Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовий модуль 3. Захворювання верхніх дихальних шляхів86. Фурункул носа, клініка, лікування.

87. Гострий нежить: етіологія, патогенез, клініка і лікування.

88. Гострий нежить у немовлят.

89. Хронічні риніти: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікація.

90. Хронічний катаральний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

91. Хронічний гіпертрофічний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

92. Хронічний атрофічний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

93. Озена: клініка, диференційний діагноз, принципи лікування.

94. Вазомоторний риніт, алергічна форма: етіологія, клініка, лікування.

95. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма: етіологія, клініка, лікування.

96. Гематома та абсцес носової перегородки: клініка, лікування.

97. Викривлення носової перегородки, синехії та атрезії порожнини носа; клініка, лікування.

98. Класифікація гострих та хронічних синуїтів.

99. Загальні та місцеві ознаки гострих і хронічних синуїтів.

100. Гострий і хронічний етмоїдит: клініка, лікування.

101. Гострий гайморит: клініка, лікування.

102. Хронічний гайморит: форми, клініка, лікування.

103. Хронічний одонтогенний гайморит: клініка, діагностика, лікування.

104. Гострий і хронічний фронтит: клініка, лікування.

105. Гострий і хронічний сфеноїдит: клініка, лікування.

106. Хронічні поліпозні синуїти: етіологія, клініка, комплексне лікування.

107. Риногенні внутрішньочерепні ускладнення: шляхи проникнення інфек­ції, види ускладнень, принципи лікування.

108. Риногенні орбітальні ускладнення: шляхи проникнення інфекції,

109. види ускладнень, принципи лікування.

110. Класифікація тонзилітів.

111. Катаральна ангіна: клініка, лікування.

112. Фолікулярна ангіна: клініка, лікування.

113. Лакунарна ангіна: клініка, диференційний діагноз, лікування.

114. Виразково-плівчаста ангіна: етіологія, клініка, лікування.

115. Вторинні ангіни.

116. Моноцитарна ангіна: етіологія, клініка, лікування.

117. Дифтерія глотки: клініка, диференційний діагноз.

118. Паратонзиліт і паратонзилярний абсцес: етіологія, класифікація, лікування.

119. Гострий тонзилогенний сепсис: клініка, лікування.

120. Заглотковий абсцес у дітей: клініка, лікування.

121. Аденоїдні вегетації: клініка, лікування.

122. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів: клініка, лікування.

123. Хронічний тонзиліт: етіологія, патогенез, класифікація.

124. Місцеві ознаки хронічного тонзиліту.

125. Види декомпенсації хронічного тонзиліту, формуліровка діагнозу.

126. Консервативне лікування хронічного тонзиліту.

127. Хірургічне лікування хронічного тонзиліту.

128. Лептотрихоз: клініка, лікування.129. Гострий фарингіт: етіологія, клініка, лікування.

130. Хронічний фарингіт: етіологія, форми, клініка, лікування.

131. Гострий катаральний ларингіт: етіологія, клініка, лікування.

132. Гортанна ангіна: клініка, лікування.

133. Флегмонозний ларингіт: клініка, лікування.

134. Абсцес надгортанника: клініка, лікування.

135. Хондроперихондрит гортані: причини, клініка, лікування.

136. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: етіологія, патогенез, клініка.

137. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей. Інтенсивна терапія.

138. Хронічний ларингіт: етіологія, форми, клініка.

139. Парези і паралічі гортані: причини, ларингоскопічна картина, принципи лікування.

140. Юнацька ангіофіброма носоглотки: клініка, діагностика, методи видалення.

141. Злоякісні пухлини носа та приносових пазух: діагностика, лікування.

142. Злоякісні пухлини глотки: локалізація, клініка, методи лікування.

143. Доброякісні пухлини гортані.

144. Папіломатоз гортані у дорослих і дітей.

145. Передракові захворювання гортані.

146. Рак гортані: етіологія, локалізація, клініка, стадії розвитку захворювання.

147. Принципи ранньої діагностики рака гортані.

148. Лікування рака гортані.

149. Хірургічне лікування рака гортані, його види, показання.

150. Склерома верхніх дихальних шляхів: етіологія, патанатомія, стадії, лікування.

151. Туберкульоз верхніх дихальних шляхів: клінічні проявлення, диференційний діагноз.

152. Сифіліс верхніх дихальних шляхів: особливості клінічного про­явлення, диференційний діагноз.

153. Значення профілактичних оглядів і диспансеризації у профілактиці захворювань ЛОР- органів та їх ускладнень.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...