Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовий модуль I. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів1. Основні етапи розвитку оториноларингології як самостійної медич­ної дисципліни.

2. Історія розвитку оториноларингології на Україні.

3. Історія кафедри оториноларингології вузу.

4. Основні напрямки розвитку та досягнення сучасної оториноларингології.

5. ЛОР- органи і аналізатори людини, їх функціональне значення.

6. Клінічна анатомія зовнішнього вуха.

7. Клінічна анатомія барабанної перетинки. Особливості розташування і будови барабанної перетинки у дітей раннього віку.

8. Клінічна анатомія барабанної порожнини.

9. Стінки та поверхи барабанної порожнини.

10. Слухові кісточки та м'язи барабанної порожнини.

11. Клінічна анатомія сосковидного відростка. Типи будови сосковидного відростка. Вікові особливості.

12. Клінічна анатомія, фізіологія слухової труби. Особливості її будови у дитячому віці.

13. Клінічна анатомія завитки внутрішнього вуха.

14. Будова спірального органа. Адекватний подразник слухового аналіза­тора.

15. Механізм звукопроведення (повітряна, кісткова провідність).

16. Провідні шляхи слухового аналізатора.

17. Теорії звукосприйняття.

18. Клінічна анатомія присінка внутрішнього вуха.

19. Клінічна анатомія півколових каналів внутрішнього вуха.

20. Будова ампулярного рецептора. Адекватні подразники.

21. Будова отолітового апарату. Адекватні подразники.

22. Вестибулярні ядра та їх зв'язки.

23. Вестибулярні рефлекси.

24. Закони Евальда та закономірності ністагменої реакції.

25. Визначення прохідності слухових труб.

26. Дослідження слуху мовою та камертонами.

27. Тональна порогова та мовна аудіометрія.

28. Диференційна діагностика уражень звукопровідного та звукосприймаючого апаратів.

29. Спонтанні вестибулярні порушення.

30. Методи дослідження ампулярного рецептора (калорична, обертальна, пресорна проби).

31. Дослідження отолітової функції.

32. Клінічна анатомія зовнішнього носа.

33. Клінічна анатомія порожнини носа.

34. Клінічна анатомія бокової стінки носа.

35. Структура носової перегородки.

36. Кровопостачання та іннервація порожнини носа.

37. Вікові особливості розвитку приносових пазух.

38. Клінічне значення приносових порожнин. Клінічна анатомія верхньощелепної пазухи.

39. Клінічна анатомія лобної пазухи.

40. Клінічна анатомія решітчастої пазухи.

41. Клінічна анатомія основної пазухи.

42. Клінічна фізіологія порожнини носа та приносових пазух.

43. Значення носового дихання для розвитку організму дитини. Методи дослідження носа та приносових пазух.

44. Клінічна анатомія глотки, її відділи.

45. Анатомія лімфаденоїдного глоткового кільця. Вікові особливості лімфаденоїдної тканини глотки.

46. Структура піднебінних мигдаликів, кровопостачання, іннервація.

47. Фізіологія лімфаденоїдного глоткового кільця.

48. Методи дослідження глотки.

49. Топографія гортані.

50. Хрящі та зв'язки гортані.

51. М'язи гортані.

52. Іннервація гортані.

53. Клінічна анатомія порожнини гортані.

54. Фізіологічні функції гортані.

55. Методи дослідження гортані у дорослих і дітей.

56. Анатомія стравоходу: топографія, стінки, фізіологічні звуження.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...