Главная Обратная связь

Дисциплины:


Щодо скорочення видатків державного бюджетуУ зв'язку зі значним зростанням дефіциту державного бюджету у 2009 р. Уряд Чеської Республіки затвердив пакет антикризових заходів, щодо зниження дефіциту бюджету у 2010 р. з 230 млрд. чес. крон до 155,3 млрд. чес. крон (відповідно 9,2 млрд. євро і 6,3 млрд.євро). Міністерство фінансів ЧР запропонувало зменшити соціальні виплати, збільшити деякі податки і на 4% понизити заробітну плату в бюджетній сфері.

Уряд Чеської Республіки затвердив план короткострокових та середньострокових заходів щодо подолання наслідків економічної кризи, запропонований Міністерством фінансів ЧР.Програма передбачає: створення додаткових умов для просування чеської продукції на ринки інших країн; збільшення надходжень іноземних інвестицій; зменшення дефіциту бюджету; надання сприяння розвитку підприємницької діяльності; зменшення безробіття; продовження пенсійної реформи, яка встановлює збільшення пенсійного віку та інші заходи.

На даний час у Чеській Республіці прийняті та діють:

1. Антикризові заходи, розроблені Національною економічною радою, щодо протидії впливу світової фінансової економічної кризи та підтримки національного виробника. Затверджені Урядом ЧР та Парламентом ЧР у лютому 2009 р.

2. Антикризові заходи по зниженню дефіциту державного бюджету Чеської Республіки у 2010р.Затверджені Урядом ЧР у вересні 2009 р.

3. Програма короткострокових та середньострокових заходів щодо подолання наслідків економічної кризи, запропонована Міністерством фінансів ЧР. Програма затверджена Постановою Уряду ЧР №119 від 08.02.2010 р та знаходиться на розгляді Парламенту ЧР.

4. Законодавчі акти, Постанови Уряду Чеської Республіки, спрямовані на подолання кризових явищ економіки (жовтень 2008 – березень 2010 р.)

Словацька Республіка

Протягом 2009 р. відбувалось значне зниження темпів економічного розвитку Словаччини, обумовлене дією світової фінансової та економічної кризи: за даними Статистичної адміністрації СР, ВВП за 9 місяців 2009 р. у поточних цінах знизився на 6,7% порівняно з відповідним періодом 2008 р. і склав 46,828 млрд. євро. У структурі ВВП частка промисловості становила 27,8%, оптової та роздрібної торгівлі – 15,2%, транспорту та телекомунікацій – 11,0%, будівництва – 8,5%. Зниження ВВП відбулось внаслідок загального спаду виробництва у більшості сфер національної економіки СР, зменшення обсягів експорту та імпорту товарів і послуг, зниження споживання населенням внаслідок падіння купівельної спроможності. Загальний спад словацької економіки в умовах глобальної економічної кризи підсилювався фактором високої залежності економіки СР від іноземного капіталу.

Обсяг випуску промислової продукції за 2009 рік склав 85,4% по відношенню до попереднього року.Індекс споживчих цін за 2009 р. по відношенню до 2008 року склав 101,6%. Найбільше зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 8,0%), комунальні послуги, постачання води, електроенергії та газу (на 6,6%), медичні послуги (на 6,6%), освітні послуги (5,5%), послуги готелів та ресторанів (на 5,0%). При цьому помітно знизились ціни на транспортні послуги – на 6,4%, а також на харчові продукти та безалкогольні напої – на 3,2.

Індекс цін виробників промислової продукції за січень-грудень 2009 року склав 93,4%, сільськогосподарської продукції – 75,4%.

Середньомісячна заробітна плата в СР у 2009 році становила 751,27 євро, найбільша – у працівників інформаційно-телекомунікаційної галузі (1541,91 євро), найнижча – у сфері обслуговування готелів і ресторанів (341,16 євро). Індекс номінальної середньомісячної зарплати за 2009 рік склав 102,2%, а реальної – 100,6%.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2010 року становив 12,9%.

