Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест Електронного експрес-контролю знань з теми. “Колористична культура стародавньої Індії ““Колористична культура стародавньої Індії “

1. Вкажіть, які ознаки міфологізації кольору переважають у легенді про те, чому Вішну має синє тіло?

а. антропоморфізм;

б. дуалізм;

в. амбівалентність.

2. Вкажіть, який колір засвідчує творчий потенціал Брахми?

а. синій;

б. червоний;

в. золотий.

3. Вкажіть, що об’єднує образи Бога-творця Брахми і Богині добробуту Лакшмі, дозволяючи зображати їх повністю золотими?

а. здатність створювати;

б. людиноподібність;

в. божественність.

4. Вкажіть, що символізує синій колір тіла Вішну?

а. всесвітнє володарювання;

б. загадковість;

в. потойбічний світ.

5. Вкажіть, що символізує золотий колір прикрас у образі Вішну?

а. він є основним суддею (творцем миру);

б. він є володарем світу;

в. він є прабатьком народів.

6. Судячи з використання золотого кольору в зображеннях Богині достатку Лакшмі і Богині творчості Сарасваті, у них передбачаються спільні якості. Які саме?

а. багатство;

б. краса;

в. вдача.

7. Вкажіть, який колір засвідчує перемогоносні якості Вішну?

а. червоний;

б. синій;

в. жовтий.

 

8. Судячи з використаних кольорів, яке Божество представлене у цьому зображенні?

а. Брахма;

б. Вішну;

в. Шива.

 

9. Вкажіть, що додає до трактування образу використання білого кольору в зображеннях Богині творчості Сарасваті, на відміну від зображень Богині достатку Лакшмі?

а. владу;

б. духовність;

в. жіночу красу.

10. Вкажіть, Що символізує поєднання золотих та білих кольорів у образі Сарасваті?

а. владу;

б. жіночу красу;

в. творчі здібності

11. Вкажіть, що означає жовтий колір тіла Вішну у цьому зображенні?

а. смуток;

б. праведність;

в. освіченість.

 

 

12. Вкажіть, що означає оранжевий колір одягу Вішну у цьому зображенні?

а. смуток;

б. праведність;

в. освіченість.

13. Вкажіть, Що означає оранжевий колір зображення Ханумана?

а. самовідданість, вірність

б. відвага, мужінсть

в. справедливість, доброта.

14.Вкажіть, символом присутності якого Божества виступає біла квітка у печері?

а. Вішну;

б. Брахми;

в. Шиви.

15. Вкажіть, яка тварина є символом Шиви?

а. чорний бик;

б. білий бугай;

в. руда свиня.

16. Вкажіть, яка міфологічна якість індуїстського світогляду позначилася на відмінності забарвлення різних зображень Шиви?

а. дуалізм;

б. амбівалентність;

в. антропоморфізм.

17. Вкажіть, яка міфологічна якість індуїтського світогляду позначилася на одночасному трактуванні червоного і як символу чоловічої енергії, і як символу жіночої енергії?

а. антропоморфізм;

б. дуалізм;

в. амбівалентність.18. Вкажіть, який колір відображає образ Вішну як Вічного коханця?

а. білий;

б. зелений;

в. червоний.

19. Судячи з кольорів, іпостассю якого Бога є зображений

тут Крішна?

а. Брахми;

б. Шиви;

в. Вішну.

 

20. Судячи з кольорів, які якості Крішну вирішальні у цьому його образі?

а. верховний суддя;

б. мужній воїн;

в. відданий друг.

21. Вкажіть, яка міфологічна ознака відображена у відмінності між позитивним трактуванням синього в образі Вішну і негативним – в образі Шиви?

а. дуалізм;

б. амбівалентність;

в. антропоморфізм.

22. Вкажіть, що означає поєднання чорного, синього і білого кольорів у цьому символі?

а. всесвіт;

б. єдність фізичного з духовним;

в. безперервність життя.

23. Вкажіть, про яку ознаку міфологізації кольору свідчить забарвлення фігури Ганеша?

а. тотемізм;

б. амбівалентність;

в. табуйованість.

 

24. Вкажіть, що символізує червоний колір у індуїзмі?

а. чоловічу енергію;

б. єдність фізичного з духовним;

в. безперервність життя.

25. Вкажіть, що означає нанесення оранжевого кольору на каміння?

