Главная Обратная связь

Дисциплины:


Створення анімацій. Macromedia FlashFlash-технології, або технології інтерактивної Web-анімації, були започатковані компанією Macromedia. Орієнтація на векторну графіку, як основний інструмент розробки, дозволила реалізувати всі базові елементи мультимедія - рух, звук та інтерактивність.

До основних переваг Flash можна віднести:

• невеликий розмір файлів, що пов'язано з використанням векторної графіки і потужних алгоритмів стискання інформації;

• усунення проблем сумісності між броузерами;

• відсутність проблеми невідповідності розмірів екрана і сторінки;

• наявність автоматичної підтримки згладжування контурів шляхом змішування сусідніх кольорів, що забезпечує якість зображень;

• наявність вмонтованої мови опису сценаріїв;

• зручність, що забезпечується простотою інтерфейсу;

• наявність засобів експортування зображень у найбільш розповсюджені графічні формати;

• поширеність.

Недоліками Flash є те, що вона поки що не підтримує тривимірну графіку, програвач анімації забирає достатньо багато ресурсів процесора, а швидкість програвання залежить від розмірів екрана. Окрім цього, Flash поступається за можливостями створення і редагування зображень, які надають поширені програми Photoshop та CorelDraw.

У Macromedia Flash існує два принципово різних способи анімувати що-небудь. Перший - прорисовувати кожен кадр самому, використовуючи Flash тільки як засіб, що дозволяє швидко перегортати ваші зображення, і другий - змусити Flash автоматично прораховувати проміжні кадри.

Базовими поняттями Flash є кадри, символи, шари і часова шкала.

Часова шкала - основний інструмент при роботі з анімацією в Flash. На ній відображається інформація про шари, про те, які кадри є ключовими, а які генерує Flash. За допомогою часової шкали можна зрозуміти, які кадри містять дії чи мітки. Вона дозволяє переміщувати ключові кадри і цілі шматки анімації. Елементами часової шкали є:

- маркер, що вказує на поточний кадр, який відображається у вікні;

- шари - ліворуч знаходиться перелік шарів, під яким існують кнопки, що дозволяють додавати і видаляти шари. Кожен шар можна зробити невидимим і заборонити його для редагування;

- шкала кадрів - поле, де ви можете додавати і видаляти прості і ключові кадри.

Якщо викликати контекстне меню на будь-якому кадрі, ви побачите перелік дій, які можна зробити. На шкалі відображається інформація про кадри, що є ключовими, що містять дії чи мітку. Колір теж інформує про тип кадрів. Сірий колір - це кадри, які у точності повторюють ключовий кадр. Синювате чи зеленувате підсвічування говорить про те, що кадри згенеровані Flash. І, нарешті, білий чи "порожній" смугастий простір говорить про те, що на цих кадрах нічого немає.Кнопки керування тінями - це кнопки, що дозволяють відображати сусідні кадри немов через кальку, щоб бачити різницю між попередніми і наступними кадрами. Можна задавати глибину такого відображення з обох боків від маркера.

У Flash є два особливих типи шарів (прошарків): шари, що містять траєкторії руху і шари-маски. Є досить велика кількість прийомів, у яких використовуються шари, але у Flash без них просто не можна обійтися з однієї важливої причини: в один момент часу для кожного об'єкта анімації потрібний окремий шар. Об'єктом анімації вважається фігура чи символ.

Анімація складається з послідовності кадрів. Кадр одного шару може бути як створеним вручну, так і згенерованим Flash. В зв'язку з тим, що сцени Flash складаються, як правило, з декількох шарів, підсумкові "багатошарові" кадри можуть містити як згенеровані, так і "саморобні" шари.

Ключові кадри Flash не може змінювати в процесі створення анімації. Проміжні кадри між ключовими вибудовує Flash. Існує два типи проміжних кадрів - кадри, побудовані на основі зміни геометрії, і кадри, побудовані на зміні символів. Кадри також можуть бути порожніми, тобто нічого не містити.

Символи - одне з ключових понять у Flash. Символом може бути як найпростіша фігура чи їхнє об'єднання, так і ціла анімація. Це дозволяє використовувати символи як могутній механізм створення абстракцій у Flash. Наприклад, символами можна зробити елементи якогось механізму, об'єднати їх в один символ, а потім створити сцену, де цей механізм буде рухатись. Існує три види символів: анімація або відеокліп, кнопка і зображення:

- зображення являє собою символ, що складається з єдиного кадру, звідки випливає його статична назва. Якщо символ - дійсно статичний об'єкт, краще зробити його зображенням;

- кнопка в Flash є спеціально пристосованим під функції кнопки вид символу. У ньому міститься 4 кадри: Up, Over, Down, Hit, що відповідають таким станам кнопки:

Up - звичайний стан кнопки;

Over - коли курсор мишки знаходиться над кнопкою;

Down - коли курсор знаходиться над кнопкою і натиснута клавіша миші;

Hit- активна зона кнопки (не відображається).

Анімація - це самий "повноцінний" тип символу. У ньому може бути будь-яка кількість кадрів. Символ цього типу може сприйматися як об'єкт типу Movie в ActionScript.

Символи можуть бути вкладеними поза залежністю від типу. Це є найголовнішим їхнім достоїнством. Наприклад, можна зробити кнопку, що почне рухатися, коли над нею буде "пролітати" курсор миші, просто помістивши в кадр Over символ-анімацію. Для керування символами використовується бібліотека (Library).

Фільм Flash може складатись з довільної кількості сцен, які можуть бути організовані послідовно. Кожна сцена може містити необмежену кількість шарів. Порядкове розміщення шарів відображено на часовій шкалі: самий верхній шар розміщується на передньому плані робочого поля, а самий нижній - на задньому плані. Кожний шар також може бути пов'язаний із порядковим розміщенням об'єктів на ньому. На нижньому рівні шару завжди розміщуються не згруповані векторні лінії і фігури. Над ними, на верхньому рівні, знаходяться растрові зображення, текст, групи і екземпляри символів. Група - один або декілька об'єктів, які були виділені і "згруповані". Екземпляри символів можуть являти собою одну або декілька копій елементу, який знаходиться в бібліотеці.

Залежно від закладених у проект функціональних можливостей та призначення фільми Flash можуть бути дуже різноманітними у вигляді:

• анімацію для Web-сторінок;

• інтерактивні форми для Web-сторінок;

• ігри в реальному часі для багатьох користувачів;

• Web-вузли, повністю реалізовані в програмі Flash;

• інтерактивні художні презентації;

• Flash-фільми, що підтримують зворотний зв'язок з глядачем;

• мультиплікації для Web;

• мультиплікації для телевізійних передач;

• музикальні автомати, що працюють в діалоговому режимі;

• різноманітні екранні заставки, автономні презентації та ін.

Перед здійсненням проекту потрібно ретельно спланувати його та ознайомитись з середовищем розробки.

Електронна пошта

Електронна пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...