (ПП.033 – медико-профілактична справа);

- епідеміології: інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в галузі епідеміології (ПП.206 – лікувальна справа); (ПП. 040 – педіатрія); (ПП. 040 – медико-профілактична справа);

- професійних хвороб: проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання (ПП.037 – лікувальна справа); (ПП.046 – педіатрія); (ПП. 046 – медико-профілактична справа);

- онкології: визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину (ПП.135 – лікувальна справа); (ПП.140 – педіатрія); (ПП.161 – медико-профілактична справа),

що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з оториноларингології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій верхніх дихальних шляхів та вуха в процесі життєдіяльності.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...