Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстовий процесор Word. Операції з документамиІсторично папір є основним засобом обміну інформацією між людьми. Комп'ютер значно підвищив можливості електронного обміну інформацією, але документи, представлені у паперовому вигляді, і сьогодні мають особливу цінність, хоча б тому, що на них можна поставити підпис і печатку.

При підготовці текстових документів за допомогою комп'ютера використовуються три основні групи операцій. Операція вводудозволяє перевести текст із його зовнішньої форми в електронний вигляд, тобто у файл, який зберігається в комп'ютері. Під вводом розуміють не лише набір з клавіатури, а і сканування паперового оригіналу із подальшим розпізнаванням. Редагування— процес внесення змін і доповнень в уже існуючий документ. Введення і редагування часто здійснюються паралельно. Форматування- зміна типу, розміру і нарису шрифту, вирівнювання абзаців, задания відступів та інтервалів і т.д. Команди форматування визначають, який вигляд матиме текст на екрані чи папері після його роздрукування.

Для роботи з текстами використовуються спеціальні програми: текстові редактори, текстові процесори і видавничі системи. Текстові редакторипризначені лише для введення і редагування тексту. Вони використовуються у тих випадках, коли зовнішній вигляд тексту не має особливого значення. Прикладом текстового редактора є вже знайомий Вам Блокнот (Пуск\Програми\Стандартні\Блокнот). Текстові процесори,крім введення і редагування, дозволяють ще й форматувати текст. Прикладом текстового процесора є програма Word, яку випустила компанія Microsoft. Видавничі системивикористовуються для верстки книжок, журналів, брошур, рекламних буклетів і т.д. Основною відмінністю видавничих систем від текстових редакторів і процесорів є те, що вони призначені не для введення і редагування тексту, а, в першу чергу, для форматування документа і створення оригінал-макета, який потім розмножують поліграфічними способами. Прикладами видавничих систем є програми Page Maker, QuarkXPress та ін.

Вигляд текстових документів, які виходять зі стін установи, є одним із факторів, за яким роблять висновки про потенційні можливості ділових партнерів. Текстовий процесор Microsoft Word - визнаний у світі програмний продукт. Його застосування знімає всі питання з підготовки і оформлення документації, як у плані автоматизації робіт, так і за зовнішнім виглядом текстів.

Вікно програми Word типове для Windows-додатків і містить елементи для редагування і форматування текстів.

1. Рядок заголовкамістить кнопку системного меню програми (W), назву програми (Word), назву документ (Документ 2) та кнопки управління вікном програми.

2. Рядок менюмістить декілька груп команд.3. Панель інструментів"Стандартна" містить ряд кнопок, при натисканні яких виконуються певні команди для роботи з документом. Більшість кнопок повторюють найбільш уживані команди меню.

4. Панель інструментів "Форматування"містить ряд "віконець" і кнопок для форматування виділеного фрагмента тексту.

5. Горизонтальна лінійка призначена для контролю розміщення тексту на сторінці і керування процесом форматування. За її допомогою також молена встановлювати поля, відступи і позиції табуляції.

6. Основну частину вікна займає робоча область.Чим більше місця вона займає, тим краще працювати з програмою. У робочій області відображається і редагується документ.

7. Інформаційний рядок розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Інформаційний рядок

Індикатор Значення
СтрЗ Порядковий номер видимої у вікні сторінки документа
Разд 1 Номер розділу, в якому знаходиться видима сторінка
3/38 Номер видимої сторінки/ загальна кількість сторінок у документі
На 16,9 см Відстань від курсору введення до верхнього краю сторінки
Ст28 Номер рядка, в якому знаходиться курсор
Кол 36 Номер позиції курсору в рядку
ЗАЛ Індикатор режиму запису макрокоманди
ИСПР Індикатор режиму редакторської правки
ВДЛ Індикатор режиму розширення маркірування
ЗАМ Індикатор режиму заміни

 

8.

 
 

Смуги прокручування(вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням смуг прокручування здійснюється за допомогою миші.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...