а. єднання з природою;

б. поклоніння фетишу;

в. повноту життєвих сил.

 

26. Вкажіть, що означає червоний колір ритуального горщика?

а. духовність;

б. всесвіт;

в. достаток.


тест Електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Античного світу“

 

1. Вкажіть, який колір символізує міфічну добу у розвитку світу, коли люди були безсмертними і жили безтурботно?

а. червоний;

б. білий;

в. золотий.

2. Вкажіть, що переважно означає у античній міфології пара колоративів чорний-білий?

а. взаємодію явищ природи;

б. протиставлення явищ природи;

в. однозначність явищ природи.

3. Вкажіть, який колір є символом Муз?

а. червоний;

б. фіолетовий;

в. жовтий.

4. Вкажіть, яка міфічна доба називається Срібною?

а. коли люди були безсмертними;

б. коли вони жили до ста років і у злагоді;

в. коли вони стали грубими і войовничими.

5. Вкажіть, яку міфологічну рису відображає колоратив у цьому фрагменті поезії Сафо: “…Я до тебе звертаюсь, Гонгила, – вийди до нас у молочно-білому одязі…”[Античная лирика, 1968, ст.60]?

а. анімізм;

б. дуалізм;

в. фетишизм.

6. Вкажіть, що символізує переважно пара колоративів червоний-чорний в античній міфології?

а. хтонічні сили;

б. кругообіг часу;

в. причину походження людини.

7. Вкажіть, який колір символізує відродження в античній міфології?

а. зелений;

б. золотий;

в. пурпуровий.

8. Вкажіть, який колір є символом Діоніса?

а. жовтий;

б. чорний;

в. білий.

9. Вкажіть, яку міфологічну рису відображає використання колоративу у цьому фрагменті із поезії Стесихора: “…Геліос, син Гиперіона, у хащу пішов золоту…”[Античная лирика, 1968, ст. 86] ?

а. анімізм;

б. тотемізм;

в. фетишизм.

10. Вкажіть, яку міфологічну рису відображає використання колоративу у цьому фрагменті Гомерівського гімну: “… Зразу ж тебе, Стріловержець, богині прекрасною водою чисто і свято обмили і, білою тканиною повивши, – новою, тканою тонко, – ременем золотим закріпили…”[Античные гимны, 1988, ст. 62]?

а. космогонізм;

б. фетишизм;

в. дуалізм.

11. Вкажіть, який колір є символом Афродіти?

а. червоний;

б. чорний;

в. жовтий.

12. Вкажіть, що символізує білий колір для римлян?

а. чистоту і непорочність;

б. світлоносність;

в. хтонічність.

13. Вкажіть, яку міфологічну рису відображають колоративи у міфі про народження світу із черева Темряви?

а. космогонізм;

б. амбівалентність;

в. табуйованість.

14. Вкажіть, з образом якого бога пов’язуються кольори золотий і білий?

а. Аполлон;

б. Діоніс;

в. Афродіта.

15. Вкажіть, який колір служить символом світла у прадавніх римлян?

а. червоний;

б. білий;

в. жовтий.

16. Вкажіть, Що символізує у античній міфології пара колоративів золотий-щбілий?

а. хтонічні сили;

б. кругогбіг часу;

в. причину походження людини.

17. Вкажіть, який колір є символом Еос?

а. білий;

б. червоний;

в. жовтий.

18. Вкажіть, яку міфологічну рису відображає використання колоративу у цьому фрагменті Гомерівського гімну: “ …Жертовник Богу спорудили над берегом шумноприбійним, білих насипали зерен ячмінних у полум’я розведене…”[ Античные гимны, 1988, ст. 72] ?

а. фетишизм;

б. табуйованість;

в. дуалізм.

19. Вкажіть, яка міфологічна якість лежить в основі уявлень про зв’язок мистецтв?

а. табуйованість;

б. синкретизм;

в. уособлення.

20. Вкажіть, якого кольору міг бути одяг щасливців у античному театрі?

а. сірий;

б. помаранчевий;

в. синій.

21. Вкажіть, які характеристики кольору ставилися у відповідність до тембру в музиці?

а. насиченість;

б. світлість;

в. колірний тон.

22.Вкажіть, Які характеристики кольору ставились у відповідність висоті звуку у музиці?

