Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номенклатура енантіомерів і σ-діастереомерівДіастереомерія є одним із видів статичної просторової взаємодії.

Діастереомери-оптичні речовини з декількома центрами хіральності-сполуки різної будови, з різними фізичними,хімічними і спектральними властивостями.

Діастереомери мають різну фізіологічну дію на живі організми,не містять подвійних зв’язків.

Розріняють такі види діастереомерів:

1) π-діастереомери - явища спостерігаються в сполуках з π-зв’язками;

2) σ-діастереомери - спостерігається у сполуках, які мають σ-зв’язки:

а) хіральні (оптично активні);

б) ахіральні (оптично неактивні).

2.а. σ-діастереомерія хіральних сполук :

Є два центри хіральності,отже:

X = 2n = 22 = 4 ( ізомера)

 
 

 
 


               
       
 
 
 

I II III IV

Тпл. 170 170 140

α +12 -12 0

14444424444443 144444424444443

енантіомери R,R енантіомери R,S

діастереомери

Отже, діастереомери - це оптичні ізомери однієї і тієї ж речовини ,які не відносяться одна до одної як дзеркальні антиподи.

У молекулі є площина симетрії; маємо симетрію верхньої і нижньої частини, тому є лише три ізомери. III ізомер не проявляє оптичної активності. Це пов'язано з площиною симетрії: верхня частина є дзеркальним відображенням нижньої частини.

Такі речовини, які мають елементи хіральності, але внаслідок симетрії втрачають оптичну активність називаються мезо-формами ( "mezos"-недіяльний).

Діастереомери мають різні фізичні і хімічні властивості, їх розділити легко,а енантіомери мають однакові фізичні властивості, розділити їх важко.

       
   
 

2.б. Ахіральні σ-діастереомери називають ще альдотетрози, тому що вони відносяться до цукрів.

Класифікують за D і L - номенклатурою, але якщо є два центри хіральності, то розглядають лише той , який далі від старшої групи.

D і L - номенклатура не є досить зручною (вказує розташування лише останнього асиметричного центру).Тому в основу назв діастереомерів беруть треози і ерітрози.

У всіх діастереомерів, в яких однакові або подібні по будові групи розташовані по різні боки від вертикалі називають трео-формами і навпаки, якщо однакові або подібні групи розташовані по одну сторону — ерітро-формами.

Hal, NH2, OH-подібні групи.

Згідно систематичної номенклатури вказується конфігурація кожного з центрів хіральності.

 

Конформаційна стійкість σ-діастереомерів           
     
 
 

Щоб перейти від проекційних формули Фішера до формули Ньюмена треба скласти формулу по пунктирним лініям:

           
     
 

При постійному обертанні молекула проходить безліч конформаційних станів. Найважливішими є 6 граничних стана, які дають max або min енергії, 3 з яких затінені (заслонені) і 3 загальмовані.

φ1 φ3 φ5

φ1 φ3 φ5
Просторова взаємодія
Диполь-дипольна взаємодія 2+;- 2+;- 2-
Водневий зв'язок

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...