Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?Анаступ польської армії генерала Ю. Галлера під час українсько-польської війни.

Бнаступ Української галицької армії під час українсько-польської війни.

Ввідхід Української галицької армії за річку Збруч.

Гперший зимовий похід Армії УНР.

 

Вкажіть регіон, спеціалізацією якого на початку ХХ ст.. була залізорудна промисловість?

АДонбас ВКривий Ріг

БПравобережжя ГСтепова Україна.

4. Політика одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, впровадження карткової системи та загальної трудової повинності – це складові політики…

АРади народних Міністрів УНР

БРади Народних Комісарів УСРР

ВДиректорії УНР

ГРади Міністрів Української Держави

Яка з фотографій свідчить про події та явища доби «відлиги»?

А Б

В Г

6. У 1900 році було утворено…

АРусько-українську радикальну партію

БУкраїнську націонал-демократичну партію

ВРеволюційну українську партію

ГУкраїнську народну партію

 

Яке з перелічених понять виникло у зв’язку зі здійсненням сталінської індустріалізації

Атрест Бконцесія Впродрозкладка Гстахановець

 

8. Вирішальну роль у формуванні УПА відіграла…

АОУН (б)

БОУН (м)

В«Поліська Січ»

ГУкраїнська головна визвольна рада (УГВР)

 

Яка подія відбулася на початку радянсько-німецької війни

Абитва за Дніпро

БКорсунь-Шевченківська наступальна операція

ВКарпатсько-Ужгородська наступальна операція

Гтанкова битва в районі міст Рівне-Луцьк-Дубно-Броди

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...