а. насиченість;

б. світлість;

в. колірний тон.

23. Вкажіть, з якою метою частіше використовувався кольоропис у античній поезії?

а. для безпосереднього опису враження;

б. для символізації;

в. з дидактичною метою.

24. Вкажіть, якого кольору мав бути колір невдах в античному театрі?

а. білий;

б. помаранчевий;

в. синій.

25. Вкажіть, яке поняття лежить в основі кольоро-музичного зв’язку у розумінні античних естетиків?

а. акорд;

б. гармонія;

в. ритм.

26.Вкажіть, з якою метою вживається кольоропис у творчості Флавія Філострата?

а. для безпосереднього опису враження;

б. для символізації;

в. для встановлення образних аналогій.

27. Вкажіть, кому з персонажів античного театру мав належати червоний одяг?

а. щасливцю;

б. мисливцю;

в. невдасі.

28. Вкажіть, у чому полягає специфіка “акварельного” способу монументального розпису?

а. розведення фарби водою;

б. розведення фарби тваринним жиром;

в. розведення фарби воском.

29. Вкажіть, які обставини сприяли поширенню способу виготовлення архітектурних елементів із кольорових порід каменя в античному світі?

а. запозичення традицій інших країн;

б. завоювання країн з багатими покладами кольорових каменів;

в. зміна естетичних ідеалів.

30. Вкажіть, яку функцію перш за все виконує колір у розписі афінського рельєфа із зображенням боротьби Геракла з гідрою?

а. захист від впливу погодних умов;

б. ілюстрація міфічного сюжету;

в. забезпечення домінуючого значення акрополя у міській забудові.

31.Вкажіть, у чому полягає специфіка фрескового живопису?

а. розпис по вологій штукатурці;

б. розпис по природному каменю;

в. розпис по дереву.

32. Вкажіть, монументальна кам’яна скульптура в античні часи:

а. могла бути лише природного кольору каменя;

б. декоруватися розписом;

в. суцільно фарбуватися.

33. Вкажіть, яку функцію перш за все виконує колір у розписі афінського рельєфа із зображенням боротьби Геракла з Тритоном?

а. захист від впливу погодних умов;

б. ілюстрація міфічного сюжету;

в. забезпечення домінуючого значення акрополя у міській забудові.

34. Вкажіть, який спосіб створення архітектурної поліхромії вважався у античні часи “істинним живописом”?

а. декоративний розпис стін;

б. картини на дереві, вставлені в стіни;

в. сюжетні фрески.

35. Вкажіть, яка переважаюча функція поліхромії храмового комплексу у містобудівній композиції грецьких міст?

а. декоративна;

б. орієнтуюча;

в. презентативна.

36. Вкажіть, який клас колірної гармонії переважно використовувався для оздоблення фасадів грецьких храмів?

а. монохромний;

б. доповняльних кольорів;

в. тріада.

37. Вкажіть, у чому полягає специфіка техніки енкаустики?

а. у розведенні фарби вапном;

б. у розведенні фарби тваринним жиром;

в. у розведенні фарби воском.

38. Скажіть, порівняно з іонічними розписи фасадів доричних храмів виконані:

а. у більш насичених кольорах;

б. у менш насичених кольорах;

в. такі самі.

39. Вкажіть, яка містобудівна особливість вплинула на те, що поліхромія фасадів римських храмів більш стримана порівняно з грецькими?

а. розміщення поряд з цивільними будинками;

б. велика відстань від житлової забудови;

в. розміщення на найвищому місці у забудові.

40. Вкажіть, у чому полягає специфіка способу інкрустації фасадів античних будівель?

а. у нанесенні фарби на вологу штукатурку;

б. у вставлянні у поверхню стіни кам’яних плит, майоліки тощо;

в. у розмалюванні восковими фарбами.

41. Вкажіть, порівняно з доричними розписи фасадів іонічних храмів виконані:

а. у більш насичених кольорах;

б. у менш насичених кольорах;

в. такі самі.

42. Вкажіть, яка основна концепція поліхромії інтер’єрів римських жител?

а. строгий відбір кармонійних компонентів;

б. пишне наповнення коштовними матеріалами;

в. стереотипне утилітарне оздоблення.

43. Вкажіть, що означає термін “тихографія”?

