Главная Обратная связь

Дисциплины:


Створення папок та дії з ними. Папки призначені для зберігання файлів та інших папок. Поняття папки і каталогу тотожніПапку створюють командами "Створити => Папка" за допомогою пункту меню "Файл" або контекстного меню робочого поля вікна папки або піктограми на панелі інструментів.

Над папками визначені такі дії: створення, вилучення, відкривання, закривання, переміщення, пересилання (зокрема, на дискету чи в пошту), копіювання, вирізання, вставляння, перейменування, створення для папки ярлика, дослідження властивостей, налаштування папки.

Дії над об'єктами молена виконувати різними способами: за допомогою головного меню вікна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, методом перетягування піктограм. Важливо, щоб перед застосуванням дії об'єкт був вибраний.

На прикладі папок розглянемо відмінність між діями переміщення та копіювання об'єктів, а також як виконати ці дії методом перетягування (drag and drop) піктограм, які представляють об'єкти.

Якщо переміщаютьфайл чи папку в межах диска, то це відбувається швидко, оскільки змінюються лише адреси об'єктів. Цю дію виконують методом перетягування піктограми об'єкта зодного вікна у заздалегідь відкрите інше вікно.

Переміщення на інший диск відбувається шляхом переписування об'єктів на нове місце і вилучення їх зі старого. Щоб виконати цю дію методом перетягування, треба натиснути підчас перетягування на клавішу "Shift". Клавішу Shift можна і не натискати, якщо на вашому комп'ютері за замовчуванням під час перетягування виконується дія переміщення, а не копіювання.

Якщо у вікні папки виділити об'єкт і натиснути на клавішу "Shift" перед виділенням іншого об'єкта, то виділимо (об'єднаємо в групу) всі об'єкти від першого до останнього. Щоб скасувати вибір, треба натиснути на Esc або клацнути в робочому полі вікна.

Копіюватиоб'єкт можна в будь-яку іншу папку, диск, дискету чи на робочий стіл. Об'єкт копіюють методом перетягування піктограми у потрібне вікно, натиснувши на клавішу Ctrl. Під час копіювання створюється копія об'єкта.

Розглянемо універсальний спосіб для виконання копіювання чи переміщення - спосіб перетягування об'єктів з натиснутою не лівою, а правою клавішею миші. Відпустивши праву клавішу, отримують меню, в якому потрібно вибрати команду "Копіювати", "Перемістити" або іншу. Дія, яка виконується за замовчуванням (під час перетягування лівою клавішею миші), виокремлена в меню жирним шрифтом.

Папки мають певні властивості, пов'язані з відображенням на екранд області задач, декількох папок, вмісту папок тощо (див. команди "Сервіс => Властивості папки...").

Створення ярликів та дії з ними. Є особливий тип об'єктів, які називають ярликами. Ярлик - це короткий (0,5 Кбайта) файл типу .Ink, який є посиланням на об'єкт, тобто містить не сам об'єкт, а його адресу. Піктограма ярлика - картинка із зігнутою стрілкою.Активізація ярлика означає активізацію (відкриття) відповідного об'єкта. Вилучення ярлика не означає вилучення самого об'єкта. Один об'єкт може мати багато ярликів, розкиданих на диску з метою отримання швидкого доступу до найважливіших папок чи файлів. Призначення ярлика - швидке відкривання об'єкта. Зайві ярлики можна беззастережно вилучати.

Ярлики створює користувач командою "Створити ярлик" з контекстного меню об'єкта чи меню папки. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Користувач копіює ярлики у різні папки, де вони представляють об'єкт. Щоб активізувати об'єкт, його не треба розшукувати у файловій системі, достатньо відшукати ярлик і двічі клацнути на ньому. Наприклад, якщо клацнути двічі на ярлику програми Notepad, то завантажиться редактор Notepad із заготівкою чистої сторінки. Інший спосіб завантаження текстового файлу: перетягніть його піктограму або ярлик на піктограму, або ярлик програми Notepad.

Над ярликами визначені дії створення, вилучення, переміщення, копіювання, перейменування.

Дії над об'єктами (дисками, папками, файлами, ярликами) найзручніше виконувати за допомогою контекстного меню. Об'єкт вибирають, натискають на праву клавішу миші та виконують потрібну команду з меню: відкрити, вилучити (в кошик), створити ярлик, копіювати в буфер обміну, вирізати в буфер, відправити тощо.

