Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест Електронного експрес-контролю знань з теми. “Колористична культура від ренесансу до ХХ ст.““Колористична культура від ренесансу до ХХ ст.“

1. Хто першим поставив питання про недоречність використання у живописі золота як фарби?

а. Альберті;

б. Л. да Вінчі;

в. Ботічеллі.

2. Леонардо да Вінчі вважав, що білий і чорний це:

а. кольори;

б. не кольори;

в. зайві фарби.

3. Як ставився Леонардо да Вінчі до зображення рефлексів?

а. як до необхідного;

б. як до як до звичайного;

в. як до недоліку.

4. Що характерне для колористики венеційського живопису в часи Ренесансу?

а. локальність кольорів;

б. прискіпливе моделювання рефлексів;

в. малонасичені кольори.

5. Що характерне для колористики флорентійського живопису в часи Ренесансу?

в. локальність кольорів;

г. прискіпливе моделювання рефлексів;

в. малонасичені кольори.

6. Що означає уведене Л. да Вінчі поняття “сфумато“?

а. максимальну контрасність кольоросполучень;

б. приглушеність всіх кольорів атмосферним серпанком;

в. сполучення монохроматичних кольорів.

7. Чому на думку Альберті у живописі необхідно використовувати безліч кольорів у максимальному контрасті?

а. бо це відображає дійсність;

б. бо це приносить задоволення;

в. бо це необхідна умова зображення.

8. Вкажіть, на чому перш за все акцентували увагу ренесансні дослідники кольору:

а. на описі різноманітних колірних феноменів;

б. на осмисленні сакральної символіки кольорів;

в. на пошуку засобів авторського самовираження.

9. Вкажіть, яким питанням віддавали перевагу ренесансні дослідники кольору?

а. рецептури фарб;

б. колірної естетики у живописі;

в. прояву авторської самобутності у живописі.

10. Вкажіть, хто із теоретиків Ренесансу розробляв проблему психосемантичної сутності кольору?

а. Альберті;

б. Л. да Вінчі;

в. Ломаццо.

11. Вкажіть, хто вперше виявив можливості використання колірної психосемантики для підвищення виразності живопису?

а. Альберті;

б. Л. да Вінчі;

в. Ломаццо.

12. Вкажіть ставлення Ломаццо до використання у живописі безпосереднього сусідства контрастних кольорів:

а. однозначне засудження;

б. визнання пріоритетності;

в. ігнорування значення.

13. Вкажіть, що нового вніс Ломаццо у теорію колірної гармонії?

а. визнання ідеальним сполучення налогічних кольорів;

б. визнання ідеальним сполучення контрастних кольорів;

в. визнання ідеальним сполучення будь-яких системно відібраних кольорів.

14. Вкажіть, які кольори увійшли в число улюблених у побуті Ренесансу?

а. малонасичені та складні;

б. основні насичені;

в. змішані спектральні.

15. Вкажіть, якому із кольорів скоріше всього була б віддана перевага у часи Ренесансу:

а. синьому;б. коричневому;

в. рожевому.

16. Вкажіть, що спричинило найрадикальніші революційні зміни у науковому осмисленні явища кольору?

а. відкриття Ньютоном явища розкладання світла;

б. відкриття Альхазеном кришталика ока;

в. відкриття Гете психофізичної дії кольору.

17. Вкажіть, хто першим створив систему назв і результатів змішування кольорів?

а. Л. да Вінчі;

б. Ломаццо;

в. Ньютон.

18. Вкажіть, хто першим визначив основні кольори?

а. Ньютон;

б. Цан;

в. Гете.

19. Вкажіть, хто першим опублікував працю, присвячену виключно проблемам кольору у живописі?

а. Гете;

б. Л. де Вінчі;

в. Роже де Піль.

20. Вкажіть, хто вперше декларував таке: колір є специфічним засобом виразності живопису, що відрізняє його від інших видів мистецтва?

а. Гете;

в. Л. де Вінчі;

в. Роже де Піль.