Державний бюджет 2009 р. виконаний по доходах на 96,1%, по видатках – на 94,4%. Доходи державного бюджету СР склали 10540,8 млн. євро, видатки – 13332,0 млн. євро; таким чином, дефіцит держбюджету СР за 2009 р. склав 2791,2 млн. євро.

Золотовалютні резерви Національного банку Словацької Республіки станом на 31.12.2009 склали 1371,7 млн. євро.

Зовнішній борг СР станом на кінець жовтня 2009 року складав 69,565 млрд. дол. США.

Загальне зовнішньоторговельне сальдо Словаччини на кінець листопада 2009 р. було позитивним і складало 1313,4 млн. євро. При цьому загальний обсяг експорту за 11 місяців досяг величини 36 463,4 млн. євро (зменшення на 21,8% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року), аімпорту – 35 150,0 млн. євро (зменшення на 25,2%).

Аналіз зовнішньої торгівлі Словацької Республіки за територіальною направленістю протягом 11 місяців 2009 р. показує, що найбільші обсяги зовнішньоторговельного обігу Словаччини (93,1% експорту та 71,7% імпорту) припадають на Європу. В аспекті основних економічних угрупувань, найбільшим зовнішньоекономічним партнером СР є: ОЕСР – 86,4% словацького експорту та 70,4% імпорту, а також Європейський Союз-27: 85,1% словацького експорту і 67,4% словацького імпорту. Серед країн світу найбільшим партнером Словацької Республіки за зовнішньоторговельним обігом є Німеччина, в якій зосереджено 20,2% словацького експорту та 16,3% імпорту. З країн СНД – Російська Федерація: 4,1% словацького експорту і 9,1% імпорту, що цілком обумовлено імпортом до СР російських енергоносіїв.

Внаслідок орієнтації економіки СР на поглиблення інтеграції країни до загальної економіки ЄС, на неї вирішальний вплив чинить економічна ситуація в Євросоюзі в цілому. На сучасному етапі розвитку внутрішня економічна діяльність Уряду СР значною мірою пов'язана із впровадженням спільних заходів ЄС по послабленню та подоланню наслідків світової фінансової та економічної кризи, по підвищенню рівня спільної енергетичної безпеки, по частковій консолідації фінансових фондів.

З 2007 р. Уряд СР успішно реалізовував державну стратегію розвитку на 2007-2014 рр., досягнувши бурхливого економічного росту. Позитивна динаміка економічного росту країни була перервана з останнього кварталу 2008 р. глобальною фінансовою та економічною кризою, що вимусило керівництво СР здійснити певний відхід від зазначеної стратегії та впровадити так званий "Сукупний план дій" – пакет антикризових заходів, спрямований на підтримку словацької економіки в умовах фінансової і економічної кризи. Зазначеним планом передбачались інтенсивне використання єврофондів, підтримка інновацій та доступність до фінансових джерел, що мало реально допомогти національній економіці та зменшити вплив на неї фінансової кризи без перегляду держбюджету на 2009 рік. Одним з ключових пунктів плану антикризових дій стало інтенсивніше використання коштів єврофондів. На фінансовому ринку головні заходи Уряду СР мали концентруватись на підтримці малого та середнього підприємництва, а також на доступності для нього капіталу шляхом як зниження відсоткових ставок по кредитам Словацького банку гарантій та розвитку (після збільшення основних активів цього банку приблизно на 33 млн. євро), так і за допомогою фінансування експортних кредитів Ексімбанком СР.

· Інші антикризові дії спрямовувались на покращення підприємницького середовища, підтримці інновацій та запровадженню у виробництво новітніх технологій. Заходи пакету антикризових дій запроваджувались і в області внутрішнього споживання з власних джерел, зокрема, зниження енергетичної залежності та підвищення енергетичної ефективності (що набуло підвищеної актуальності внаслідок "газової кризи" початку 2009 року).

