Главная Обратная связь

Дисциплины:


Словниковий самодиктантЗапишіть приклади на запропоновані орфограми або випишіть їх із словника ( по 5 прикладів).

1. Правопис власних іменників,

2. Правопис складних прикметників.

3. Правопис кількісних числівників.

4. Правопис прислівників.

5.Правопис неозначених та заперечних займенників.

6. Правопис часток не та ні з різними частинами мови.

 

12. Вибірковий творчий диктант.

 

І. Випишіть ті слова, в яких в О. відмінку буде подовження.

Сіль, любов, міць, листя, вишня, гривня, совість, молодість, тінь, мати, відомість, подорож, розкіш, вісь.

ІІ. Запишіть слова в О. та Д. відмінках, поясніть орфограми.

Олена Олексіївна, Марія Дмитрівна, Олег Григорович, межа, поштар, кобзар, олівець, секретар, бригадир, товариш, кіно, журі, пальто, плече, кофе, гончар.

ІІІ. Поставте дієслова у формі 1 особи однини теперішнього часу, обґунтуйте правопис.

Ходити, носити, косити, просити, чесати, садити, пекти, робити, сидіти, втікати, їздити.

 

13. Гра "Я—вам, ви—мені".

Із тексту випишіть слова-приклади на озвучене вчителем правило або самі озвучте знайдену орфограму .

 

Текст.

Сонце схилилося на захід і не пекло так немилосердно, як раніше. Тихий вечір дихав із-за Баєвої гори, приносив із степу свіжий запах трав і денну прохолоду Манилівського лісу, що зеленів на горбах. Сивий полин і листатий подорожник кущилися обабіч дороги, злегенька припорошені пилом. Зелені хліба котили хвилі з горба на горб, як море в легкий бриз. Незважаючи на малесенький вітерець, парило і робилося душно. Ластівки літали високо, мовчки. без щебету. Шуліка, розпластавши крила, висів непорушно у синім небі (Г.Тютюнник).

 

Текст.

Прилітають солов'ї не всі одразу, напровесні, десь надвечір. Чуємо: пробують в гущавині голоси лиш поодинокі солісти. Це він прилетів, господар, а її ще нема, вона з'явиться десь пізніше. Як справжній лицар і глава сім'ї, він огляне свої володіння. переконавшись, що все на місці, приготує гніздечко, заховавши його між віттям так, щоб ніякий шуліка не помітив. А після того вже зволить прибути вона, пані солов’їха чи молоденька соловейкова наречена. Верба з віттям—то їхня планета! Там панують їхні співи й любов…Спершу долинає звідти голосок мовби несмілий, зробить новачок кілька витьохтів і прислухається…Потім чичиркне—ніби горлечко прочищає. Тоді враз заллється вільно, голосисто, а вечори все тепліші—чого ж не співати! (О.Гончар)

 

Пам'ятка

Орфограма—графічний знак(буквений і небуквений), вживання якого визначається орфографічним правилом. За специфікою графічного знака орфограми поділяються на два типи: буквені і небуквені. До небуквених належать:--орфограма-дефіс (написання слів через дефіс);

--орфограма-пропуск (роздільне написання слів);

--орфограма-контакт (написання складних слів разом);

--орфограма-апостроф;

--орфограма-рисочка ( знаки переносу слів).

Орфографічне правило—це особливі інструкції, у яких називаються умови вибору тих чи інших єдино прийнятих написань (З довідника).

 

14. Проект "Укладання орфографічного словника"

І варіант.

Скориставшись наведеною вище пам’яткою, укладіть власний словник найтиповіших орфограм.

1 група—орфограма-дефіс.

2 група—орфограма-контакт.

3 група—орфограма-апостроф.

 

ІІ варіант.

Погрупуйте орфограми відповідно до пам’ятки. Сформулюйте орфографічне правило, доповніть власними прикладами.

Береговий, паперовий, стержневий, сизокрила, голубка. братерський, гігантський. шляхетчина, накопичується, зап’ястний, безкорисливий, розжувати, льодохід, їжджу, доверху, узлісся, узвишшя, криворізький, по-нашому, ллється, щовечора, портьєра, ін’єкція, розм’якає, нашвидку, багатоскладовий, міні-маркет, комп’ютер, комюніке, трансмісія, Київщина, по-змовницьки, Галичина, інтелігенція, бароко, Ізабелла, бессарабський, свідчення, освічений, досвідчений, неждано-негадано, всюдисущий, запорізький, зореносний, світоглядний.

 

ІІІ варіант.

З наведених слів виберіть слова з правильним переносом. Доповніть прикладами з найважчими випадками переносу.