21. Вкажіть, хто вперше здійснив класифікацію кольорів?

а. Гете;

г. Л. де Вінчі;

в. Роже де Піль.

22. Вкажіть, кого вважають основоположником фізіологічної оптики?

а. Цан;

д. Гете;

в. Л. де Вінчі.

23. Вкажіть, яка колірна концепція характерна для епохи бароко?

а. виразність кольоросполучень виникає не через наслідування натури, а через відповідність прийнятої системи відбору кольорів;

б. виразність кольоросполучень виникає через прискіпливе наслідування дійсності;

в. виразність кольоросполучень виникає не через використання певної системи відбору кольорів, а через їх спонтанннй суб’єктивний відбір.

24. Вкажіть, який опис більше відповідає колористиці епохи бароко?

а. великий контраст за світлістю, тепла гама;

б. середній контраст за світлістю, холодна гама.

в. малий контраст за світлістю, нейтральна гама.

25. Вкажіть, який колорит відповідає епосі рококо?

а. коричневий, оранжевий;

а. світло-зелений, голубий;

б. фіолетовий , червоний.

26. Вкажіть, до якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це сила, що пронизує простір?

а. імпресіонізм;

б. фовізм;

в. футуризм.

27. Вкажіть, до якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це магічна сила, що впливає безпосередньо на душу?

а. імпресіонізм;

б. абстракціонізм;

в. ташизм.

28.До якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це засіб зображення миттєвих вражень від зміни освітлення?

а. імпресіонізм;

б. фовізм;

в. футуризм.

29.До якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це незалежний компонент композиції твору?

а. імпресіонізм;

б. абстракціонізм;

в. пуризм.

30.До якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це засіб фотографічного відтворення уявних об’єктів?

а. конструктивізм;

б. сюрреалізм;

в. кубізм.

31.До якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це засіб відображення різноманітних ракурсів об’єкта?

а. конструктивізм;

б. сюрреалізм;

в. кубізм.

32.До якої течії можна віднести таку концепцію: контраст насичених кольорових площин надає зображенню максимальної емоційної виразності?

а. імпресіонізм;

б. фовізм;

в. футуризм.

33.До якої течії можна віднести таку концепцію: складні кольори – це засіб поглибленого відображення найдраматичніших людських почуттів?

а. експресіонізм;

б. постімпресіонізм;

в. сезанізм.

34.До якої течії можна віднести таку концепцію: колір – це засіб відображення авторського сприйняття дійсності?

а. експресіонізм;

б. постімпресіонізм;

в. сезанізм.

35.До якої течії можна віднести таку концепцію: синьо-зелений колорит є відображенням світло-просторових ефектів природного середовища?

а. експресіонізм;

б. постімпресіонізм;

в. сезанізм.

36. До якої течії можна віднести таку концепцію: відчуття певного забарвлення виникає внаслідок змішування спектральних кольорів?

а. пуантилізм;

б. постімпресіонізм;

в. супрематизм.

37. До якої течії можна віднести таку концепцію: інформативне значення мають зрозумілі всім прості кольори – основні та ахроматичні, важливо, яка форма є їх носієм?

а. пуантилізм;

б. дадаїзм;

в. супрематизм.

38. До якої течії можна віднести таку концепцію: кольори треба використовувати бездумно, безпосередньо насолоджуючись їх якостями?

а. пуантилізм;

б. постімпресіонізм;

в. дадаїзм.

39. Вкажіть назву стилю, що відповідає такому опису: реалістична передача найбільш суттєвого шляхом використання мінімальної кількості малонасичених кольорів.

а. імпресіонізм;

б. абстракціонізм;

в. ташизм.

40.Вкажіть назву стилю, що відповідає такому опису:

узагальнене реалістичне зображення з використанням локально зафарбованих площин переважно насичених кольорів, намагання досягти максимального колірного контрасту.

41. Вкажіть назву стилю, що відповідає такому опису:

намагання досягти виразності локально зафарбованих основними кольорами простих геометричних площин.

