Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що надалі іменується – “навчальний заклад”), з однієї сторони, таПро навчально-виробничу практику

 

“__”________ 20___ р. м. Київ

 

Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені

В.С. Кудряшова в особі директора училища Мельника Олександра Степановича,

що надалі іменується – “навчальний заклад”), з однієї сторони, та

_ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 р.” в особі заступника Голови Правління Костенка Віталія Михайловича (що надалі іменується – “підприємство”), з другої сторони, уклали договір про таке:

1. Підприємство зобов’язується:

1.1. Надати учням обладнані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом- графіком.

№ п/п Назва і код професії спеціальності та спеціалізації Кількість учнів, слухачів Форма професійно-практичної підготовки (виробнича практика, виробниче навчання)   Рік навчання Термін виробничого навчання виробничої практики
початок закінчення
             
             
             

1.2. Розподілити наказом учнів на робочі місця та призначити кваліфікованих працівників підприємства для безпосереднього керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою з оплатою їх роботи в установленому порядку.

1.3. Забезпечити учнів виробничими завданнями, документацією, технічним обладнанням, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, спеціальностям та спеціалізаціям.

1.4. Забезпечити учням безпечні умови праці на кожному робочому місці або навчально-виробничій дільниці на рівні нормативних вимог. Проводити інструктажі з охорони праці. Забезпечити учнів лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємства.

1.5. Надати учням та майстрам виробничого навчання можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання навчальних програм та відповідних завдань.

1.6. Забезпечити облік виконаних кожним учнем робіт та оплату їх праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

1.7. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені учнями порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні випадки, що сталися з ними.1.8. Після закінчення виробничої практики надати виробничу характеристику на кожного учня.

1.9. Надавати консультаційну, технічну і технологічну допомогу та можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання навчального закладу, проводити роботу з професійної орієнтації молоді.

1.10. Нараховані учням кошти переказуються для виплати на рахунки навчального закладу:

* 50% (заробітна плата учнів) підприємство направляє на розрахунковий рахунок навчального закладу ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ;

* 50% (на зміцнення матеріально-технічної бази) підприємство направляє на розрахунковий рахунок навчального закладу № р/р: 31258201246878 МФО: 820019 код ЄДРПОУ: 02544371 Банк ГУДКСУ в м. Києві, призначення платежу КФК, а також надавати відомість..

1.11. Додаткові зобов’язання_____________________________________________________

 

2. Навчальний заклад зобов'язується :

2.1. Подати підприємству не пізніше ніж за один тиждень до початку виробничого навчання та виробничої практики список учнів, які направляються для проходження виробничого навчання та виробничої практики, із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп - керівників професійно-практичної підготовки від навчального закладу, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики на виробництві.

2.2. Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку учнів, які направляються для проходження виробничого навчання та виробничої практики, вивчення ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, спеціальностей.

2.3. Здійснювати через майстрів виробничого навчання навчально-методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів.

2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що сталися з учнями.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо організації і проведення виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в установленому законодавством порядку.

4. Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом - графіком.

5. Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, а другий – у навчальному закладі.

6. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...