Не треба боятися виконати якусь дію неправильно. Неправильну дію можна скасувати. Для цього є

команда Скасувати (Отменить, Undo) в меню "Редагувати" або кнопка на панелі.

Вилучення об'єктів. Поняття про кошик. Якщо об'єкт став непотрібним, його вилучають. "Вилучення" об'єкта (папки, файлу, ярлика) є окремим видом переміщення в кошик. Піктограма кошика є на робочому столі. Після вилучення об'єкт зникає з вікна папки і з'являється в кошику. Вилучений об'єкт можна відновити, оскільки особливість вилучення в кошик така: реально об'єкт є у файловій системі на диску доти, доки користувач не виконає команду "Очистити кошик".

Вибрані файли можна повернути з кошика на попереднє місце командою "Файл => Відновити". Кошик очищається автоматично, якщо операційній системі не вистачатиме дискового простору. Кошик має певні властивості, змінити які можна командою "Властивості" з контекстного меню кошика. Можна задати обсяг кошика (за замовчуванням він складає 10% обсягу диска) чи властивість негайного самоочищення, що не дасть змоги відновлювати файли. Вибрані об'єкти вилучають у кошик за допомогою кнопки панелі інструментів або клавіші "Delete" на клавіатурі. Якщо під час цього натиснути ще й клавішу "Shift", то об'єкти будуть вилучені без можливості відновлення, тобто вони в кошик не потраплять.

Подорож файловою структурою разом із Провідником. Програма Провідник (файл explorer.exe) призначена для навігації (подорожі) файловою структурою і виконання дій з її об'єктами: копіювання, переміщення, перейменування, відшукання файлів і папок тощо.

Вікно складається з двох головних частин: дерева папок ліворуч і робочого поля зі змістом активної папки праворуч. Панель інструментів користувач може налаштовувати на свій розсуд, додаючи за допомогою команди "Вигляд" нові кнопки, але на навчальних комп'ютерах ми не рекомендуємо це робити.

Програма дає змогу переглядати вміст папок, відкривати будь-яку папку і виконувати дії з її вмістом: запускати програми, переміщати, копіювати ярлики, файли, інші папки тощо.

Навігація файловою структурою. Щоб розкрити і переглянути вміст будь-якої закритої пайки, потрібно або клацнути один раз на її значку на дереві (тобто у лівому вікні), або клацнути двічі на значку потрібної папки у правому вікні. Таким способом, наприклад, готують папку-сервер, яка містить об'єкти, що пересилатимуть у папку, яку називатимемо клієнтом.

Розглянемо, як готують папку-клієнт до приймання об'єктів. Перед назвою папок на дереві може бути позначка «+» чи «-». Відсутність позначки свідчить про те, що папка порожня або містить лише файли. Позначка « + » означає, що папка закрита і в ній є інші папки. Щоб побачити структуру цієї папки у вигляді гілки дерева, потрібно клацнути на позначці « + ». Щоб згорнути гілку дерева, слід клацнути на позначці «-». Клацаючи на цих позначках, отримують доступ до певної папки. Тепер потрібні файли чи папки можна вибирати і перетягувати з папки-сервера у правому вікні на піктограму папки-клієнта, що є на дереві у лівому вікні. Папку-клієнт під час цього процесу відкривати не потрібно. Якщо це необхідно зробити, то слід викликати контекстне меню потрібної папки і виконати команду Відкрити.

Файлова структура є багаторівневою. Найвищим рівнем є робочий стіл, який містить папки "Мій комп'ютер", "Кошик" тощо. Якщо клацнути на піктограмі папки, на її назві чи позначці, то вміст папки відобразиться у правому вікні, а у лівому отримаємо структуру папки.

Навігація у правому вікні здійснюється методом клацання на папках для руху вниз по структурі або на кнопці "Вгору" на панелі інструментів для руху вгору. Вигляд значків тут можна змінювати на малі, великі, на таблицю. Назви файлів можуть відображатися з розширеннями або без них. Деколи це викликає незручність. Щоб розширення (bat, com, exe, txt тощо) подавались на екран завжди, потрібно зняти передостанній прапорець у вікні "Параметри папки" пункту "Сервіс".