42. Дайте назву стилю, що відповідає такому опису:

використання блискучих фарб, рухливих мазків, спонтанно утворених сполучень насичених кольорів для максимально достовірної передачі особливостей освітлення.

43. Дайте назву стилю, що відповідає такому опису:

використання вишуканих кольоросполучень малонасичених кольорів.

44. Дайте назву стилю, що відповідає такому опису:

використання складних кольорів, великих колірних контрастів, негармонійних кольоросполучень, порушення логіки відбору кольорів та місця їх розташування для збільшення психологічної виразності твору.

45. Коротко вкажіть основну колористичну особливість творів сезанізму.

46. Коротко вкажіть основну колористичну особливість творів пуризму.

47. Коротко вкажіть основну колористичну особливість творів ташизму.

48. Коротко вкажіть основну колористичну особливість творів супрематизму.

 


Питання експрес-контролю на тему

“Колористична культура України“

1. Що перш за все символізує золотий колір у скіфській ціннісній системі?

а. священну національну реліквію;

б. матеріальний достаток;

в. кровну спорідненість.

2. Чим характерний період з VI по I ст. до н.е. у колористичній культурі античних поселень Північного Надчорномор’я?

а. продовженням грецьких традицій;

б. римськими монументальними традиціями;

в. стильовим розмаїттям.

3. Яка композиція характерна для інтер’єрів ранніх житлових будинків Північного Надчорномор’я?

а. пофарбування одним кольором всієї стіни;

б. пофарбування одним кольором верхньої частини стіни і покриття

нижньої квадрами;

в. покриття всієї стіни квадрами.

4. Що служить основним орієнтиром для визначення історичних етапів колористичної культури Північного Надчорномор’я?

а. хімічний склад фарб;

б. літературні джерела;

в. імпортна антична кераміка.

5. Чим характерний період з I ст. до н.е. по V ст. н.е. у колористичній культурі Північного Надчорномор’я?

а. продовженням грецьких традицій;

б. римськими монументальними традиціями;

в. стильовим розмаїттям.

6. Які розписи переважали у декорі поховальних камер Північного Надчорномор’я?

а. сюжетні;

б. орнаментальні;

в. анімалістичні.

7. Що характерне для колористичної культури Північного Надчорномор’я?

а. самостійне генерування греко-римських традицій;

б. цілковите наслідування культури метрополій;

в. запозичення і розвиток на місцевому грунті.

8. Чим характерний період з V ст. н.е. у колористичній культурі Північного Надчорномор’я?

а. продовженням грецьких традицій;

б. римськими монументальними традиціями;

в. стильовим розмаїттям.

9. Які розписи переважали у декорі будинків Північного Надчорномор’я?

а. сюжентні;

б. орнаментальні;

в. анімалістичні.

10. Яке символічне трактування золотого кольору найбільше відповідає світоглядним уявленням скіфів?

а. сонячне світло;

б. священний вогонь;

в. животворяще тепло.

11. Розпис цієї боспорської кераміки настільки унікальний, що отримав від мистецтвознавців одну із таких власних назв:

а. драматичний стиль;

б. живописний стиль;

в. керченський стиль.

12. Які колористичні звичаї свідчать про культ вогню у автохтонного населення території України античного періоду?

а. пофарбування скелету людини червоною фарбою;

б. різнокольоровий розпис гробниць;

в. кольори поховального одягу.

13. Яка композиція характерна для інтер’єрів пізніх житлових будинків Північного Надчорномор’я?

а. пофарбування одним кольором всієї стіни;

б. пофарбування одним кольором верхньої частини стіни і покриття

нижньої квадрами;

в. покриття всієї стіни квадрами.

14. Яка палітра кольорів використовується у розписах кераміки “керченського стилю”?

а. червоний, коричневий, жовтий, зелений, синій;

б. червоний, жовтий, чорний, білий;

в. червоний і чорний.

15. Яке кольорозіставлення відображає сакральні основи скіфської культури?

