Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що стало причиною провалу політики форсованої індустріалізації?Аназрівання Другої світової війни

Бнереальність планових показників

Ввпровадження колгоспної системи

Гвикористання примусової праці

 

8. Згідно з постановою РНК УСРР занесення на «чорну дошку» за «злісне саботування хлібозаготівель» передбачало…

Аконфіскацію всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

Б ліквідацію «куркулів» і «підкуркульників» і виселення решту селян до Сибіру

Внадання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

Гвилучення зерна, господарського реманенту і відправка на примусові роботи на промислові новобудови

9. Акт відновлення Української Держави було проголошено

А17 вересня 1939 р.

Б22 жовтня 1939 р.

В22 червня 1941 р.

Г30 червня 1941 р.

 

Коли було утворено Українську Гельсінську групу?

А1975р. Б1976р. В1977р. Г1974р.

 

11. Визначте поняття «Падіння купівельної спроможності грошей, їхнє знецінення – це…»

Адефляція Вінфляція

Бденомінація Гстагнація

Коли відбувся перший Всеукраїнський перепис населення

А2002р. Б2001р. В2004р. Г2003р.

 

Серпня 1932 р. Й Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної власності передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

А«воєнний комунізм»

Б«ліквідації куркульства як класу»

В« закон про п’ять колосків»

Г«нова економічна політика»

 

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 14-15 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

Установіть відповідність між державними утвореннями/державами та їхніми політичними лідерами.

1Галицька СРР 3УНР доби УЦР

2Українська Держава 4ЗУНР

АП.Скоропадський

БВ.Затонський

ВА.Волошин

ГЄ.Петрушевич

ДМ.Грушевський

 

15. Встановіть відповідність подій датам

Априйняття закону «Про мови в Українській РСР»

Бвиникнення Українського культурологічного клубу

Вконституційна реформа в СРСР

Гперші вибори до Верховної ради УРСР на альтернативній основі

11986р. 21989р. 31990р. 41988р.

 

 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

У завданнях 16-17 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

Установіть послідовність подій

Апроголошення ЗУНР

Бпочаток Першого зимового походу Армії УНР на чолі з М.Омеляновичем-Павленком

Вукладення Варшавського договору Директорією та урядом ПольщіГпроголошення на Всеукраїнському хліборобському зїзді гетьманом України П.Скоропадського

 

Установіть послідовність подій

Азасудження «культу особи» Й.Сталіна на ХХ з’їзді КПРС

Бвходження Кримської області до складу УРСР

Вутворення Української Гельсінської групи

Гсхвалення останньої Конституції УРСР

 

Завдання множинного вибору

Завдання 18-19 мають по сім варіантів відповідей,

серед яких лише три правильні

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...