Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що із нижче наведеного належить до першої медичної допомоги?1. Допомога на до госпітальному етапі

2. Допомога при найпоширеніших захворюваннях

3. Допомога при складних для діагностики захворювань

4. Диспансерне спостереження

 

Невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров‘я – це?

1. Екстрена медична допомога

2. Первинна медична допомога

3. Вторинна медична допомога

4. Третинна медична допомога

 

Який вид медичної допомоги передбачає консультацію лікаря, діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів?

1. Первинна медична допомога

2. Екстрена медична допомога

3. Вторинна медична допомога

4. Третинна медична допомога

 

Який вид медичної допомоги передбачає проведення профілактичних заходів; направлення пацієнта для надання вторинної або третинної допомоги?

1. Кваліфікована медична допомога

2. Екстрена медична допомога

3. Спеціалізована медична допомога

4. Високоспеціалізована медична допомога

 

Який вид медичної допомоги надається лікарем загальної практики - сімейним лікарем в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта?

1. Первинна медична допомога

2. Екстрена медична допомога

3. Вторинна медична допомога

4. Третинна медична допомога

 

Що із нижче наведеного належить до первинної медичної допомоги?

1. Допомога при найпоширеніших захворюваннях

2. Допомога на догоспітальному етапі

3. Допомога при складних для діагностики захворюваннях

4. Спеціалізована допомога

 

Який вид медичної допомоги передбачає направлення пацієнта для надання вторинної допомоги з іншої спеціальності або третинної допомоги?

1. Спеціалізована медична допомога

2. Екстрена медична допомога

3. Кваліфікована медична допомога

4. Високоспеціалізована медична допомога

Який вид медичної допомоги передбачає направлення пацієнта для надання вторинної допомоги з іншої спеціальності або третинної допомоги?

1. Спеціалізована медична допомога

2. Екстрена медична допомога

3. Кваліфікована медична допомога

4. Високоспеціалізована медична допомога

Який вид медичної допомоги надається лікарем відповідної спеціалізації (крім лікаря загальної практики / сімейного лікаря) в амбулаторних або стаціонарних умовах?

1. Вторинна медична допомога

2. Первинна медична допомога

3. Екстрена медична допомога

4. Третинна медична допомога

Що із нижче наведеного належить до вторинної медичної допомоги?

1. Спеціалізована допомога

2. Допомога на догоспітальному етапі

3. Допомога при найпоширеніших захворюваннях

4. Допомога при складних для діагностики захворюваннях

Медична допомога, яка включає більш кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику і лікування, ніж загальна практика, це:

1. Вторинна

2. Перша

3. Первинна

4. Третинна

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...