З початку 2010 р. у Словацькій Республіці продовжуються процеси поступового виходу з економічної кризи, які розпочались в останньому кварталі попереднього року. Даними Статистичної адміністрації СР підтверджується, що темп економічного відновлення нарощується і перевищує прогнозовані наприкінці 2009 р. показники. За даними Міністерства фінансів СР, у січні вже зареєстрований профіцит державного бюджету, який склав 23 млн. євро. Згідно з прийнятим держбюджетом СР на 2010 р., річний дефіцит держбюджету повинен скоротитися на 5,5 відсотка у порівнянні з 2009 р. Головними галузями, які забезпечують економічне зростання, залишаються автомобільна промисловість та суміжні виробництва, а також приладобудування. Але, у той же час, у країні продовжується повільний ріст рівня незайнятості населення, припинення якого очікується аналітиками лише у 2011 році. Згідно з актуальними прогнозами, рівень безробіття протягом 2010 року зростатиме до 13-14 відсотків. На кінець лютого він становить 12,9 відсотка. З огляду на те, що високий рівень безробіття у поточний період є основним чинником негативного впливу на соціально-економічний розвиток Словаччини, Уряд СР пішов на збільшення видатків державного бюджету, лібералізувавши умови визнання прав громадян на одержання допомоги по безробіттю.

Литовська Республіка

Зазнавши відчутного впливу світової фінансової кризи, економічна ситуація в Литві протягом 2009 року погіршувалася. З метою мінімізації негативного впливу фінансової кризи на литовську економіку керівництво Литви реалізувало ряд заходів по стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Відповідно до прийнятого Плану заходів по виходу з кризи у Литві були внесені зміни до законодавчих актів та змінені тарифи трьох головних податків – ПДВ (з 18 до 21%), податку на прибуток (з 20 до 15%), податку на дохід з населення (з 24 до 15%), а також підвищені акцизи на пальне та тютюн.

Однак, із збільшенням ПДВ більше податків не збирається, а економічне становище країни погіршується. Бізнесу все складніше заплатити податки, тому він іде «в тінь». За підрахунками Литовського інституту вільного ринку, у 2009 році кожен четвертий зароблений лит буде тіньовим.

На початку року Урядом Литви було затверджено підготовлений Міністерством господарства План стимулювання економіки, який передбачає надання допомоги бізнесу в розмірі 5,7 млрд. литів (1,7 млрд. євро).План складається з 5 частин: розширення можливостей фінансування бізнесу, підвищення енергетичної ефективності будинків, прискорення засвоєння допомоги з структурних фондів ЄС, поліпшення підприємницького середовища, заохочення експорту та інвестицій.

Завдяки програмам, які адмініструються Міністерством господарства, вже реалізовано коштів стимулювання економіки на суму 2 млрд. литів (0,58 млрд.євро). Ними скористались близько 2000 підприємств.

В рамках Плану стимулювання економіки наказом Міністра господарства Литви із структурних фондів Євросоюзу на 2007-2013рр. виділено 8 млн. литів (2,3 млн. євро) на заохочення конкурентоспроможності підприємств Литви. У 2009 році використано близько 2 млн.литів (0,58 млн. литів).

11.11.2009 постановою Уряду ЛР №1494 затверджена Стратегія розвитку експорту на 2009-2011 рр. та План дій по її здійсненню. Програма передбачає заходи, які стосуються фінансування та контролю підтримки експорту, виділення коштів із різних джерел для стимулювання експортоорієнтовних підприємств та впровадження інновацій.

У березні 2009 року Уряд Литви підписав договір з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо надання у поточному році Литві кредиту у розмірі 1,132 млрд. євро. Кошти ЄІБ будуть надходити частинами та через комерційні банки виділятися на проекти в області транспорту, енергетики, захисту оточуючого природного середовища, інновацій тощо.

У першій половині 2009 р. відповідно до антикризових ініціатив Уряду, Сейм Литви двічі переглядав та уточнював держбюджет у бік скорочення його витратної частини. Скорочення було здійснено за рахунок зменшення соціальних виплат (скорочення виплат по догляду за дітьми на 10%), підвищення податків (зокрема ПДВ з 19 до 21%), зменшення пенсій та заробітних плат .