а. золотий і червоний;

б. блакитний і червоний;

в. золотий і блакитний.

16. Вплив якої культури на скіфську відобразився у пріоритетності зіставлення золота з блакитною емаллю?

а. єгипетської;

б. іранської;

в. грецької.

17. Яка характеристика відповідає поняттю “керченський стиль”?

а. геометричний двоколірний орнамент;

б. живописний розпис із використанням різноманітної палітри кольорів;

в. полив’яний розпис.

18. Який помпейський стиль не використовувався на території Північного Надчорномор’я?

а. I;

б. II;

в. III.

19. Що перш за все означало зіставлення золотого кольору з блакитним для скіфів?

а. космогонічні уявлення про зародження і будову Всесвіту;

б. уявлення про походження роду людського;

в. уявлення про кругообіг явищ природи.

20. Яка характеристика відповідає поняттю “акварельна ваза”?

а. полив’яна керамічна ваза;

б. керамічна ваза з лаковим розписом;

в. розписана без використання лаку керамічна ваза.

21. У чому полягає специфіка місцевого варіанту еклектичного стилю розпису житлових будинків на території Північного Надчорномор’я в античний період?

а. у реалістичному зображенні вікон з архітектурними перспективами

і пейзажами;

б. у схематичному наслідуванні природного забарвлення речей;

в. у достовірній передачі форми в багатофігурних композиціях.

22. Який колір переважав у розписах інтер’єрів скіфських палаців?

а. червоний;

б. жовтий;

в. блакитний.

23. Яка характеристика відрізняє розписи боспорської кераміки класичного періоду від привезеної з метрополій?

а. строгий рисунок кольорових площин;

б. переважання поліхромії;

в. одноколірність.

24. Специфіка зображення простору у розписах еклектичного стилю у будинках Північного Надчорномор’я полягає у:

а. багатоплановості;

б. оптичній достовірності;

в. “килимовості”.

25. Розписи палаців скіфських вождів були:

а. монохромними;

б. поліхромними;

в. ахроматичними.

26. Як виконувався монохромний розпис ольвійської кераміки?

а. кольоровою поливою;

б. червоною фарбою по лискуванні;

в. чорним лаком по білій основі.

27. Вплив іранських традицій на структуру колірної композиції розписів Північного Надчорномор’я відобразився у:

а. ритмі локально забарвлених площ;

б. використанні формотворчої дії кольору;

в. експресіоністичній спонтанності зіставлення кольорів.

28. Один із специфічно ольвійських розписів керамічних виробів називається монохромним тому, що:

а. увесь виріб покривається однією фарбою;

б. малюнок на виробі щільно покривається рівномірним шаром фарби;

в. фарба покриває малюнок шаром різної товщини, утворюючи розтяжки

різної насиченості.

29. Вплив іранських традицій на колірні композиції архітектурного декору на території Північного Надчорномор’я відобразився у:

а. символічному зображенні сакрального простору;

б. достовірному зображенні реального простору;

в. ігноруванні простору.

30. Що символізував білий колір для автохтонних жителів території України античного періоду?

а. світлове походження життя;

б. збереження і продовження життя;

в. втрату життєвих сил.

31. Який спосіб колірного декору керамічних виробів запозичився надчорноморськими ремісниками у еллінів?

а. розпис по грунтовці із світлого ангобу;

б. прокопчування і лискування;

в. покриття кольоровими поливами.

32. Що відрізняє сарматські металеві вироби від скіфських?

а. багатоколірна інкрустація;

б. високий рельєф;

в. “звіриний стиль”.

33. Поліхромія інтер’єрів скіфських палаців була:

а. запозичена у шумерської культури;

б. запозичена у античної культури;

в. оригінальним витвором скіфської культури.

34. Що символізував червоний колір для автохтонного населення території України античного періоду?

а. силу і відродження життя;

б. загрозу для життя;

в. кругообіг явищ природи.

35. Які наслідки в колористичній культурі колоністів спричинені її периферійністю?

