Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест для підсумкового самоконтролю знань1. Опишіть загальну динаміку змін колористичної культури античного світу, основні етапи і характерні зміни.

2. Вкажіть інноваційні ознаки середньовіччя у трактуванні колірної гармонії.

3. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: реалістичне зображення із домінуванням малонасичених кольорів.

4. Вкажіть ментальні фактори формування відмінних рис колористичної культури греків і римлян.

5. Вкажіть особливості внеску індійських мислителів у теорію кольору.

6. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: реалістичне зображення із використанням чітко обкреслених рівномірно зафарбованих площин максимально контрастних насичених кольорів

7. Розкрийте специфіку результатів зовнішніх впливів на античну колористичну культуру.

8. Вкажіть особливості відображення середньовічної теорії пізнання у ставленні до кольору.

9. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: реалістичне зображення спонтанно утвореними сумішами насичених фарб різної світлості.

10. Розкрийте семантику і символіку білого кольору в античній міфології і побутовому трактуванні.

11. Вкажіть особливості ставлення до кольору середньовічних китайських мислителів.

12. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: реалістичне зображення з використанням дисгармонійно поєднаних складних кольорів та великих колірних контрастів.

13. Розкрийте семантику і символіку чорного кольору в античній міфології і побутовому трактуванні.

14. Розкрийте, що відображає пропорція чорного і білого кольору у понятійному апараті китайської естетики?

15. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: потреба фотографічно достовірного зображення нереальних явищ спричиняє необхідність використання техніки лесуваня.

16. Розкрийте семантику і символіку червоного і пурпурного кольору в античній міфології і побутовому трактуванні і побутовому трактуванні

17. Розкрийте, що символізують кольори китайської п’ятизначної системи аксіологічних термінів?

18. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: насичені фарби і динамічний мазок дозволяють зафіксувати миттєві зміни сонячного освітлення.

19. Розкрийте семантику і символіку золотого і срібного кольору в античній міфології і побутовому трактуванні.

20. Опишіть, у країнах якого віросповідання переважно відбувався у середньовічний період розвиток матеріалістичної теорії колірного зору?21. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: попри колористичні відмінності неповторного авторського характеру, в усіх творах домінує увага до збільшення насиченості кольору.

22. Опишіть традиції використання жовтого і фіолетового кольорів в античному побуті.

23. Вкажіть, хто вперше обгрунтував ідею впливу різноманітних факторів на кольоросприйняття ?

24. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: переважає специфічний синьо-зелений колорит зі сплесками червоно-оранжевих тонів.

25. Розкрийте значення системи кольорів як засобу вираження міфологічних рис античної культури.

26. Вкажіть, хто започаткував використання кольору для діагностики фізіологічного стану людини?

27. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: безліч розміщених поряд крапок спектральних кольорів створюють разом враження потрібного забарвлення.

28. Вкажіть основні положення античної теорії колірної гармонії.

29. Розкрийте, яке ставлення до зору характерне для християнського середньовіччя?

30. Розкрийте сутність дискусій щодо природи кольоросприйняття між представниками основних філософських шкіл античності.

31. Опишіть, на яких аспектах кольоросприйняття акцентували увагу візантійські філософи?

32. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: різноманітний ритм вишукано колорованих орнаментів заповнює вибагливі силуети площинних фігур.

33. Розкрийте сутність проблеми колірного канону з точки зору теорії і практики античної культури.

34. Розкрийте сутність теорії кольоросприйняття Псевдо-Діонісія.

35. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: спеціальне порушення логіки відбору складних кольорів та місця їх розташування для підсилення емоційної виразності.

36. Поясніть, яка риса давньоєгипетської культури відображена у рекомендації з’їсти ящірку для того, щоб сиве волосся зробити чорним?

37. Розкрийте сутність ставлення до кольору Фоми Аквінського.

38. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: для підкреслення зламів форм колір свідомо нівелюється, палітра переважно зводиться до градацій за світлістю вохр, чорних, коричневих, сірих, інших малонасичених кольорів.

39. Поясніть, що відображає колір на думку давніх єгиптян?

40. Розкрийте сутність трактування процесу пізнання у католицизмі і відображення його у колористиці.

41. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: основним засобом виразності є формотворчі та іллюзіоністичні ефекти кольоросполучень.

42. Поясніть, що означає за уявленнями давніх єгиптян вираз “робити зелене”?

43. Розкрийте сутність трактування процесу пізнання у православ’ї і відображення його у колористиці.

44. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такій концепції, вкажіть представників: колір є містичним виражальним засобом, що через механізми синестезій та асоціацій здатен безпосередньо впливати на душу людини.

45. Поясніть, що означає за уявленнями давніх єгиптян вираз “робити червоне”?

46. Опишіть різні варіанти середньовічних колірних канонів.

47. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такій концепції, вкажіть представників: колір є самодостатньою мовою живопису, здатною відтворювати ті чи інші об’єктивні явища.

48. Поясніть, яке використання кольорів переважало у давньоєгипетських зображеннях?

