Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який з перелічених недоліків характерний для вивчення захворюваності за даними звертань в медичні заклади?1. Неповний облік початкових та безсимптомних стадій та форм хронічних хвороб

2. Неможливість обліку гострих захворювань

3. Висока вартість

4. Повний облік гострих захворювань

Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік хронічних захворювань?

1. Профілактичні огляди

2. Звертання в медичні заклади

3. Причини смерті

4. Опитування населення

Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Який документ використовується для реєстрації захворюваності за даними медичних оглядів?

1. Карта диспансерного обліку

2. Карта хворого, який вибув із стаціонару

3. Лікарське свідоцтво про смерть

4. Сертифікований міжнародною організацією опитувач

Який з перелічених недоліків характерний для вивчення захворюваності за даними медичних оглядів?

1. Неможливість обліку гострих захворювань

2. Виявлення хвороб на ранніх стадіях

3. Неповний облік початкових та безсимптомних стадій

4. Достатньо повний облік хронічних захворювань

Яка з перелічених переваг характерна для вивчення захворюваності за даними медичних оглядів?

1. Виявлення хвороб на ранніх стадіях

2. Економічність

3. Безперервність та динамічність спостереження

4. Оперативність обліку

Сімейний лікар повинен охарактеризувати захворюваність населення своєї дільниці. Який документ не використовується для реєстрації захворюваності за даними медичних оглядів?

1. Карта хворого, який вибув із стаціонару

2. Карта профілактично оглянутого

3. Талон амбулаторного пацієнта

4. Карта диспансерного обліку

 

Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш точний облік важких захворювань?

1. Причини смерті

2. Профілактичні огляди

3. Звертання в медичнізаклади

4. Опитування населення

Лікарю загальної практики потрібно провести аналіз соціально-психологічних аспектів здоров’я населення на підпорядкованій дільниці. Який з методів вивчення захворюваності найбільш доцільно використати?

1. Опитування населення

2. Профілактичні огляди

3. Звертання в медичні заклади

4. Причини смерті

 

Які із наведених захворювань відносяться до важливих неепідемічних ?

1. Онкологічні захворювання

2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

3. Інфекційні захворювання

4. Госпіталізована захворюваність

Які із наведених захворювань підлягають спеціальному обліку ?

1. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

2. Загальна захворюваність

3. Первинна захворюваність

4. Патологічна ураженість

Які із наведених захворювань не підлягають спеціальному обліку ?

1. Загальна захворюваність

2. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

3. Інфекційна захворюваність

4. Госпіталізована захворюваність

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...