а. орнаментальний розпис;

б. гравіювання написів на стіні;

в. малювання фрескових картин.

44. Скажіть, для декору фасадів грецьких храмів архаїчного періоду більш характерне:

а. розфарбування рельєфів;

б. використання інкрустації кольоровою кам’яною плиткою;

в. виготовлення конструктивних елементів із кольорового каменя.

45. Вкажіть, які риси ментальності римлян найбільше вплинули на принципи створення поліхромії їх житла?

а. інтерактивність;

б. роздвоєність моралі;

в. аскетизм.

46.Вкажіть, яка палітра кольорів давніше використовувалася у архітектурній поліхромії?

а. білий, чорний, червоний;

б. червоний, зелений, чорний, синій;

в. природні відтінки каменя.

47. Для декору фасадів грецьких храмів класичного періоду більш характерне:

а. розфарбування рельєфів;

б. використання інкрустації кольоровою кам’яною плиткою;

в. виготовлення конструктивних елементів із кольорового каменя.

48. Вкажіть, які риси ментальності греків найбільше вплинули на принципи створення поліхромії їх житла?

а. інтерактивність;

б. роздвоєність моралі;

в. аскетизм.

49. Вкажіть, яка палітра кольорів більш характерна для пізньої римської архітектури?

а. тріада;

б. доповняльні кольори;

в. зіставлення природних відтінків кольорового каменя.

50. Для декору фасадів римських храмів періоду римської імперії більш характерне:

а. розфарбування рельєфів;

б. використання інкрустації майолікою;

в. виготовлення конструктивних елементів із кольорового каменя.

51. Вкажіть, яка риса домінувала у поліхромії інтер’єрів грецьких храмів класичного періоду?

а. аскетизм;

б. багатоколірне зіставлення чистих кольорів;

в. динамічне зіставлення блискучих матеріалів.

52. Вкажіть, який колір найбільш характерний для оздоблення інтер’єрів житла в Помпеях?

а. червоний;

б. білий;

в. зелений.

53. Вкажіть, яка риса домінувала у поліхромії інтер’єрів грецьких храмів архаїчного періоду?

а. аскетизм;

б. багатоколірне зіставлення чистих кольорів;

в. динамічне зіставлення блискучих матеріалів.

54. Вкажіть, на відміну від грецьких римські мозаїчні підлоги переважно виконувалися:

а. із смальти;

б. із гальки;

в. із кам’яних плиток.

55. Вкажіть, що таке “мегалографія”?

а. контурний малюнок;

б. зображення подвигів богів;

в. орнаментальний розпис.

56. Вкажіть, яка найпомітніша риса поліхромії живопису III помпейського стилю?

а. натуралістичність;

б. імітація облицювання природними каменями;

в. орнаментальність.

57. Вкажіть, як втілилося у античному живописі положення теорії колірної гармонії про незмішування кольорів?

а. у т. зв. “монохромній” манері письма;

б. у використанні звуженої палітри кольорів;

в. у використанні основних кольорів.

58. Вкажіть, яка технологія виготовлення “мегалографії”?

а. на дереві, покритому білою обмазкою;

б. на камені восковими фарбами;

в. на сухій штукатурці з тваринним жиром.

59. Вкажіть, яку функцію виконував колір у живописі античних часів?

а. міметичну;

б. абстрактну;

в. імпресіоністську.

60. Вкажіть, як досягалося виконання вимоги незмішування у фаюмських портретах?

а. зіставленням різнокольорових крапок;

б. штрихуванням іншим кольором по монохромній розтяжці

прописки;

в. зафарбуванням замкнених площин різними кольорами.

61. Вкажіть, коли з’явилася тенденція до реалізації міметичної функції у живописі?

а. VI ст. до н.е.;

б. IV ст. до н.е.;

в. VI ст. н.е.

62. Вкажіть, яка найхарактерніша риса живопису II помпейського стилю?

а. натуралізм;

б. імітація кольорів природного каміння;

в. орнаментація.

63. Вкажіть, як досягалося виконання вимоги незмішування у фресковому живописі?

а. зіставленням різнокольорових крапок;

б. штрихуванням іншим кольором по монохромній розтяжці

прописки;

в. зафарбуванням замкнених площин різними кольорами.

64.Вкажіть, у чому полягає інноваційний внесок Кімона у живопис?