Впродовж звітного періоду в Литві спостерігалося падіння обсягів ВВП. За даними Департаменту статистики Литви реальний ВВП у 2009 році скоротився на 15 % і склав 26,75 млрд.євро. Найбільший спад доданої вартості спостерігався на підприємствах сфери будівництва, промисловості та виробничих послуг. Міністерство фінансів Литви прогнозує зростання ВВП у 2010 році на 1,6%, а експерти Інституту вільного ринку Литви прогнозують економічний спад країни на 1%.

З рекордною швидкістю в Литві росте рівень безробіття. За інформацією литовської Біржі праці, станом на початок 2010 року в Литві 285,8 тис. осіб мали статус безробітних, що складає 13,7% всіх литовців працездатного віку. На рівень безробіття вплинули: зростаюча кількість банкрутств підприємств, скорочення внутрішнього попиту та “застій” у будівельному секторі, що призвело до скорочення робочих місць. За прогнозами експертів Інституту вільного ринку Литви, у 2010 році рівень безробіття в Литві складе 17%. Число нових робочих місць у 2010 році, на відміну від минулого року, за прогнозами експертів, має збільшуватися. Найбільше нових робочих місць, на їх думку, буде створено в приватному секторі та на малих підприємствах.

За даними Департаменту статистики Литви у 2009 році річна інфляція в країні склала 1,3%, середньорічна – 4,2%. За останніми прогнозами аналітиків банків, середньорічна інфляція в Литві у 2010 році складе 3,3%.

Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює дії Литви з оптимізації держбюджету та вважає, що це допоможе литовському Уряду впоратися із зростанням дефіциту бюджету, а збільшення з 01.09.09 ставки ПДВ та зменшення інших видатків будуть сприяти кращому фіскальному регулюванню.

Єврокомісія також заявила, що Литва “іде правильним шляхом”, знижуючи витрати суспільного сектору. Тому, є ознаки, що в 2014 році євро замінить лит. Комісія продовжила для Литви термін, коли вона повинна зменшити дефіцит бюджету (до кінця 2012 року).

Експерти обережно прогнозують пожвавлення економіки Литви у другій половині 2010 року. Вони однозначно пов’язують ріст литовської економіки зі зростанням експорту.

З метою вирішення енергетичних проблем країни (у зв’язку з припиненням експлуатації Ігналінської АЕС), головним завданням уряду Литви на найближчу перспективу залишається: реалізація проекту побудови нової АЕС на території країни (Уряд Литви доручив Міністерству енергетики оголосити конкурс на пошук стратегічного інвестора для нової атомної станції); налагодження енергомостів з країнами Західної, Центральної та Північної Європи (у першу чергу з Швецією); приєднання до єдиної Європейської енергосистеми; пошуку партнерів у питанні отримання альтернативних джерел енергоносіїв.

За даними Департаменту статистики Литовської Республіки прямі іноземні інвестиції в економіку країни станом на 01.10.09 склали 9,91 млрд. євро (2971 євро на одного мешканця) і збільшились на 0,7% у порівнянні з обсягом інвестицій на 01.10.08.

Протягом 2009 року зовнішньоторговельний обіг Литви склав 24867,6 млн. євро, що на 32,9% менше порівняно з 2008 роком. Литовський експорт склав 11794,7 млн. євро, що на 26,6% менше порівняно з 2008 роком, а імпорт зменшився на 38,2% і склав 13072,9 млн. євро. Зовнішньоторговельний баланс Литви за цей період від’ємний та складає 1278,2 млн. євро.

У звітному періоді експорт основних товарних позицій був відмічений жирними мінусами (мінеральні продукти -36,7%, продукція хімічної промисловості – 31,1. Структура експорту виглядає таким чином: мінеральні продукти, у т.ч. продукти нафтопереробки – 21,5%, машини, обладнання та механізми – 10,0%, продукція хімічної промисловості – 9,1%,

Естонія

В умовах, що склалися, головні зусилля Уряду ЕР були спрямовані на подолання кризових явищ в економіці країни. Стратегія уряду полягала у скороченні дефіциту бюджетних видатків (протягом звітного періоду тричі скореговані в бік зменшення обсяги Державного бюджету ЕР. Загальна сума скорочення склала близько 1,8 млрд. дол. США).

