Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яким був привід до початку української революції в 1917 р.?Апіднесення українського національно-визвольного руху у роки Першої світової війни

Бпроголошення імператором Францом-Йосипом І автономії Галичини без розподілу краю на східну та західну частини

Впочаток революції в Росії та повалення монархії

Гпочаток Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

 

2. Якими цифрами позначено області УРСР, утворені в 1940 р.?

А1, 3 В2, 3

Б1, 4 Г4, 5

 

До складу яких держав входили українські землі на поч. ХХ ст.?

АРосійської та Австро-Угорської імперій.

БРосійської та Австрійської імперій.

ВРосійської, Австрійської, Османської імперій.

 

4. Політична організація емігрантів із наддніпрянської України, створена у Львові на початку першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву…

АГоловна українська рада

БСоюз визволення України

ВКарпато-Руський визвольний комітет

ГТовариство українських поступовців

 

Який з плакатів часів Другої світової війни було створено в 1943 р.?

А Б

В Г

6. Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті роки?

Аліквідація не писемності серед дорослого населення

Бзапровадження загальної обов’язкової середньої освіти

Встворення системи університетської освіти

Гзгортання політики «українізації»

 

7. У якому році УСРР стала складовою СРСР?

А1919 р. Б1920 р. В1921 р. Г1922 р.

 

8. З якою політичною метою проводили суцільну колективізацію?

Азміцнення матеріально-технічної бази сільського господарського виробництва та піднесення добробуту селян

Бвстановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

Вдопомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки й агрокультури

Гподолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільського господарського виробництва інтенсивним

 

 

9. У 1920-ті роки українські школи були ліквідовані на українських землях у складі…

АПольщі БЧехословаччини ВРумунії ГСРСР

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...