Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік тем для індивідуального завдання 

 1. Визначити порядок та способи відшкодування підприємством, установою майнової та моральної шкоди.
 2. Проаналізувати порядок утворення юридичної особи.
 3. З'ясувати зміст установчих документів і їх особливості для діяльності юридичної особи даного виду.
 4. Розкрити порядок складання та реєстрації установчих документів юридичної особи
 5. Визначити підприємство як єдиний майновий комплекс
 6. Здійснення права власності суб'єктами цивільних правовідносин
 7. Пояснити порядок захисту права власності
 8. Проаналізувати речові права на чуже майно та їх види
 9. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності
 10. Захист судом права інтелектуальної власності
 11. Забезпечення виконання зобов'язання, його види. Способи забезпечення виконання зобов'язань
 12. Застава: види, предмет. Договір застави, його зміст
 13. Розкрити порядок вирішення переддоговірних спорів
 14. Проаналізувати порядок укладання договорів юридичною особою
 15. З'ясувати укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
 16. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості товару, асортименту товару.
 17. Особливості застосування договорів купівлі-продажу, поставки в підприємницькій діяльності
 18. Проаналізувати порядок приймання підприємством продукції та товарів по якості
 19. Проаналізувати порядок приймання підприємством продукції та товарів по кількості
 20. Розкрити порядок укладання договору оренди на підприємстві, в установі
 21. З'ясувати правовий режим майна юридичної особи
 22. Дати аналіз правового режиму договорів підряду на підприємствах, установах, організаціях. Скласти проект договору підряду
 23. Дослідити порядок здійснення представництва у судових органах
 24. Ознайомитися з порядком ведення господарських справ юрисконсультом від імені юридичної особи, порядком підготовки справ до розгляду, збору доказів, складання пояснень по справі, відгуків. Зробити відповідні висновки
 25. Узагальнити процесуальні права та обов'язки представника у суді та розглянути необхідні умови для здійснення особою судового представництва
 26. Навести приклади і дати аналіз випадків застосування генеральної, спеціальної та разової довіреностей, розкрити їх зміст.
 27. Розкрити зміст слідчих дій
 28. Проаналізувати дії органів дізнання під час здійснення кримінально-процесуальної діяльності.
 29. Пояснити порядок оскарження дій державного виконавця.
 30. Розкрити порядок проведення прилюдних торгів.
 31. Визначити порядок підготовки, сферу укладання, сторони та зміст колективного договору.
 32. Характеристика колективного договору як локального нормативно-правового акту. Мета укладання колективного договору.
 33. Визначити особливості прийому на роботу, пов’язану з матеріальною відповідальністю.
 34. Проаналізувати порядок укладання договору про повну індивідуальну та колективну (бригадну) матеріальну відповідальність з працівниками.
 35. Проаналізувати порядок покриття шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.
 36. Проаналізувати порядок укладання трудових договорів, трудових угод, контрактів.
 37. Проаналізувати плинність кадрів та її причини.
 38. Проаналізувати правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації.
 39. Проаналізувати стан трудової дисципліни, її забезпечення на підприємстві, в установі, організації.
 40. Проаналізувати порядок надання відпусток на підприємстві, в установі, організації.
 41. Проаналізувати порядок ведення, оформлення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях.
 42. Визначити права та обов'язки юрисконсульта, мету і цілі юридичного обслуговування на підприємствах, в установах, організаціях. Проаналізувати плани роботи юрисконсульта.
 43. Проаналізувати систему контролю за дотриманням чинного законодавства на підприємстві, в установі, організації.
 44. Проаналізувати організацію і планування роботи інспектора по кадрах.
 45. 3’ясувати положення трудового колективу як суб’єкта трудового права.
 46. Правове положення та роль профспілкового комітету у діяльності підприємства, установи, організації.
 47. Розмежування прав трудових колективів і профспілок на підприємстві.
 48. Захисна функція профспілок в умовах переходу до ринкових відносин. Правовий статус профспілок у сфері праці.
 49. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій у сфері зайнятості.
 50. Особливі гарантії при втраті роботи щодо окремих категорій громадян. Працевлаштування вивільнених працівників.
 51. Специфіка трудового договору з державним службовцем.
 52. Правове регулювання переведень та переміщень на іншу роботу.
 53. Зміна істотних умов праці, їх причина та правові наслідки.
 54. Підстави припинення трудового договору та їх правові наслідки.
 55. Режим робочого часу та його види на підприємстві, в установі, організації.
 56. Режим ненормованого робочого дня. Порядок чергування на підприємстві, в установі, організації.
 57. Структура та функції заробітної плати. Державний рівень заробітної плати.
 58. Існуючі системи оплати праці, їх значення та характеристика з урахуванням специфіки діяльності підприємства, установи, організації.
 59. Управління охороною праці на підприємстві, в установі, організації. Обов’язки власника щодо створення здорових та безпечних умов праці.
 60. Проаналізувати причини виникнення індивідуальних трудових спорів, порядок їх вирішення, розгляду та прийняття об'єктивного рішення.
sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...