Стеж-ка—сте-жка, яг-ня—я-гня, сі-м'я—сім'я, їж-джу—ї-жджу, ча-йка—чай-ка, гіл-ка—гі-лка, цін-ний—цін-ний, па-сся—пас-ся, рі-лля—ріл-ля, під—жак—пі-джак, хло-пчик—хлоп-чик, хо-джу—ход-жу, роз-дріб—ро-здріб, ви-йшов—вий-шов, кукуру-дза—кукуруд-за, за-дзеркалля—зад-зеркалля, на-дземний-над-земний, юнаць-кий-юна-цький, стій-кий-сті-йкий, ви-йти-вий-ти, різ-ний-рі-зний,по-двір'я-под-вір'я, го-джусь-год-жусь, розі-рвані-розір-вані, у-пряж-уп-ряж, рад-жусь-ра-джусь, у-щелина-уще-лина, у-міє-умі-є, над-звичайне-на-дзвичайне.

 

15. Логічний диктант

Запишіть пари слів—власне українські та іншомовні. Підкресліть та поясніть орфограми.

Життєпис—біографія, вивіз—експорт, пересадка—трансплантація, припущення—гіпотеза, незалежність—автономія, розум--інтелект, щеплення-вакцинація, свобода-демократія, видноколо-горизонт, угода-комюніке, абетка-алфавіт, говірка-діалект, порядок-дисципліна, квиток-білет, наклад-тираж, книгозбірня-бібліотека, ввіз-імпорт, бесіда-діалог, посильний—курєр, постава—фігура, мітинг-демонстрація, відстань—дистанція.

 

16. Гра "Знайдіть пастку". Обґрунтуйте свій вибір.

Ключ-підказка: у реченнях є слова, написані правильно і неправильно.

 

1.Загинув би, напевно, люд нещасний, якби погасла та маленька іскра любові братньої (Л.Українка). Якби не крутила хуртовина, але пройшла її пора. Як би мені черевики, то пішла б на музики.

2. Що б не робив, та роби тільки найкраще. Щоб чогось добитись, треба потрудитись.

3. Тимчасом як інші хлопці билися між собою, то Остап тим часом усе походжав та поглядав (М.Вовчок).

4. Наша сила—то ж лавина. Блискавки тримав поет в руці—тож блискавками кидав і з трибуни (П.Тичина). Та то ж було за чорних днів, за темряви тяжкої (М.Рильський).

5. Таж ми з тобою колись були товариші (Л. Українка). Вночі все таж декорація світу ( О.Гончар).

6. Я люблю тебе, друже, зате, що в очах твоїх небо синіє. Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити. (В. Сосюра).

7. Вітри проспівають над хвилями про те, як рідний край він боронив. Я завжди буду згадувати про те, що мені найдорожче.

 

17. Проблемне завдання "Чи завжди велике залишається великим".

Обґрунтуйте різне написання однакових слів. Введіть ці слова в речення.

 

1. Антонівка, Білий налив, Паперівка( сорти яблунь); Лісова красуня, Угорка(сливи)—антонівка, глива, угорка, паперівка.

2. Донжуан, Максим, Рентген, Бонапарт, Мічурін, Шевченко, Наполеон, Колумб, Магеллан, Дантес, Аполон, Геркулес, Робінзон, Дизель—донжуани, максим, рентген, мічуріни, шевченкіана, наполеони, колумби, магелани, робінзони, геркулеси, дантеси, дизель.

3. Сонце, Місяць, Земля—сонце, місяць, земля.

4. Країни Заходу, традиції Сходу, курорти Півдня, народи Півночі—північ, південь, захід, схід.

5. Дід Мороз, Ворон, Щука, Осел, Лісовик, Будяк, Русалка, Фіалочка—дід-мороз, ворон, щука, осел, лісовик, русалка, будяк, фіалочка.

6. Шевченкова поезія, Білашева пісня, Довженкова студія, Сосюрина родина, Тичинине слово, Франкова лірика—тичинівський стиль, шевченківські традиції, довженківський підхід.

7. Юда, Архімед, Ахіллес, Езоп, Піфагор,Сізіф—юдині срібняки, архімедова спіраль, піфагорові штани, езопівська мова, сізіфова робота.

 

18. Розкрийте дужки. Поясніть правопис.

1. Спасибі (в)ам, мамо, за (в)аше тепло і довгі недоспані ночі (Д.Луценко). 2. Я єсть народ, якого (п)равди сила ніким звойована ще не була (П.Тичина). 3. Скільки віків у людині зростає (л)юдина (І.Жиленко). 4. Земле (ш)евченкова, земле (ф)ранкова, ниво,засіяна щастям-добром(Д.Павличко). 5.Народжує (а)нтеїв (земля)(Л.Забашта). 6. Прийдешні (с)ократи ітимуть крізь сутінь (Б.Олійник). 7.Нескінченний (ч)чумацький (ш)лях простягся у вічність двома велетенськими кривими коліями (О.Довженко). 8. Тяглись повільно в сутінки підводи (ч)чумацьким (ш)ляхом млявої доби (Б.Олійник). 9. З боків назустріч пароплаву (д)дніпровські береги пливуть (П.Дорошко). 10. До (д)ніпра бредуть, як (г)уллівери з (о)болоні зведені доми (Д.Луценко). 11. Лебединою піснею літа айстри в (к)київських парках цвітуть (М.Нагнибіда). 12. Уже (в)олосожар піднявся, (в)із на небі вниз повертавсь (І.Котляревський). 13. Цвіли над шляхом (п)етрові батоги (І.Цюпа). 14. Всяк (ш)отландець вільний своєї (б)атьківщини (Л.Українка).