Щоб у правому вікні побачити головні властивості об'єктів (назву, тип, обсяг, дату внесення останніх змін, дату створення, атрибут, власника, автора, тему, категорію тоїцо), піктограми слід подавати у вигляді таблиці. Сукупність властивостей, які відображатимуться, можна підібрати за допомогою команди "Вибрати стовпці в таблиці..." з пункту "Вигляд" головного меню програми. Якщо об'єктів багато, їх варто впорядковувати (за іменем, обсягом, датами, власниками, авторами тощо). Щоб впорядкувати об'єкти за зростанням значення деякої властивості, у її заголовку треба клацнути мишею. Щоб упорядкувати в зворотному напрямку, слід клацнути ще раз.

Діїз об'єктамита їхніми групами.Переміщати, копіювати, вилучати можна один об'єкт або групу об'єктів. Групу утворюють способом виділення об'єктів, клацаючи мишею на назві при натиснутій клавіші Ctrl.

Виділити (об'єднати в групу) всі об'єкти можна за допомогою комбінації "Ctrl+A".

Щоб виділити об'єкти від першого до заданого, достатньо клацнути мишею над першим і останнім у режимі натиснутої клавіші "Shift".

Дії копіювання і переміщення об'єктів можна виконати двома головними способами: 1) за допомогою буфера обміну, використовуючи меню програми, панель інструментів чи комбінації клавіш; 2) методом перетягування піктограм об'єктів.

Використання буфера обміну. Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які можна використовувати в різних програмах:

Ctrl+X - забрати вибрані об'єкти в буфер обміну;

Ctrl+C - копіювати вибрані об'єкти в буфер обміну;

Ctrl+V - вставити вміст буфера у потрібне місце.

З методом перетягування ми знайомі. Цей метод варто застосовувати і в програмі Провідник. Зазвичай вибрані об'єкти із заздалегідь відкритої папки-сервера перетягують у папки, що є на деревоподібній лівій частині вікна, користуючись смугою вертикального прокручування для відшукання папки-клієнта.

Програма Total Commander.Total Commander (ТС) - це програма для виконання дій над об'єктами за допомогою вікон двох папок (зокрема, дисків), одне з яких є активним (віддавачем, сервером), а інше -пасивним (приймачем, клієнтом). Раніше вона називалася Windows Commander.

Для ТС збережені головні принципи роботи, характерні для програм з двовіконним інтерфейсом (Norton Commander, FAR тощо).

Вікно програми ТС містить меню, панель інструментів, два робочі вікна (які називають панелями) з рядками заголовків, засоби для активізації дисків, вертикальні смуги прокручування, рядок статусу, командний рядок, рядок функціональних клавіш.

Одне з робочих вікон (ліве) є активним, інше - пасивним. Характерні риси активного вікна: 1) наявність ледве помітної пунктирної рамки для виділення об'єктів; 2) відображення активного шляху перед командним рядком; 3) виокремлений кольором рядок заголовків. За допомогою ТС особливо зручно:

• візуально знаходити папки і файли;

• упорядковувати назви файлів і папок;

• переглядати файли (F3);

• створювати (Shif t+F4) і редагувати (F4) текстові документи;

• копіювати об'єкти (F5);

• переміщати чи перейменовувати об'єкти (F6);

• створювати папку (F7);

• вилучати об'єкти (F8);

• архівувати, розархівовувати файли;

• апускати програми на виконання тощо.

Щоб відкрити папку, слід клацнути на ній двічі, а щоб закрити (піднятися на рівень угору), слід клацнути на значку, який має вигляд двох горизонтальних крапок (..).

Програма має багатомовний інтерфейс, зручну панель інструментів, що дублює команди меню і дає змогу швидко запускати часто вживані програми, а також звичний для користувачів з досвідом рядок функціональних клавіш F3-F8. За допомогою команд головного меню файли можна архівувати, поділяти на частини, шифрувати і розшифровувати, групувати, надавати права доступу тощо.

Total Commander має особливо зручні засоби організації FTP-зв'язку, призначеного для пересилання файлів з комп'ютера на комп'ютер в Інтернеті чи Інтранеті.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...