Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретико-множинний зміст суми і різниці натуральних чисел1. Поясніть, використовуючи означення суми цілих невід’ємних чисел, що: 1) 4 + 1 = 5; 2) 2 + 7 = 9; 3) 1 + 5 = 6; 4) 3 + 0 = 3.

2. Як ви розумієте твердження: «Сума цілих невід’ємних чисел існує і єдина»?

3. Учням дано завдання: «Складіть дві задачі, які розв’язуються так: 16+4=20». Чи можна скласти три задачі за цією умовою? п’ять задач? На основі якого теоретичного положення це можливо?

4. Запишіть число 1 у вигляді суми двох цілих невід’ємних чисел двома способами.

5. Скількома способами можна записати число 2 у вигляді суми двох цілих невід’ємних чисел?

6. Які два числа можна скласти, щоб отримати в сумі число 3? Запишіть всі можливі випадки.

7. Як можна розподілити 6 зошитів між двома учнями?

8. Як можна розподілити 6 зошитів між двома учнями, якщо кожен з них повинен отримати хоча б один зошит? Чим відрізняється ця задача від задачі 7?

9. Використовуючи означення суми декількох доданків, знайдіть значення виразу: 1) 13+6+18+34+29; 2) 15+28+4+17+36+1.

10. Поясніть, чому дані задачі розв’язуються додаванням:

1) Стежкою йдуть 4 качки і 6 гусок. Скільки всього птахів йде стежкою?

2) У сумку поклали 3 груші і 8 яблук. Скільки фруктів поклали до сумки?

11. Вираз (4+5)+6 перетворіть до вигляду 5+(4+6), використовуючи закони додавання. Кожен крок при перетворенні обґрунтуйте.

12. Вираз (7+2)+(3+8) перетворіть до вигляду (7+3)+(2+8), використовуючи закони додавання.

13. Обчисліть раціональним способом значення виразу і поясніть, які закони додавання були при цьому використані:

1) (30+7)+(10+4);

2) (16+9)+21+14;

3) 1809+393+678+191+1607.

14. Знайдіть значення суми двома способами: спочатку використовуючи означення суми декількох доданків, а потім закони додавання:

1) 273+1227+154+446;

2) 372+4356+22+544;

3) 871+2475+89+325.

15. Проаналізуйте зміст теми «Перестановка доданків» у підручнику з математики для початкових класів. На якій теоретичній основі розглядається тут переставна властивість додавання?

16. Чи є доведенням переставного закону додавання таке твердження: «2+1=1+2, 3+7=7+3, 15+2=2+15 слідує, що від перестановки доданків сума не міняється»?

17. Розв’яжіть задачу різними способами:

1) В автопарку фірми було 8 вантажних машин і 2 легкові. Фірма купила ще 2 машини. Скільки всього машин стало в автопарку.

2) У малюків дитячого садочку було 20 червоних м’ячиків і 10 зелених. Їм подарували ще 8 м’ячів. Скільки м’ячів стало у малюків.

18. Дайте теоретико-множинне обґрунтування наступним рівностям: 1) 7-5=2; 2) 3-3=0; 3) 4-0=4.

19. У підручнику з математики для початкових класів школи наведено правило: «Для перевірки віднімання до різниці додають від’ємник. Якщо розв’язання правильне, то отримаємо зменшуване». Яке теоретичне обґрунтування цього правила?20. Наведіть приклади двох завдань з підручника математики для початкових класів, при виконанні яких використовується умова існування різниці цілих невід’ємних чисел.

21. Поясніть, чому дані задачі розв’язуються за допомогою віднімання:

1) Біля озера росло 9 ялинок. 4 ялинки зрубали. Скільки ялинок залишилося біля озера?

2) Катя і Максим намалювали 9 будиночків. Катя намалювала 4 будиночки. Скільки будиночків намалював Максим?

22. Складіть 3 задачі, розв’язання яких записується у вигляді рівності 12-8=4. На основі якого теоретичного положення це можливо?

23. Знайдіть найбільш раціональним способом значення виразу:

1) (3748+10392)-8392; 3) 763+945-263;

2) 7273-(396+1173); 4) 568-229-168.

24. Дані задачі розв’яжіть різними способами, дайте обґрунтування:

1) В одній банці було 10 солоних огірків, а в другій - 6 огірків. За обідом з’їли 4 огірки. Скільки всього огірків залишилося?

2) У гаражі стояло 20 мотоциклів, спочатку виїхало 7 мотоциклів, потім ще 3. Скільки мотоциклів залишилося в гаражі?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...