а. у винайденні способу зображення тіні;

б. у винайденні способу зображення ракурсу;

в. у винайденні способу зображення рефлексів.

65. Вкажіть, яка найхарактерніша риса живопису I помпейського стилю?

а. натуралізм;

б. імітація кольорів природного каміння;

в. орнаментація.

66. Вкажіть, що принципово змінилося у живописній поліхромії у зв’язку із розповсюдженням ідеї мімесису?

а. посилилася насиченість кольорів;

б. відбулися лише технологічні зміни;

в. з’явилася потреба у використанні малонасичених градацій

кольорів.

67. Вкажіть, у чому полягає інноваційний внесок Аполлодора у живопис?

а. у винайденні способу зображення тіні;

б. у винайденні способу зображення ракурсу;

в. у винайденні способу зображення рефлексів.

68. Вкажіть, яка із змін відбулася у живописі за античних часів:

а. введені у використання кольори холодної гами;

б. відбулася заміна силуетного зображення об’ємним;

в. відбулася заміна абстрактних зображень стилізованими.

69.Вкажіть, за що одну із живописних технік назвали “античним імпресіонізмом”?

а. за передачу найтонших нюансів природного освітлення у мозаїці;

б. за передачу природних кольорів у фресці;

в. за використання у декорі великої кількості блискучих поверхонь.

70. Вкажіть, яке ставлення до кольору у живописі переважало у античних естетиків?

а. як до основного виражального засобу;

б. як до другорядного засобу;

в. як до незначущого засобу.

71. Вкажіть, яку функцію виконував колір у живописі античних часів?

а. експресіоністську;

б. утилітарну;

в. декоративну.

72.Скажіть, античний період у розвитку живопису відзначається:

а. домінуванням колірного канону;

б. обмеженою кількістю використовуваних кольорів;

в. різноманітністю колірної палітри.

73. Вкажіть, у чому полягає інноваційний внесок Зевксіса у живопис?

а. у винайденні способу зображення тіні;

б. у винайденні способу зображення ракурсу;

в. у винайденні способу зображення рефлексів.

74. Вкажіть, що послужило поштовхом до розподілу живопису на станковий і монументальний?

а. винайдення воскових фарб;

б. винайдення темперного живопису на дошці;

в. винайдення живопису на склі.

75. Вкажіть, яку мету переслідували античні живописці?

а. максимальної правдоподібності;

б. емоційної виразності;

в. доцільності та ефективності.

76. Вкажіть, коли античні живописці почали зображати полиски і рефлекси?

а. IV ст. до н.е.;

б. VI ст. до н.е.;

в. IV ст. н.е.

77. Вкажіть, хто вважається найвидатнішим живописцем античності?

а. Кімон;

б. Аполлодор;

в. Апеллес.

78. Вкажіть, яка здатність кольорів актуалізувалася у античні часи?

а. служити символічним еквівалентом;;

б. передавати почуття;

в. правдоподібно відображати дійсність.

79. Вкажіть, хто винайшов живопис темперою на дерев’яній дошці?

а. Кімон;

б. Аполлодор;

в. Апеллес.

80. Вкажіть, яка найхарактерніша риса живопису IV помпейського стилю?

а. натуралізм;

б. імітація кольорів природного каміння;

в. змішування стилів.

81. Вкажіть, Яку мету переслідували античні живописці, використовуючи яімпресіоністичну манеру?

а. посилення психологічного впливу;

б. правдоподібність передавання якостей світлового середовища;

в. посилення декоративності.

82. Вкажіть, яка кераміка послужила прообразом античного канону??

а. чорнофігурна;

б. букеронеро;

в. білофонна.

83. Вкажіть, Що означало отримання у дарунок від сенату пурпурної тоги?

а. визнання перемоги у війні;

б. визнання заслуг перед державою;

в. виклик на страту.

84. Вкажіть, що символізує червоний колір у римському побуті?

а. розкіш;

б. перемогу;

в. повноправність громадянства.

85. Вкажіть, коли відбулася у античному суспільстві колірна диференціація кольору одягу за статевою ознакою?

а. в архаїчний період;

б. у пізньоримські часи;

в. в еліністичні часи.

86. Вкажіть, з чим пов’язана поява живописних ефектів у розписі пізньої античної кераміки?

а. з впливом монументального живопису;

б. зі зміною технології випалювання;

в. зі зміною функції.

