Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що було одним із завданням земельної реформи П.Столипіна?Аподолати кризу сільського господарського перевиробництва

Брозширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

Вліквідувати панщину та кріпосницьку залежність селян

Гзміцнити соціальну опору російського самодержавства на селі

 

Доповніть твердження

Звільнення від німецьких та румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі, відбулося станом на

А18 листопада 1942 р.

Б25 березня 1943 р.

В30 вересня 1943 р.

Г17 квітня 1944 р.

3. Які хронологічні межі мала економічна криза в Україні на поч. ХХ ст.?

А1905 – 1907 рр. В1900 – 1905 рр.

Б1900 – 1903 рр. Г1908 – 1913 рр.

Які фронти російської армії проходили українськими землями у роки першої світової війни?

АПівденний і південно-західний

БПівденно-Західний і Румунський

ВЗахідний і Південно-Західний

ГПівденний і Західний

 

Яка з фотографій відображає суспільне життя в Україні в 1985 р.?

А Б

В Г

Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані в Києві?

Анезалежність УНР

Бповалення Гетьманату

Ввстановлення радянської влади

Гвозз’єднання УНР і ЗУНР

 

Вкажіть, яка політична партія Наддніпрянщини відстоювала ідею незалежності України

АРУП БУНП ВУСДРП ГУДРП

8. Фундатором національного кінематографу, автором шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля», першого звукового фільму «Іван» був…

АО.Довженко БМ.Бойчук ВЛ.Курбас ГГ.Юра

 

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. – близько 260 тис. що зумовило скорочення чисельності Компартії України?

Аздійснення масових репресій в республіці

Бзневіра в можливості побудови соціалізму

Внаростання загрози Другої світової війни

Гзростання політики коренізації («українізації»)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...