49. Вкажіть, у чому полягає колірна інтерпретація китайської теоретичної системи нормативних і аксіологічних термінів.

50. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такій концепції, вкажіть представників: розміри і форма рівномірно зафарбованих площин мають власні виражальні властивості.

51. Поясніть, що означали кольори одягу давніх єгиптян?

52. Поясніть особливості внеску середньовічних індійських філософів у кольоропсихологію.

53. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такій концепції, вкажіть представників: геометрична сітка, зіниці якої ритмічно заповнені “кольорами” (основними) або “не-кольорами” (ахроматичними) набуває художньої виразності.

54. Поясніть, яка риса первісної культури відображена у рекомендації випити крові чорної корови з лікувальною метою?

55. Поясніть сутність середньовічної антиномії колірної символіки.

56. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: використовуються поєднання рівномірно зафарбованих основними кольорами площин різноманітних геометричних конфігурацій.

57. Поясніть, яка риса первісної культури відображена у використанні єгиптянами саркофагів різних кольорів?

58. Схарактеризуйте особливості ставлення до митця у середньовічному православному розумінні та відображення його у творах мистецтва.

59. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: сутність зображення полягає у виразності гри безлічі спонтанно утворених плям насичених кольорів.

60. Поясніть, яка риса первісної культури відображена у кольорі давньоєгипетського костюма?

61. Схарактеризуйте особливості ставлення до митця у середньовічному католицькому розумінні та відображення його у творах мистецтва.

62. Розкрийте сутність художньої ідеї світло-симфонічної поеми “Прометей” А.Скрябіна.

63. Поясніть, яка група кольорів відповідає єгипетському колірному канону і чому?

64. Розкрийте сутність внеску Авіценни у теорію колірного зору.

65. Дайте назву художнього напряму у живописі ХІХ –ХХ ст., що відповідає такій концепції, вкажіть представників: колір – це сила, що пронизує простір і відображає енергію руху.

66. Опишіть, яким кольорам надавалась перевага у Стародавньому Єгипті?

67. Розкрийте сутність внеску Разеса у теорію колірного зору.

68. Розкрийте сутність поняття “музична графіка”.

69. Вкажіть, для якого періоду у культурі Єгипту більш характерні кольорові рельєфи?

70. Розкрийте сутність внеску Альхазена у теорію колірного зору.

71. Дайте назву художнього напряму ХІХ –ХХ ст., що відповідає такому опису, вкажіть представників: чим голосніша музика, тим яскравіше колір; чим більший висотонний або голосний інтервал, оранжевіше, червоніше колір; із зменшенням цих інтервалів він зеленішає, голубіє, і нарешті, рівному монотонному звучанню відповідають сині і фіолетові кольори.

72. Схарактеризуйте, у який період в культурі Єгипту став переважати живопис по штукатурці?

73. Розкрийте сутність внеску Аверроеса у теорію колірного зору.

74. Вкажіть особливості художнього напряму ХІХ –ХХ ст., що отримав назву “кольоромузика“.

75. Схарактеризуйте, що означає чорний колір скарабея для єгиптян?

76. Розкрийте сутність внеску Аврелія Августина у теорію колірного зору.

77. Вкажіть особливості художнього напряму ХІХ –ХХ ст., що отримав назву “динамічний світложивопис“.

78. Схарактеризуйте, що означає червоний колір скарабея для єгиптян?

79. Розкрийте сутність внеску Вітело у теорію колірного зору.

80. Вкажіть особливості художнього напряму ХІХ –ХХ ст., що отримав назву “інтегральний кінематограф“.

81. Схарактеризуйте, що означає жовтий колір скарабея для єгиптян?

82. Розкрийте сутність внеску Бонавентури у теорію колірного зору.

83. Розкрийте сутність ідеї “світлового балету” А. Ніколе і О. Піне.

84. Схарактеризуйте, що означає бірюзовий колір скарабея для єгиптян?

85. Розкрийте сутність внеску Бекона у теорію колірного зору.

86. Розкрийте сутність ідеї “абстрактного танку“ О. Шлеммера.

87. Що означає золотий колір єгипетського канону?

88. Розкрийте сутність ідеї “рухливої плями“ С. Дягілева.

89. Поясніть, що означають кольори у живописі художників-бойчукістів.

90. Розкрийте сутність кольоро-хореографічних ідей німецького художника-конструктивіста Х. Фулера.

 

91. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

92. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

93. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

94. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?Вкажіть, до якої мистецької течії належить цей твір?

 

 

95. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

96. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

97. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

98. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

99. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

100. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

101. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

102. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

103. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

104. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

105. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

106. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

107. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

108. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

109. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

110. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

111. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

112. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

113. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

114. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

115. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

116. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

117. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

118. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

119. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

120. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

121. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

122. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

123. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

124. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

125. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

126. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

127. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

128. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

129. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

130. Коротко сформулюйте колористичну концепцію мистецької течії, представленої цим твором?

 

 

130. Розкрийте сутність ідеї кольоромузики.

131. Розкрийте сутність ідеї динамічного світложивопису.

132. Розкрийте сутність ідеї візуалізації музики.