а. переважання поліхромного компонента;

б. зміна палітри використовуваних кольорів;

в. переважання фігураційної структури.

36. Античний вплив на скіфську колористичну культуру в основному полягав у:

а. провокуванні оригінальних напрямів;

б. засвоєнні нових колористичних ідеалів;

в. ствердженні місцевих традицій на противагу заносним тенденціям.

37. Які кольори відображають пріоритети автохтонного населення території України періоду античності?

а. червоний і білий;

б. золотий і голубий;

в. червоний і синій.

38. Відмінність колірних композицій античних надчорноморських мозаїк полягає у використанні:

а. строкатих шматочків колотого мармуру;

б. малонасичених кольорів гальки;

в. насичених локальних кольорів смальти.

39. Розписи скіфських склепів були:

а. реалістичними;

б. символічними;

в. абстрактними.

40. Який тип розпису став популярним у кераміці Боспору з I ст. до н.е. по III н.е.?

а. червонолаковий;

б. чорнолаковий;

в. різнобарвний.

41. Які колористичні тенденції відображають сарматський вплив на культуру скіфів?

а. контрастне багатоколірне деталювання;

б. монохромний стиль;

в. двоколірність композицій.

42. Яка характеристика відповідає колористичним якостям автохтонної кераміки:

а. поліхромний лапідарний лаковий розпис;

б. лискування по ахроматичному тлу;

в. монохромний лаковий розпис з розтяжками.

43. Який фактор обумовив стриманість кольорів керамічних виробів автохтонного населення України античного періоду?

а. пієтет перед сакральними силами Всесвіту;

б. слабкий розвиток технологічної бази;

в. впливи інших культур.

44. Які кольори переважали у розписах інтер’єрів античних житлових будинків Північного Надчорномор’я?

а. червоний і жовтий;

б. синій і зелений;

в. жовтий і синій.

45. У якій субкультурі античного періоду на території України акцентується увага на поєднанні у композиції блискучих різнокольорових елементів?

а. античній;

б. скіфо-сарматській;

в. автохтонній.

46. Вкажіть, яка характеристика більше відповідає специфіці української усної народної творчості:

а. колірне розмаїття;

б. колірний аскетизм;

в. ігнорування кольору.

47. Вкажіть, про що свідчить стереотипна сталість словосполучень з колоративами в українській мові:

а. обмеженість кількості колоративів у мові;

б. стриманість колористики природного середовища;

в. символізацію кольорів.

48. Вкажіть, яку палітру кольорів дослідники вважають найстійкішою в українській культурі:

а. золотий, білий, сірий, чорний, червоний;

б. білий, золотий, червоний, зелений, синій;

в. червоний, жовтий, білий, чорний.

49. Вкажіть, що з точки зору колористичної культури полегшило прийняття у Київській Русі ідеї візантійського канону:

а. примус з боку влади;

б. незвичність і краса;

в. наявність архаїчного колірного канону.

50. Вкажіть, що символізує золотий колір в усній народній творчості:

а. світло і добрі сили;

б. божественність і священність;

в. самостійність, розпач.

51. Вкажіть, що символізує білий колір в усній народній творчості:

а. світло і добрі сили;

б. божественність і священність;

в. щастя ідобробут.

52. Вкажіть, що символізує чорний колір в усній народній творчості:

а. щастя і добробут;

б. потойбічні сили і допомога;

в. самостійність, розпач.

53. Вкажіть, що символізує червоний колір в усній народній творчості:

а. щастя і добробут;

б. потойбічні сили і допомога;

в. родинні зв’язки і життя.

54. Вкажіть, що символізує зелений колір в усній народній творчості:

а. щастя і добробут;

б. божественність і священність;

в. самостійність, розпач.

55. Вкажіть, що символізує голубий колір в усній народній творчості:

а. щастя і добробут;

б. родинні зв’язки і життя;

в. самостійність, розпач.

56. Вкажіть, що символізує жовтий колір в усній народній творчості:

а. смуток і розлука;

б. божественність і священність;

в. самостійність, розпач.