87. Вкажіть, що символізує пурпурний колір у римському побуті?

а. тріумф влади;

б. перемогу;

в. повноправність громадянства.

88. Вкажіть, яке забарвлення тканин для одягу характерне для періоду Римської імперії?

а. однотонне;

б. крупний суцільний малюнок двома-трьома кольорами;

в. строкатий суцільний малюнок.

89. Вкажіть, як використовувалися вироби із срібла у римському суспільстві?

а. широко використовувалося у побуті від ювелірних виробів до екіпажів;

б. використовувалося лише для культових цілей;

в. використовувалося лише для дрібних прикрас.

90. Вкажіть, яке побутове трактування блідих і темних кольорів у римському суспільстві?

а. тріумф влади;

б. втрата життєвих сил;

в. повноправність громадянства.

91.Вкажіть, яке забарвлення тканин для одягу характерне для періоду Римської республіки?

а. однотонне;

б. крупний суцільний малюнок двома-трьома кольорами;

в. строкатий суцільний малюнок.

92. Вкажіть, про що свідчить поширення використання золотих речей у римському побуті?

а. про втрату золотим кольором сакрального значення;

б. поширення культу вогню;

в. відкриття лікувальних властивостей.

93. Вкажіть, яке побутове трактування жовтого кольору у римському суспільстві?

а. розлука, смерть.

б. втрата життєвих сил;

в. замінник золота.

94. Вкажіть, яке забарвлення тканин для одягу характерне для класичного періоду?

а. однотонне;

б. крупний суцільний малюнок двома-трьома кольорами;

в. однотонне з каймою.

95. Вкажіть, яка палітра характерна для римських виробів із скла?

а. білий, темно-синій, зелений;

б. червоний, жовтий, зелений;

в. білий, червоний, синій.

96. Вкажіть, що означає символ “червоний черевик”?

а. заможність;

б. імперську владу;

в. закоханість.

97. Вкажіть, яке забарвлення тканин для одягу характерне для елліністичного періоду?

а. розмаїтість забарвлень із легким малюнком по всьому тлі;

б. крупний суцільний малюнок двома-трьома кольорами;

в. однотонне з каймою.

98. Вкажіть, на яку особливість декоративно-ужиткового мистецтва римлян вказував Пліній, коли зауважував, що римляни вкладають у свої кубки всі багатства Індії, для яких срібло служить лише оправою?

а. широке використання кольорових напівдорогоцінних каменів для різноманітних побутових виробів;

б. розповсюдження звички чаювання;

в. розповсюдження індійської продукції.

99. Вкажіть, що означає римський звичай пов’язувати голову нареченій червоною хусткою?

а. символізує покору;

б. символізує втрату волі;

в. символізує продовження роду.

 


тест Електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Середньовіччя“

1. Що є предметом пізнання на думку середньовічних індійських мислителів?

а. колір як феномен об’єктивного світу;

б. колір як прояв емоцій;

в. колір як філософська категорія.

2. Яке ставлення до різнобарвності живопису характерне для китайської філософії?

а. як до засобу самореалізації особистості;

б. як до зовнішньої ознаки дійсності;

в. як до якостей природного освітлення.

3. Що відображає пропорція чорного і білого кольору у понятійному апараті китайської естетики?

а. індивідуальну сутність явищ;

б. якості природного освітлення предметів;

в. зовнішні ознаки дійсності.

4. У країнах якого віросповідання переважно відбувався розвиток матеріалістичної теорії колірного зору у середньовічний період?

а. християнського;

б. мусульманського;

в. конфуціанського.

5. Хто вперше висунув ідею існування кришталика ока?

а. Альхазен;

б. Аверроес;

в. Авіценна.

6. Хто зробив відкриття кольорочутливої сітковиці ока?

а. Альхазен;

б. Аверроес;

в. Авіценна.

7. Хто вперше висунув ідею впливу різноманітних факторів на кольоросприйняття?

а. Альхазен;

б. Аверроес;

в. Авіценна.

8. Хто започаткував використання кольору для діагностики фізіологічного стану людини?

а. Альхазен;

б. Аверроес;

в. Авіценна.

9. Яке ставлення до зору характерне для християнського середньовіччя?

а. як до найбільш точного чуттєвого органу;

б. як до оптичного приладу;

в. як до рудиментарного явища.

