Главная Обратная связь

Дисциплины:


Уведення і редагування текстуУ програмі Word розрізняють два поняття: текстовий курсор (курсор уведення) і курсор миші. Текстовий курсор являє собою мигаючу вертикальну риску |. Він вказує місце, в яке буде вводитись текст. Введення тексту здійснюється шляхом набору з клавіатури. Символ розміщуються у тому місці, де знаходиться курсор. Сам курсор при цьому переміщується вправо.

При досягненні правого краю сторінки текст, який не поміщається у рядку, автоматично переноситься на новий рядок. Щоб примусовозавершити рядок і почати новий абзац, потрібно натиснути клавішу "Enter".При натисканні клавіші "Enter" у поточну позицію курсору вставляється недрукований символ Ц. Для перегляду інших недрукованих символів натискають кнопку Ц на стандартній панелі інструментів. (Наприклад: —> - символ табуляції, • - символ проміжку і т.д.)

Щоб перейти на наступний рядок, не починаючи нового абзацу, натискають комбінацію клавіш Shift+Enter.

Часто абзац починають відступом від лівого краю сторінки. Для цього використовують табуляцію. Вона виконується натисканням клавіші "Tab".Табуляція використовується і тоді, коли текст треба оформити у вигляді простої таблиці. Натискання клавіші "Tab" вирівнює стовпчики:

Кому: Всім друзям

Від кого: Петя Коржик.

Алфавіти (український, російський та англійський) можна перемикати двома способами. За допомогою клавіатури - натискання комбінації клавіш Ctrl+Shift,або натисканням лівої кнопки миші на індикаторі алфавітів у правій частині панелі задач.

Набраний текст часто містить помилки. Навіть дуже досвідчені оператори при наборі тексту інколи роблять помилки. При написанні статті чи листа часто по ходу роботи змінюються замисли, так, що навіть повністю безпомилковий текст доводиться змінювати. Виправлення помилок і внесення змін та доповнень у текст називають редагуванням або правкою.

Для внесення змін у текст спочатку треба встановити курсор у потрібне місце. Встановити курсор у потрібне місце найпростіше натисканням лівої кнопки миші у вибраному Вами місці. Також переміщати курсор можна і за допомогою клавіатури:

Переміщення курсору за допомогою клавіатури:

 

Команда Переміщення курсора
à (ß) На один символ вправо (вліво)
â (á) На один рядок вгору (вниз)
Ctrl+à (Ctrl+ß) На одне слово вперед (назад)
Ctrl+á (Ctrl+â) На один абзац вниз (вгору)
Home (End) На початок (в кінець) рядка, в якому знаходиться курсор
Ctrl+Home (Ctrl+End) На початок (кінець) документа
PgUp (PgDn) На один екран вгору (вниз)
Ctrl+ Pg Up (Ctrl+Pg Dn) На верхній (нижній) рядок екрана
Shift + F5 В місце останнього редагування

Встановивши курсор у потрібне місце, можна вилучити символчи групу символів. Для цього використовують клавіші "Backspace" і "Delete". Клавіша "Backspace"(її ще позначають ß або BS) вилучає символ зліва від курсору, а клавіша "Delete"(Del) вилучає символ справа від курсору.Щоб розділитиодин абзацна два, треба встановити курсор у передбачуваний кінець першого абзацу і натиснути клавішу "Enter". Якщо треба опустити абзацна декілька рядків униз, то курсор встановлюють на початку абзаці і натискають клавішу Enter.

З'єднати два абзацив один можна двома способами:

• встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу "Delete";

• встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу "Backspace". Для того, щоб підняти абзац на декілька рядків угору, треба встановити курсор перед першим символом абзацу і натиснути клавішу Backspace.

Для введення нового символув текст встановлюють курсор в потрібне місце і вводять символи. Word може працювати у двох режимах: вставка і заміна, які перемикаються за допомогою клавіші "Insert" (Ins) або подвійного натискання лівої кнопки миші на індикаторі ЗАМ в інформаційному рядку. У режимі вставкинові символи вставляються в готовий текст, який зміщується вправо. В режимі замінинові символи замінюють символи готового тексту.

Відміна операцій

Комп'ютер, на відміну від друкарської машини, дозволяє повернутись назад і виправити серйозні помилки. Word слідкує за документом на упродовж всього сеансу роботи і майже завжди здатен відновити "допомилковий" варіант. Якщо ви хочете відмінити останню операцію, то є такі варіанти: натиснути кнопку "Відмінити" на панелі Стандартна із меню Правка вибрати команду Відмінити, або ж натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Z(у деяких комп'ютерах - Alt+BS).

Якщо ви відмінили щось помилково, то натисніть кнопку "Повторить" клавішу F4, чи із меню Правка виберіть команду "Повторити". Остання операція, зроблена перед відміною, повториться. Якщо Ви захочете відмінити те, що було зроблено декілька кроків назад, то натисніть стрілку поруч із кнопкою "Відмінити" – 'явиться список останніх команд. Виберіть команду, яку хочете відмінити, і Word поверне документу такий вигляд, який він мав до виконання цієї команди. Але при цьому будуть відмінені і всі ті команди, які були виконані пізніше тої, яку відмінили.

Друк документа

Перед друком документа доцільно переглянути, який вигляд він матиме на папері. Для цього треба скористатися кнопкою "Попереднійперегляд" І Пі . Масштаб документа зменшується таким чином, щоб на екрані розміщувалась повністю одна чи декілька сторінок відповідно до вашого вибору. У цьому режимі можна переглянути до 12 сторінок.

Якщо зовнішній вигляд документа Вас не влаштовує, то можна змінити параметри сторінки. Для цього із меню Файлтреба вибрати команду "Параметри сторінки".При виборі вкладки "Поля"можна змінити поля документа. У сучасному діловодстві немає строгих правил до полів, але для формату А4 рекомендовані такі: верхнє, нижнє — 2 см, ліве - 2,5 см, а праве — 1,5 см.

Для зміни розміру чи орієнтації сторінки використовують вкладку "Розмір паперу". На цій вкладці можна вибрати одну з двох орієнтацій: книжну(текст розміщується вздовж коротшої сторони) або альбомну(текст розміщується вздовж довшої сторони), та розміри аркуша. Стандартними єтакі розміри: А4 (210 x 297 мм), А5 (210 x 148 мм), A3 (297 x 420 мм). Після вибору потрібних параметрів натискають кнопку "ОК".

Для друку всього документав одному екземплярі на принтері, встановленому за замовчуванням, треба натиснути кнопку "Друк"на стандартній панелі.

Якщо треба надрукувати лише виділений фрагменттексту, одну чи декілька сторінок,декілька копій документа, то для цього із меню Файлтреба вибрати команду "Друк" (чи натиснути комбінацію клавіш Ctrl+P).Відкриється діалогове вікно "Друк", у якому встановлюють відповідні параметри:

• у полі Принтер із списку Ім'я вибирають принтер, на якому збираються друкувати;

• у полі Сторінки вибирають діапазон документа, який треба роздрукувати: все - весь документ,

• поточна - лише ту сторінку, на якій знаходиться курсор, номера - вибрані Вами сторінки;

• у полі Копії встановлюють потрібну кількість копій документа;

• у полі Масштаб вибирають кількість сторінок на одному аркуші.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...