Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що із перерахованого не входить у структуру денного стаціонару?1. Кабінет профілактичних щеплень

2. Кабінет психологічного розвантаження і відпочинку

3. Процедурний кабінет

4. Кабінет лікаря

Заходи раціонального використання ліжкового фонду поділяються на:

1. Догоспітальний, госпітальний та постгоспітальний етапи

2. Первинний, вторинний та третинний етапи

3. Дореабілітаційний, реабілітаційний та постреабілітаційний етапи

4. Профілактичний, діагностичний та реабілітаційний етапи

 

Що із перерахованого відноситься до основних завдань денного стаціонару?

1. Внутрішньовенне крапельне введення ліків

2. Кваліфікований сестринський догляд

3. Корекція харчування

4. Соціальна підтримка

Що із перерахованого не відноситься до основних завдань денного стаціонару?

1. Диспансерне спостереження

2. Внутрішньовенне крапельне введення ліків

3. Надання невідкладної допомоги з приводу раптового погіршення стану

4. Підготовка хворого до складного діагностичного обстеження

Що із перерахованого відноситься до основних завдань домашнього стаціонару?

1. Кваліфікований сестринський догляд

2. Внутрішньовенне крапельне введення ліків

3. Підготовка хворого до складного діагностичного обстеження

4. Розширення обсягу хірургічних втручань

Що із перерахованого не відноситься до основних завдань домашнього стаціонару?

1. Активне планове оздоровлення та лікування диспансерних хворих

2. Кваліфікований сестринський догляд

3. Корекція харчування

4. Соціальна підтримка

Який рівень забезпечення стаціонарною допомогою населення планується на перспективу?

1. 6,5 ліж. на 10 тис.нас.

2. 13,0 ліж. на 10 тис.нас.

3. 9,5 ліж. на 10 тис.нас.

4. 8,0 ліж. на 10 тис.нас.

При правильному відборі і організації госпіталізації хворих поступлення за самозверненням повинно становити:

1. 1-5 %

2. 15-20 %

3. 50-60 %

4. 80 %

При правильному відборі і організації госпіталізації хворих планове поступлення повинно становити:

1. 80 %

2. 1-5 %

3. 15-20 %

4. 50-60 %

При правильному відборі і організації госпіталізації хворих ургентне поступлення повинно становити:

1. 15-20 %

2. 1-5 %

3. 50-60 %

4. 80 %

Що із перерахованого відноситься до догоспітального етапу заходів раціонального використання ліжкового фонду?

1. Розширення діапазону обстежень і лікування в амбулаторно-поліклінічних закладах

2. Зведення до мінімуму в стаціонарах повторення досліджень

3. Відновлювальне лікування

4. Своєчасна діагностика та лікування в стаціонарі

До якого з етапів заходів раціонального використання ліжкового фонду відноситься правильний відбір і організація госпіталізації хворих?1. Догоспітальний

2. Профілактичний

3. Госпітальний

4. Постгоспітальний

Що із перерахованого не відноситься до госпітального етапу заходів раціонального використання ліжкового фонду?

1. Домашній та денний стаціонар

2. Впровадження комплексної системи контролю якості роботи стаціонару

3. Організація диференційованого стаціонарного лікування

4. Інтенсифікація діагностичного та лікувального процесів

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...