10. На яких аспектах кольоросприйняття акцентували увагу візантійські філософи?

а. фізичних механізмів зорового акту;

б. емоційно-естетичного реагування на кольори;

в. теорії колірного зору.

11. Що було основною естетичною категорією християнського середньовіччя?

а. гармонія;

б. світло;

в. пропорція.

12. Що означає поняття “видиме світло” на думку середньовічного християнського мислителя Августина?

а. світло, яке випромінюється очима;

б. світло у душі людини;

в. світло Істини.

13. Що означає поняття “духовне світло” на думку середньовічного християнського мислителя Августина?

а. світло, яке випромінюється очима;

б. світло у душі людини;

в. світло Істини.

14. Що означає поняття “розумове світло” на думку середньовічного християнського мислителя Августина?

а. світло, яке випромінюється очима;

б. світло у душі людини;

в. світло Істини.

15. Що є найвищим даром Господнім на думку середньовічного християнського мислителя Августина?

а. гармонія;

б. розумове світло;

в. пропорція.

16. Як розумів середньовічний християнський мислитель Августин сутність кольору?

а. як якість предметів;

б. як складову світла;

в. як результат змішування світла і тіні.

17. Як розумів середньовічний християнський мислитель Гуго Сент-Вікторський сутність кольору?

а. як якість предметів;

б. як складову світла;

в. як результат змішування світла і тіні.

18. Як розумів середньовічний християнський мислитель Вітело сутність кольору?

а. як якість предметів;

б. як складову світла;

в. як результат змішування світла і тіні.

19. Яка ідея стала основним внеском середньовіччя у теорію колірного зору?

а. незалежності світлових променів від суб’єкта сприйняття;

б. принципу систематизації кольорів;

в. визначення характеристик кольору.

20. Хто із середньовічних християнських мислителів вперше висловив думку про можливість експериментального дослідження колірного зору?

а. Бекон;

б. Вітело;

в. Августин.

21. Хто із середньовічних християнських мислителів вперше висловив думку про можливість використання математичного апарату у дослідженні колірного зору?

а. Бекон;

б. Вітело;

в. Августин.

22. Символом чого виступає категорія “світло” у середньовічній християнській естетиці?

а. Божої істини;

б. первісного вогню;

в. сонця.

23. Які кольори виступали ознаками краси у середньовічній християнській естетиці?

а. малонасичені;

б. світлі;

в. складні.

24. Яку функцію виконують кольори на думку середньовічного мислителя Псевдо-Діонісія?

а. передавачів Божої Істини;

б. відображення якостей предметів;

в. зображувальну.

25. Яке ставлення до побутового використання кольорів характерне для раннього середньовіччя?

а. вони спотворюють дану Богом красу;

б. вони відображають повноту даних Богом життєвих сил;

в. вони нічого не означають.

26. Яке ставлення до побутового використання кольорів характерне для пізнього середньовіччя?

а. вони спотворюють дану Богом красу;

б. вони відображають повноту даних Богом життєвих сил;

в. вони нічого не означають.

27. Чому має сприяти поліхромна структура твору за середньовічною православною концепцією?

а. духовному вдосконаленню на шляху пізнання Істини;

б. реалістичному зображенню природних об’єктів;

в. введенню у стан екзальтації.

28. Яку ідею додала середньовічна естетика до теорії колірної гармонії?

а. узгодженість елементів об’єкта між собою;

б. узгодженість між якостями об’єкта і можливостями суб’єкта сприймати;

в. узгодженість думок.

29. Яке трактування білого кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. святість;

б. втрата життєвих сил;

в. не входить до канону.

30. Яке трактування золотого кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. слави Господньої;

б. поругання Христа;

в. не входить до канону.

31. Яке трактування червоного кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. слави Господньої;

б. поругання Христа;

в. не входить до канону.

32. Яке трактування зеленого кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. неосяжної таємниці;

б. земного життя;

в. не входить до канону.

33. Яке трактування синього кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. неосяжної таємниці;

б. земного життя;

в. не входить до канону.

34. Яке трактування кольору можна вважати відповідним до християнського колірного канону?

а. голубий колір означає трансцендентне Фаворське світло;

б. червоний колір означає трансцендентне Фаворське світло;

в. жодне не відповідає.

