Главная Обратная связь

Дисциплины:


на здоров'я населенняПро заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу

на здоров'я населення

Цей Закон визначає основні принципи та напрями державної
політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження
рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них
дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається
їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а
також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи
іншим способом їх вживання.

У першій статті цього нормативного акту подано низку термінів,які стосуються даної теми. Серед них такі:

замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;

інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових виробів;

куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;

громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі,
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за
запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу,
в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони; медичне попередження споживачів тютюнових виробів -
інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про
шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров'я людини. Медичні
попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного
та додаткового попереджень; { Абзац сьомий статті 1 в редакції
Законів N 3425-IV ( 3425-15 ) від 09.02.2006, N 1512-VI
( 1512-17 ) від 11.06.2009 } ;реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид
передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою чи
результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу
тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3778-VI
( 3778-17 ) від 22.09.2011 }

спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подію,
захід або окрему особу, метою чи результатом або ймовірним
результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або
вживання тютюну, прямо чи опосередковано. { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011 } У статті номер 2 йдеться про те, що якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення, то застосовуються правила
міжнародного договору. Третя стаття визначає основні завдання цього закону. До них належать такі:· посилення державного контролю за безпечністю тютюнових
виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну· удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів,
спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів
чи інших способів їх вживання; · сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової
залежності) осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити
тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді
здорового способу життя;· забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового
диму на робочих і в громадських місцях; · забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі
наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших
способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її
здоров'я; · встановлення засад відповідальності за порушення
законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Стаття номер 4подає основні принципи державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення ґрунтується таких принципах: законності; поступовості та поетапності заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення від впливу тютюнового диму; індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички курити; доступності інформації для населення про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя; пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю. У статті номер 5 викладено основні напрямки державної політики щодо зменшення вживання тютюнових виробів. Сюди входить складний комплекс заходів, який має на меті покращення інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших
способів їх вживання, а також шкідливого впливу тютюнового диму. Держава зобов’язується надавати необхідну профілактичну, діагностичну та лікувальну допомогу. Також керівництво країни повинно сприяти засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження державної політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання. У шостій, сьомій, восьмій та дев’ятій статтях даного нормативно-правового акту вказані повноваження Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади , Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Десята стаття подає вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів. Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів: 1) сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму
однієї сигарети перевищують - нікотину 1,2 міліграма, смоли -
12 міліграмів2) на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів
тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та
смоли в диму однієї сигарети 3) із використанням на їх упаковці термінів, написів,
торговельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших
знаків, що можуть вводити в оману або створювати неправильне
враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на
здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове
враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим,
ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як
"із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі"
та їх аналоги іншими мовами.Стаття 11містить вимоги щодо вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, та інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів. У статтіномердванадцятьподаються медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет) . На кожній упаковці тютюнових виробів мають бути зазначені
основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та
додаткове медичне попередження, що супроводжується відповідним
кольоровим малюнком (малюнками) та/або піктограмою (піктограмами), також має бути інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет). Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває" зазначається на одній більшій зовнішній стороні упаковки. На другій більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових
виробів зазначається додаткове медичне попередження у вигляді
одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає
рак легенів", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову
залежність) - не починайте курити!", "Курці помирають рано",
"Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок
народжувати дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик
небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння
руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може
викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності
завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може
призвести до імпотенції" і кольорового малюнка (малюнків) та/або
піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових
медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на
упаковки тютюнових виробів почергово. Інформаційний напис про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети повинен займати не менше 15 відсотків площі цієї сторони.Стаття 13подає обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів . Тут вказаний перелік громадських місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів. Увага акцентується на тому, що у місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!". У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!". У статті 14йдеться про пропагування знань про шкідливість вживання тютюнових виробів та заходи щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів. Вказано, що навчальні програми та освітньо-професійні програми усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності повинні включати спеціальні теми про шкоду для здоров'я людини куріння
тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, насамперед для
дітей та молоді, а також про переваги здорового способу життя. Стаття 15 містить інформацію про профілактику вживання тютюнових виробів і лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності). Тут перераховані обов’язки медичних працівників та закладів охорони здоров’я.Стаття 16забороняє будь-яку рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.Забороняється спонсорство тютюну, в тому числі: 1)спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних,
спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або
спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших
об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються
тютюнові вироби; 2) надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними
організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності,
окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або
діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або
артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності.У 18 статтійдеться про міжнародне співробітництво України з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів. З цією метою здійснюються обмін інформацією,
прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця
відповідних органів і організацій.Стаття 20передбачає відповідальність за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.ВИСНОВОК.Поданий нормативно-правовий акт досить повно характеризує сферу обігу тютюнових виробів, а також подає заходи щодо пропаганди відмови від цих виробів, обов’язки держави, які стосуються сфери охорони здоров’я населення. Проте не всі статті закону втілюються у реальність. Наприклад, стаття про заборону реклами тютюнових виробів є цілком проігнорованою, оскільки кожного дня по телебаченню ми маємо можливість бачити безліч таких рекламних роликів. На жаль, держава не надає їм великого значення, хоча вони мають неабиякий вплив на глядачів.Отож, напевно, варто звернути увагу на такі речі, тому що лише тоді, ми зможемо вірити у те, що наша нація буде здоровою і не буде залежати від таких негативних речей як тютюнові вироби.

 
 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...