Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що із перерахованого відноситься до основних завдань приймального відділення?1. Встановлення (уточнення) діагнозу

2. Соціальна підтримка

3. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами

4. Експертиза працездатності

 

Який вид приймального відділення забезпечує структурний розподіл хворих по окремих відділеннях?

1. Децентралізоване

2. Централізоване

3. Приймальний покій

4. Реєстратура

Який вид приймального відділення забезпечує структурний розподіл хворих по всій лікарні?

1. Централізоване

2. Децентралізоване

3. Приймальний покій

4. Реєстратура

 

Що із перерахованого не відноситься до основних завдань приймального відділення?

1. Експертиза працездатності

2. Встановлення (уточнення) діагнозу

3. Визначення профілю спеціалізованого відділення та направлення до нього

4. Реєстрація відмов у госпіталізації з визначенням причини

 

До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться профілактика інфекційних захворювань, запобігання переходу гострих захворювань у хронічні, гігієнічне виховання населення?

1. Профілактична

2. Лікувально-відновлювальна

3. Організаційно-методична

4. Науково-дослідна

 

До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?

1. Організаційно-методична

2. Лікувально-відновлювальна

3. Профілактична

4. Науково-дослідна

Лікарю-ординатору потрібно проаналізувати середню тривалість перебування одного хворого в стаціонарі. Які дані йому необхідні?

1. Кількість проведених хворими ліжко-днів та середньорічну кількість ліжок

2. Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне населення

3. Кількість хворих, що вибули із стаціонару, та середньорічне число ліжок

4. Кількість проведених хворими ліжко-днів та кількість хворих, що вибули із стаціонару

Лікарю-ординатору необхідно вивчити та проаналізувати показник летальності. Які дані йому необхідні?

1. Кількість померлих та кількість вибулих хворих

2. Кількість померлих та кількість прооперованих хворих

3. Кількість померлих оперованих та кількість операцій

4. Кількість померлих та середньорічна кількість ліжок

 

В інформаційно-аналітичний відділ подані відомості про кількість операцій проведених у хірургічному відділенні за поточний рік загалом і на окремих органах та системах . Який показник можна розрахувати з перелічених даних?

1. Структуру оперативних втручань

2. Хірургічну активність на одного лікаря-хірурга стаціонару

3. Структуру госпіталізованих хворих

4. Хірургічна активність в стаціонарі

 

В інформаційно-аналітичний відділ подано кількість проведених операцій в стаціонарі та кількість вибулих хворих із відділень хірургічного профілю. Який показник можна розрахувати з перелічених даних?

1. Хірургічна активність в стаціонарі

2. Вчасність хірургічної допомоги

3. Структура оперативних втручань

4. Структура госпіталізованих хворих у відділеннях хірургічного профілю

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...