Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципом якого методу є систематичне спостереження за виявленими хворими та забезпечення їх кваліфікованою медичною допомогою?1. Диспансерного

2. Епідеміологічного

3. Динамічного

4. Профілактичного

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров'я населення, попередження розвитку захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, збільшення активного довголіття – це мета?

1. Диспансеризації

2. Амбулаторної допомоги

3. Організаційно-методичної роботи

4. Діагностично-лікувальної роботи

Цілісна система, що забезпечує всебічне, динамічне спостереження за здоров¢ям кожної людини та середовищем, в якому вона перебуває – це?

1. Диспансеризація

2. Профілактика

3. Холістичність

4. Всебічність

Медичний огляд населення з проведенням визначеного обсягу лабораторних та інструментальних обстежень; додаткове обстеження осіб, які цього потребують; виявлення осіб з факторами ризику; своєчасне виявлення захворювань; розробка та проведення комплексу необхідних медичних та соціальних заходів, динамічного спостереження за станом здоров'я населення – це?

1. Функціональні елементи диспансеризації

2. Структурні елементи диспансеризації

3. Управління та планування диспансеризації

4. Програма диспансеризації дорослого населення

Заклади охорони здоров'я за участю вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, відомств, установ та організацій, це:

1. Структурні елементи диспансеризації

2. Функціональні елементи диспансеризації

3. Органи управління диспансеризації

4. Бригада диспансеризації

Хто є об’єктом первинної профілактики?

1. Здорові особи

2. Здорові і хворі на гострі захворювання

3. Здорові і хворі на хронічні захворювання

4. Здорові і хворі

 

Комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, ефективне лікування, попередження рецидивів, прогресування і ускладнень – це?

1. Вторинна профілактика

2. Первинна профілактика

3. Третинна профілактика

4. Четвертинна профілактика

 

Комплекс заходів, спрямованих на попередження втрати функції, а також відновлення втраченої функції – це?

1. Третинна профілактика

2. Первинна профілактика

3. Вторинна профілактика

4. Четвертинна профілактика

 

Система державних, громадських і медичних заходів, які направлені на попередження захворювань шляхом усунення причин і умов їх розвитку, підвищення реактивності організму – це?

1. Первинна профілактика

2. Вторинна профілактика

3. Третинна профілактика

4. Четвертинна профілактика 

Диспансерний метод має певну послідовність проведення. Який період є першим?

1. Підготовчий

2. Динамічне диспансерне спостереження

3. Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

4. Проведення профілактичних медичних оглядів

Диспансерний метод має певну послідовність проведення. У якому періоді визначають групи осіб, що підлягають обов’язковим медичним оглядам?

1. Підготовчий

2. Динамічне диспансерне спостереження

3. Проведення профілактичних медичних оглядів

4. Оцінка повноти, якості та ефективності диспансеризації

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...