133. Розкрийте сутність ідеї інтегральної кінематографії.

134. Розкрийте сутність ідеї світлового балету.

135. Розкрийте сутність ідеї рухливої плями.

136. Яка концепція використання кольору прийнята авторами у запропонованому фрагменті сценографії (відео-фрагмент):

а. опис місця події;

б. кодування просторових фрагментів;

в. кодування часових фрагментів.

137. Яка концепція використання кольору прийнята авторами у запропонованому фрагменті сценографії (відео-фрагмент):

а. кодування характерів дійових осіб;

б. кодування обставин події;

в. відображення динаміки подій.

138. Яка концепція використання кольору прийнята авторами у запропонованому фрагменті сценографії (відео-фрагмент):

а. кодування характерів дійових осіб;

б. відображення змін емоційного стану героїв;

в. відображення значущості події.

139. Яка концепція використання кольору прийнята авторами у запропонованому фрагменті сценографії (відео-фрагмент):

а. відображення змін емоційного стану героїв;

б. кодування просторових фрагментів;

в. кодування часових фрагментів.

140. Яка концепція використання кольору прийнята авторами у запропонованому фрагменті сценографії (відео-фрагмент):

а. опис місця події;

б. кодування просторових фрагментів;

в. відображення значущості події.

141. Розкрийте сутність вирішальних факторів формування української колористичної культури.

142. Вкажіть три значущих на Ваш погляд особливості колористичних традицій українського народу.

143. Вкажіть основні колористичні особливості українського іконопису.

144. Вкажіть основні відмінні особливості регіональної колористики української архітектури.

145. Вкажіть основні відмінні особливості регіональної колористики того чи іншого виду традиційного декоративно-ужиткового мистецтва.

146. Вкажіть основні відмінні особливості регіональних живописних шкіл України.

147. Вкажіть основні колористичні особливості живописної школи бойчукістів.

 


Ключі до тестів

Тема: “Колористична культура Єгипту”

1в 2 а 3 б 4 б 5в 6б 7б 8а 9а 10б 11в 12а 13в 14а

15в 16б 17б 18в 19а 20а 21б 22в 23б 24а 25а 26б 27а 28а 29б 30а 31а 32б 33б 34в 35в 36а 37б 38в 39б 40б 41а 42в

 

Тема: “Колористична культура Індії”

1а 2в 3а 4а 5а 6в 7б 8б 9б 10в 11в 12б 13а 14в

15б 16б 17б 18в 19в 20а 21б 22б 23а 24а 25б 26в

 

Тема: “Колористична культура Античного світу“

1в 2а 3б 4б 5а 6а 7в 8б 9а 10б 11а 12а 13а 14а 15а 16б 17в 18а 19б 20б 21в 22б 23в 24в 25б 26а 27б 28а 29б 30в 31а 32б 33в 34в 35в 36в 37в 38а 39а 40б 41б 42б 43в 44а 45б 46а 47б 48а 49в 50в 51в 52а 53б 54в 55б 56в 57а 58а 59а 60б 61а 62а 63в 64б 65б 66в 67а 68б 69а 70б 71в 72в 73в 74б 75а 76а 77в 78в 79б 80в 81б 82а 83б 84б 85б 86а 87а 88б 89а 90б 91а 92а 93а 94в 95а 96б 97а 98а 99в

 

Тема: “Колористична культура Середньовіччя“

1в 2а 3б 4б 5а 6а 7в 8б 9а 10б 11а 12а 13а 14а 15а 16б 17в 18а 19б 20б 21в 22б 23в 24в 25б 26а 27б 28а 29б 30в 31а 32б 33в 34в 35в 36в 37в 38а 39а 40б 41б 42б 43в 44а 45б 46а 47б 48а 49в 50в 51в 52а 53б 54в 55б 56в 57а 58а 59а 60б

 

Тема: “Колористична культура від Ренесансу до ХХ ст.“

1а 2б 3в 4б 5а 6б 7б 8а 9б 10в 11в 12а 13а 14а 15б 16а 17в 18б 19в 20б 21а 22б 23а 24а 25б 26в 27б 28а 29в 30б 31в 32б 33а 34б 35в 36а 37в 38в 39в 40 фовізм 41 супрематизм 42 імпресіонізм 43 ташизм 44 експресіонізм 45 синьо-зелений колорит 46 незалежність колірної композиції 47 малонасиченість кольорів 48 локальні прості кольори

Ключ до електронного тесту на тему “Колористична культура України“

 

1а 2а 3б 4в 5б 6а 7в 8в 9б 10б 11в 12а 10б 11в 12а 13в 14а 15в 16б 17б 18б 19а 20в 21б 22б 23б 24в 25б 26б 27а 28в 29а 30б 31а 32а 33б 34а 35а 36б 37а 38б 39б 40а 41а 42б 43а 44а 45б 46б 47в 48а 49в 50б 51а 52б 53в 54а 55в 56а 57б 58а 59в 60а 61б 62а 63б 64а 65б 66а 67а 68б 69б 70в 71б

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...