57. Вкажіть, які якості характеризують традиційну українську поліхромію:

а. багатоколірна строкатість;

б. колористична стриманість;

в. насиченість кольорів.

58. Вкажіть, які колористичні зміни відбулися в українській культурі з прийняттям християнства:

а. трансформація колірного канону;

б. поява зневажливого ставлення до кольорів;

в. нічого не змінилося.

59. Вкажіть, які особливості відрізняють колористику західно-українського дерев’яного церковного зодчества:

а. біле пофарбування стін;

б. різноколірне пофарбування стін;

в. покриття стін живицею.

60. Вкажіть, які особливості відрізняють колористику лівобережного дерев’яного церковного зодчества:

а. біле пофарбування стін;

б. різноколірне пофарбування стін;

в. покриття стін живицею.

61. Вкажіть, які зміни відбулися в колористиці українського народного мистецтва протягом ХV – ХХ століть:

а. переймання візантійських естетичних орієнтирів;

б. урізноманітнення поліхромії;

в. посилення архаїчних традицій.

62. Вкажіть, які тенденції поширилися в колористиці українського іконопису у період козацького бароко:

а. розклад суворих іконографічних норм;

б. переймання візантійських іконографічних норм;

в. розповсюдження аскетичних ідей.

63. Вкажіть, які зміни відбулися в традиційній українській колористиці протягом ХV – ХХ століть:

а. кардинальна зміна традиційної поліхромії;

б. переймання традицій візантійської поліхромії;

в. посилення архаїчних традицій.

64. Вкажіть, що сприяло відходу українського іконопису ХV – ХVІІІ століть від давньоруських традицій:

а. вплив російського іконопису;

б. вплив західно-европейських художніх ідей;

в. вплив угорських традицій.

65. Вкажіть, які зміни відбулися в колористиці українського іконопису протягом ХVІІІ – ХХ століть:

а. небувалий злет;

б. маргіналізація;

в. не відбулися.

66. Вкажіть, які особливості відрізняють поліхромію живопису бойчукістів:

а. наслідування візантійських традицій;

б. наслідування народних традицій;

в. наслідування російських традицій.

67. Вкажіть, які специфічні риси притаманні поліхромії сучасної західно-української школи живопису:

а. використання великого загального контрасту спектральних кольорів для підсилення декоративності зображення;

б. використання великого контрасту за колірним тоном світлих насичених кольорів для імпресіоністичної передачі великої освітленості;

в. використання вишуканого моделювання форм у стилі необароко.

68. Вкажіть, які специфічні риси притаманні поліхромії сучасної кримської школи живопису:

а. використання великого загального контрасту спектральних кольорів для підсилення декоративності зображення;

б. використання великого контрасту за колірним тоном світлих насичених кольорів для імпресіоністичної передачі великої освітленості;

в. використання тонких переходів за світлістю і колірним тоном.

69. Вкажіть, які специфічні риси притаманні поліхромії харківської школи живопису:

а. використання монохромності або малонасиченої обмеженої палітри кольорів для досягнення максимальної виразності;

б. використання складних кольоросполучень і кольоровідношень повної палітри кольорів для реалістичної передачі дійсності;

в. використання великого контрасту за колірним тоном світлих насичених кольорів .

70. Вкажіть, які специфічні риси притаманні поліхромії сучасної київської школи живопису:

а. використання великого загального контрасту спектральних кольорів ;

б. використання великого контрасту за колірним тоном світлих насичених кольорів;

в. використання вишуканого моделювання форм у стилі необароко.

69. Вкажіть, які специфічні риси притаманні поліхромії живопису одеського андеграунду другої половини ХХ століття:

а. використання складних кольоросполучень і кольоровідношень повної палітри кольорів для реалістичної передачі дійсності;

б. використання монохромності або малонасиченої обмеженої палітри кольорів для досягнення максимальної виразності мінімальними засобами;

в. використання великого контрасту за колірним тоном світлих насичених кольорів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...