Вжиті Урядом ЕР заходи допомогли економіці країни зберегти лідируючу позицію серед економік сусідніх прибалтійських країн (Литва, Латвія) та дозволили утримати дефіцит бюджету поточного року в рамках 3%, що сприяло наближенню до досягнення основної мети уряду - переходу на європейську валюту у 2011 році.

Станом на 01 січня ц.р. в країні фактично зареєстровано понад 90 тисяч безробітних, що складає 14,3% (142 місце у світі) від працездатного населення і цей показник має тенденцію зростання. У 2008 році рівень безробіття складав – 5,7%.

Рівень середньої заробітної плати скоротився у порівнянні з 2008 роком майже на 7% та склав близько однієї тис. дол. США.

За даними Банку ЕР валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року) складав мінус 14,2% (-2,4 млрд. дол. США), у тому числі перший квартал – мінус 15,0%, другий відповідно – мінус 16,1%, третій – мінус 15,6%, четвертий – мінус 9,4%. Причиною цього стало – зменшення обсягів інвестицій й споживання після краху на ринку нерухомості. Покращення ситуації з показниками ВВП у ІУ кварталі 2009 року пояснюються тим, що підприємства країни масово скупали акцизні товари, податки на які мали збільшитися. Показник ВВП на душу населення зменшився у порівнянні з минулим роком на 13%, склавши понад 18 тис. дол. США (62 місце у світі), залишившись найвищим серед країн колишнього СРСР. Інфляція (у відсотках до грудня попереднього року) склала 0,1%. Дефіцит зовнішньої торгівлі Естонії у 2009 році був найнижчим за останні 15 років. Його рівень впав до відмітки 1995 року – 1,2 млрд. дол. США. За даними Департаменту статистики ЕР обсяги експорту у 2009 році склали 9,4 млрд. дол. США, а імпорту відповідно 10,6 млрд. дол. США. За минулий рік експорт зменшився на 24%, а імпорт відповідно на 33%.

Ухвалений Парламентом ЕР в грудні ц.р. Державний бюджет на 2010 рік залишається дефіцитним і передбачає дефіцит у 0,5 млрд. дол. США (доходна частина складає – 8,5 млрд. дол. США, видаткова – 9,0 млрд. дол. США). Дефіцит Державного бюджету 2010 року Уряд ЕР планує покривати за рахунок коштів стабілізаційного фонду та зовнішніх кредитів.

Прогнозні показники розвитку країни за розрахунками Банку Естонії виглядають наступним чином:

 
Обсяги ВВП (млрд. ЕЕК)
Зростання експорту -12% 5% 10%
Зростання ВВП -14% 1% 5%
Інфляція 0% 0% 2%
Баланс бюджету (у % до ВВП) -3% -3% -1%

Поліпшення економічної ситуації в Естонії експерти пов'язують переважно з успіхами на зовнішньому ринку - насамперед з позитивним розвитком обстановки у Фінляндії й Швеції. Це є головною передумовою того, що в найближчі місяці почнеться зростання попиту на експортну продукцію Естонії. Інфляція в найближчі місяці залишиться низкою і процентні ставки не піднімуться.

Угорщина

В 2009 р. постійно знижуватися темпи росту ВВП, зростали споживчі ціни на основні види товарів, збільшувалася зовнішня заборгованість країни. Згідно з даними ЦСУ УР в 2009 р. ВВП країни зменшився на 6,3% в порівнянні з 2008 р. Приріст спостерігався виключно в сільському господарстві, яке збільшило виробництво на 0,8%. У всіх інших галузях спостерігалося зниження виробництва. Так, в промисловості спад склав 17,7%. Подібне падіння виробництва було в 1990 р. – 18,4%. Рівень безробіття досяг показника 10,5% (442 тис. осіб, кількість зайнятих – 3 783 тис. осіб). Вперше за останні роки розпочалося вагоме падіння обсягу експорту країни, в 2009 р. він скоротився на 18,7%, а імпорт на 25,2 (обсяг експорту становив 59 693,5 млн. євро, обсяг імпорту – 55 123,8 млн. євро). Обсяг державної заборгованості збільшився до 78% від ВВП.