 

19. Перепишіть. Визначте, за якою правописною нормою їх об’єднано в групи. Знайдіть слово, яке не відповідає цій нормі.

1. Ярослав Мудрий, Авгієві стайні, Данило Галицький, Нестор Літописець.

2. Рябко, Гнідий, Красень, Бульдог, Сніжинка.

3. Південне Полісся, Країни Заходу, Північна Буковина, Далекий Схід.

4. "Євангеліє", Біблія, Коран, Псалтир, Божа Матір, Господь Бог, Святий Дух.

5. Великий Піст, Спасівка, Пасха, паска, Івана Купала, Різдво, свято Петра й Павла.

6. Кабінет Міністрів, Верховний суд України, Всесвітня Рада Миру, проспект Дружби народів, Верховна Рада України,

7. Софійський собор, Андріївська церква, Києво-Печерська лавра, Десятинна церква, Золоті ворота, Хотинський замок, Коліївщина.

 

19. Пояснювальні математичні диктанти. Запишіть текст, замінивши цифри словами, поясніть орфограми.

Текст.

Уявімо собі автостраду від Землі до Місяця. Ясної ночі здається: до нашого супутника рукою подати, настільки чітко простежується його поверхня. А пішки добиралися б туди 7700 діб (21 рік), поїздом—321 добу. А щоб дочимчикувати аж до самого Сонця, потрібно було б 8219 років. Їхати поїздом довелося б три з половиною століття.

До Плутона—5909 мільйонів кілометрів. Тут цифри взагалі астрономічні. З'ясовується, що ця мандрівка тривала би 324876 років. А поїзд мчав би до Плутона 13536 років. Порахуйте, наскільки Плутон далі від нас, ніж Місяць та Сонце.

 

Текст

Чемпіон з бігу серед усіх тварин—гепарт. Він уміє бігати зі швидкістю сто сорок чотири кілометри за годину. Але витримувати таку швидкість гепард може лише однак хвилину. Антилопи на старті можуть бігти зі швидкістю 96 км/годину, а вже приморившись—від 70 до 78 км. Кінь бігає трохи повільніше, ніж антилопа, зате протягом години він може мчати галопом зі швидкістю 54 км/год. Скільки кілометрів подолають ці тварини за 5 год? За скільки годин вони пробіжать 616 км?

Текст.

Людина робить за день в середньому 20 тис. кроків. Скільки кроків зробить за рік і за 70 років?

 

21. Гра " Невмійки та Незнайки"

Прочитайте тексти. Що вас у них стривожило? Які б поради ви дали б? Запишіть відредаговані тексти. Чи є у вас такі Невмійки та Незнайки?

Текст.

"Любий Сашко! Пишу тобі з великої печі. Тут я живу у нашого доброго знайомого півня Миколи Панасовича. Село дуже гарне. За селом простяглися поля, є лісок, протікає прут. Я подружився з вовком Васильком. Він вчиться у п’ятому класі. У вовка є стріла. Ми плавали на ній на рибалку. Там так цікаво, що можна просидіти цілий день.

А вчора я пас коні і їздив верхи на стрілі. Дуже мені хотілось стрілою промчатись верхи на коні"

Текст.

Я народився і живу в селі Пісках. Зрозумілою є походження назви. На піщаних берегах річки побудували хати. На Пісках вирощуємо непогані врожаї.

Особливо красиво виглядає село зимою: біло-біло кругом. Осінню виглядає багато: сади гнуться під вагою соковитих плодів. Мічуріними звуть наших сусідів, хоча носять вони прізвище Чайки. Я часто відпочиваю на річці із чайкою Дмитром. Його ще всі прозивають Мічуріним-молодшим, бо він любить сіяти квіти і дерева. Не хочу товаришувати із Голубом Мишком. Він дуже гордовитий і задерикуватий.

Та в нас найбільше Горобчиків. Звичайно, не тих, що літають, а тих, що до школи ходять. Ось горобчик під вікном цвірінькнув. Виглянув у вікно, там Вітько горобчик зернята в годівницю підсипає. Добряк та й годі!

 

Пунктуаційні помилки

Розділові знаки—це як нотні знаки:

вони міцно тримають текст і

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...