35. Яке трактування кольору можна вважати більш відповідним до християнського колірного канону?

а. жовтий колір означає світло слави Господньої;

б. жовтий колір є кольором Армагедону;

в. кожне відповідає.

36. Що відображає пропорція чорного і білого кольорів у понятійному апараті християнської естетики?

а. єдність позитивного і негативного;

б. протиставлення позитивного і негативного;

в. нічого.

37. Що є символом Божої Істини у християнстві?

а. священна тварина;

б. світло;

в. вогонь.

38. Який колір є символом трансцендентного фаворського світла у християнському каноні?

а. червоний;

б. білий;

в. блакитний.

39. Який колір є символом Божої Істини у християнському каноні?

а. червоний;

б. білий;

в. блакитний.

40. З огляду на колористичні особливості, до якого періоду розвитку іконописного мистецтва доречно віднести цю ікону Божої Матері?

 

 

 

 


а. готичного;

б. бароко;

в. академізму.

 

41. З огляду на колористичні особливості, до якого періоду розвитку іконописного мистецтва доречно віднести цю ікону Божої Матері?

 
 

 


а. готичного;

б. бароко;

в. академізму.

 

42. З огляду на колористичні особливості, до якого періоду розвитку іконописного мистецтва доречно віднести цю ікону Божої Матері?

 

 


а. готичного;

б. бароко;

в. академізму.

 

43. Які риси найяскравіше проявилися у колористиці цієї ікони?

 

 
 

 


а. візантійські;

б. народні;

в. західно-європейські.

 

44. Які риси найяскравіше проявилися у колористиці цієї ікони?

 

а. візантійські;

б. народні;

в. західно-європейські.

 

45. Які риси найяскравіше проявилися у колористиці цієї ікони?

 

 

 


а. візантійські;

б. народні;

в. західно-європейські.

 

46. Які риси поєднані у колористиці цієї ікони?

 

 

а. візантійські та народні;

б. західно-європейські та народні;

в. візантійські та західно-європейські.

 

 

47. З огляду на колорит, до якої іконописної школи доречно віднести цю ікону?

 

а. російської;

б. української;

в. західно-європейської.

 

 

48. З огляду на колорит, до якої іконописної школи доречно віднести цю ікону?

 
 

 


а. російської;

б. української;

в. західно-європейської.

 

 

 
49. З огляду на колорит, до якої іконописної школи доречно віднести цю ікону?

 

а. російської;

б. української;

в. західно-європейської.

 

50. З огляду на колорит, до якої російської іконописної школи доречно віднести ікону, колорит якої створений контрастним поєднанням вохри з обмеженою палітрою червоного, темно-коричневого і темно-зеленого кольорів?

 

 

 


а. суздальської;

б. псковської;

в. новгородської.


51.З огляду на колорит, до якої російської іконописної школи доречно віднести ікону, колорит якої створений теплою гамою контрастного поєднання насичених червоного, жовтого і зеленого кольорів?

 

 


а. суздальської;

б. псковської;

в. новгородської.

 

52. З огляду на колорит, до якої російської іконописної школи доречно віднести ікону, виконану у голубувато-сріблястому колориті, створеному поєднанням світлих насичених кольорів?

 

а. суздальської;

б. псковської;

в. новгородської.

 

53. Яке трактування пурпурного кольору можна вважати відповідним християнському колірному каноні?

а. царственний;

б. земний;

в. неосяжна таємниця.

54. Яке трактування темно-синього кольору можна вважати відповідним християнському колірному каноні?

а. царственний;

б. земний;

в. неосяжна таємниця.

55. Який колір символізує передвістя Божого Благословення у християнському каноні?

а. голубувато-зелений;

б. червоно-оранжевий;

в. пурпурно-синій.

56. Який колір символізує Бога Отця у християнському каноні?

а. червоний;

б. жовтий;

в. синій.

57. Який колір символізує непорочність Діви Марії у християнському каноні?

а. червоний;

б. блакитний;

в. зелений.

58. Який колір символізує мучеництво Ісуса Христа у християнському каноні?

а. червоний;

б. блакитний;

в. зелений.

59. Який колір є символом покори у християнському каноні?

а. червоний;

б. золотий;

в. синій.

60. Який колір є символом Раю у християнському каноні?

а. червоний;

б. золотий;

в. синій.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...