В бюджеті 2010 р. заплановано спад ВВП в розмірі 0,6% та інфляцію на рівні 3,9%. Прибуткова частина бюджету становить 12 662,68 млрд. фор. (46,046 млрд. євро), видаткова - 13 533,026 млрд. фор. (49,211 млрд. євро), дефіцит – 870 346,2 млн. фор. 3 164,9 млн. євро). Згідно із Законом про державний бюджет на 2009 р., який прийняли 15 грудня 2008 р., прибуткова частина бюджету становила 8 300,2 млрд. фор. (31,923 млрд. євро), видаткова – 8 961 млрд. фор. (34,465 млрд. євро). Дефіцит становив 660,8 млрд. фор. (2,541 млрд. євро) – 2,6%, інфляція – 3,2%. Показники держбюджету на 2008 р.: Доходи - 7,899 млрд. фор. (31,347 млрд. євро), витрати – 9 017 млрд. фор. (35,782 млрд. євро), дефіцит – 1 118 млрд. фор. (4,435 млрд. євро) - 4%, інфляція – 4,8%.

На 2010 р. скорочено фінансування міністерств на 150 млрд. форинтів (545 млн. євро), Угорської державної залізниці на 40 млрд. форинтів (145 млн. євро), органів місцевого самоврядування на 110 млрд. форинтів (400 млн. євро). Значні скорочення видатків отримано за рахунок прийнятих урядом заходів по ліквідації виплат 13-ї пенсії та 13-ї зарплати працівникам бюджетної сфери, виплат за лікарняними, дотацій на придбання житла та оплату рахунків за спожитий населенням природний газ. Передбачено зменшення податкового тягарю, 700 млрд. фор. (2,5 млрд. євро) податків перенесено з навантаження на робочу силу до податків на споживання та матеріальних благ. Уряд розраховує на скорочення доходів від податків на 400 млрд. фор. (1,5 млрд. євро) у зв’язку із збитками підприємництва через загальний економічний спад та скороченням споживання. Бюджет визначив стабілізаційний резерв в розмірі 98,6 млрд. фор. (360 млн. євро), а також резерв ризику облікової процентної ставки – 50 млрд. фор. (181 млн. євро).

Наразі найголовнішим завданням уряду є забезпечення умов виправлення макроекономічних показників найменше до середнього статистичного рівня в країнах ЄС. Очікується, що рівень росту ВВП в УР до 2011 р. залишиться з позначкою мінус, але очікується призупинення його падіння. В 2011 р. можливий ріст лише на рівні 1,5 %. Дефіцит державного бюджету в 2009 р. очікується на рівні 3,8%, в на кінець 2010 р. – нижче 3%. Вагомою проблемою для країни є рівень зовнішньої заборгованості, який перевищив 78% від обсягу ВВП. Для того, щоб виконати умови для вступу УР до європейської системи взаєморозрахунків (ERM II), необхідно цей показник довести до 60%, що практично є неможливим в короткостроковій перспективі. У кінці січня 2010 р. Монетарна Рада Угорського національного банку прийняла рішення про зниження до 6,00%. Курс форинта до долара США станом на 15 лютого 2009 р. становить 199,84, а до євро – 227,00 форинтів.

