Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який вид медичної допомоги надається лікарем загальної практики - сімейним лікарем в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта?1. Кваліфікована

2. Перша, швидка, медична

3. Спеціалізована

4. Вузькоспеціалізована і консультативна

Який вид медичної допомоги надається лікарем, який має підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче першої в амбулаторних та стаціонарних умовах (обласні та державні заклади охорони здоров'я) у плановому або екстреному порядку?

1. Високоспеціалізована, високотехнологічна

2. Перша, швидка, медична

3. Кваліфікована

4. Спеціалізована

Який вид медичної допомоги надається медичними працівниками центрів ЕМД та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги?

1. Перша, швидка, медична

2. Перша, швидка, домедична

3. Кваліфікована, загальна лікарська практика

4. Високоспеціалізована, високотехнологічна

Наймасовіший вид медичної допомоги, який у більшості країн світу охоплює приблизно 80% всього обсягу медичного обслуговування?

1. Амбулаторна

2. Стаціонарна

3. Лікувально-діагностична

4. Профілактична

Який вид медичної допомоги відіграє головну роль у забезпеченні профілактичних заходів, насамперед - диспансеризації?

1. Амбулаторна

2. Стаціонарна

3. Лікувально-діагностична

4. Паліативна

Медична допомога, що надається пацієнтам, стан яких не вимагає цілодобового спостереження в умовах закладу охорони здоров'я?

1. Амбулаторна

2. Стаціонарна

3. Лікувально-діагностична

4. Профілактична

Медична допомога, що надається пацієнтам, стан яких вимагає цілодобового спостереження в умовах закладу охорони здоров'я?

1. Стаціонарна

2. Лікувально-діагностична

3. Амбулаторна

4. Профілактична

Заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей (первинну допомогу):

1. Амбулаторія

2. Поліклініка

3. Центр ЕМД і МК

4. ФАП/ФП

Заклад, що надає медичну допомогу хворим з багатьох лікарських спеціальностей (первинну і вторинну допомогу):

1. Поліклініка

2. Амбулаторія

3. Центр ЕМД і МК

4. Центр ПМСД

Заклад, що створюється на підприємствах, в установах, організаціях і входить до складу амбулаторії чи центру ПМСД:

1. Пункт охорони здоров’я

2. Амбулаторія

3. Поліклініка

4. Центр ЕМД і МК

Заклад охорони здоров'я, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі, це:

1. Центр ПМСД

2. Центр ЕМД і МК

3. ФАП/ФП

4. Пункт охорони здоров’я

Що із перерахованого відноситься до основних завдань реєстратури?

1. Оформлення та зберігання медичної документації2. Надання консультативної допомоги хворим з метою уточнення діагнозу

3. Проведення профілактичних медичних оглядів

4. Експертиза працездатності

 

У відділенні профілактики міської поліклініки на постійні основі працює переважно:

1. Середній медперсонал

2. Молодший медперсонал

3. Лікарі-спеціалісти

4. Лікарі загальної практики

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...