Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка з християнських церков на початку ХХ ст. найбільш сприяла піднесенню національної свідомості населення західноукраїнських земель?Агреко-католицька Впротестантська

Бправославна Гкатолицька

 

Коли просування Україною військ Німеччини і Румунії сягнуло позначеної лінії фронту?

А30 червня 1941 р.

Б10 липня 1941 р.

В10 вересня 1941 р.

Г31 січня 1942 р.

 

Яких сфер життя суспільства найбільшою мірою торкалася політика «коренізації»?

Аекономічної і політичної

Бсоціальної та економічної

Вкультурної і політичної

Гсоціальної та культурної

 

4. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського існувала впродовж…

Ажовтня 1917 р. – березня 1918 р.

Бквітня – грудня 1918 р.

Втравня 1918 р. – вересня 1919 р.

Гсічня – червня 1919 р.

 

Який з плакатів свідчить про події в Закарпатській Україні кінця 1930-х років?

А Б

В Г

Коли відбулася Чорнобильська трагедія?

А1987р. Б1986р. В1988р. Г1985р.

 

7. Основний підсумок розвитку промисловості України в роки перших п’ятирічок полягав у тому, що…

Ареспубліка перетворилась на високорозвинену індустріальну країну

Бреспубліка перетворилась з аграрно-індустріальної на індустріально-аграрну

Ваграрний характер економіки України не змінився

Гекономіка України стала носити сировинно-колоніальний характер

 

8. «Інтегральний націоналізм» став основою ідеології та діяльності…

АКПЗУ БУНДО ВОУН ГУСДП

 

9. Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю…

А«консерватизм» В«колабораціонізм»

Б«космополітизм» Г«колоніалізм»

 

10. Депортація у травні 1944 р. кримських татар та інших народів Криму була складовою…

Анацистського «нового порядку»

Бсталінської репресивної політики

Вполітики освоєння цілини

Гборотьби ОУН та УПА

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...