Від фінансової кризи найбільше постраждали провідні галузі угорської економіки - автомобілебудування, електроніка, будівництво, а також сфера послуг. Насамперед, постраждала автомобільна промисловість, тому що більшість транспортних засобів продається в кредит або по лізингу. Після неї вагомий вплив кризи відчули всі ті галузі, які працюють на ринку нерухомості: більшість будівельних компаній та організацій з розвитку проектів, діяльність яких базується на банківських кредитах. Постраждали також субпідрядники, які є постачальниками підприємств автомобільної промисловості, і підприємці, які фінансуються за рахунок кредиту. В результаті кризи підприємства вищезазначених галузей розпочали масове звільнення працівників.

29 жовтня 2008 р. на спільному засіданні Уряду, Національного банку, представників ЄС, МВФ і Світового Банку було прийнято рішення про те, що для виконання розробленої урядом УР економічної програми надається фінансова допомога від ЄС в розмірі 6,5 млрд. євро, від МВФ – 12,5 млрд. євро та від Світового Банку – 1 млрд. євро. Допомога у вигляді рамкового кредиту розрахована на 17 місяців, тобто до березня 2010 року. Позики, які країна отримала з європейських фондів, уряд перегрупував з метою спрямування коштів малим та середнім підприємцям – приблизно 4 млрд. євро передали безпосередньо через фонди, без послуг банків другого рівня. Оперативно профінансували галузь будівництва, в якій накопичилася кругова заборгованість підприємств в розмірі 400 млрд. фор. (1,5 млрд. євро), проекти з розвитку інформатизації і нових технологій. Щоб оживити економіку і створити противагу кризовій ситуації Державні Збори УР в листопаді 2008 р. затвердили Закон, спрямований на зміцнення позиції угорських банків. Комерційним банкам була надана допомога у розмірі 2,3 млрд. євро.

11 травня 2009 р. Парламент УР прийняв поправки до податкового законодавства. Ці зміни були внесені відповідно до Програми антикризових заходів, розробленої урядом Г.Байнаї. З 1 липня 2009 р. ставку ПДВ підвищено з 20 до 25%. Одночасно вводиться 18% пільгова ставка ПДВ на молоко, хлібобулочні і молочні продукти, а також на центральне опалювання. Заднім числом, з 1 січня 2009 р., підвищена нижня межа оподаткування річного доходу фізичних осіб з 1,7 млн. фор. (6,5 тис. євро) до 2,2 млн. фор. (8,5 тис. євро), а з 1 січня 2010 року вона підвищена до 5,0 млн. фор. (19,2 тис. євро). Одночасно в 2010 р. змінені ставки оподаткування – з 18 та 36% до 17 та 32% відповідно.

25 травня 2009 р. Парламент також прийняв зміни до законодавства з питань соціального забезпечення. Зміни стосуються допомоги на виховання дитини, плати по догляду за дитиною та допомоги сім’ям. Період плати по догляду за дитиною та допомоги на виховання дитини зменшується з 3 до 2 років. Цими заходами уряд має намір підвищити частку зайнятості, примусивши матерів раніше виходити на роботу. Прийняте рішення буде стосуватися лише тих сімей, в яких діти народяться після 30 квітня 2010 р. Важливим елементом рішення є також виділення 12 млрд. фор. (46 млн. євро) на розвиток ясел та дитсадків з метою створення можливостей для прийому дітей у віці 6 місяців. Сьогодні завантаженість цих установ становить 127 відсотків, потреба становить 15-17 тисяч місць.

22 лютого 2010 року Монетарна рада Угорського національного банку знизила на 25 пунктів банківську ставку рефінансування. На Раді розглядалося питання про радикальне зниження - на 50 пунктів. Однак, відповідно до тактики проведення обережної монетарної політики банківська ставка рефінансування була знижена до 5,75%.

Це небачено низька в новітній історії Угорщини ставка рефінансування. Незважаючи на можливі у зв'язку із цим ризики керівництво УНБ сподівається на позитивний вплив ухваленого рішення на економіку країни.

Монетарна рада обговорила також і перспективи росту цін. Своїм рішенням прогноз інфляції на 2010 рік був скоректований з 3,9% до 4,4%; на 2011 рік - з 1,9% - прогнозованих раніше в листопаді 2009 року - до 2,3%

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...