Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який елемент радянської командно-адміністративної системи було збережено нацистами на окупованій у роки радянсько-німецької війни території УРСР?Аколгоспи Впіонерські організації

Брайкоми партії Гнародні комісаріати

 

У якому році проведено насильницьке переселення українського населення Холмщини, Лемківщини, Підляшшя до північної і західної Польщі?

А1945р. Б1946р. В1947р. Г1948р.

 

12. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944-1950-і рр..) від процесу радянської модернізації (1929 – 1938 рр.) полягала в здійсненні…

Аколективізації сільського господарства

Бвідбудови народного господарства

Віндустріалізації промисловості

Гкультурної революції

 

Яка група репресованих сталінським режимом громадян України не підлягала реабілітації у роки «відлиги»?

Апартійні функціонерижертви політичних процесів 1937 – 1938 рр.

Бв’язні, засуджені за статтею «шкідництво» Карного кодексу

Вколишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

Гв’язні, засуджені за звинуваченнями в «українському буржуазному націоналізмі»

 

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 14-15 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.

1утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР

2завершення другої світової війни

3загибель командувача УПА Р.Шухевича

4кампанія боротьби з проявами «буржуазного націоналізму»

Азвільнення військовослужбовців зі збройних сил, повернення евакуйованих, полонених, репатрійованих

Бвідновлення та зміцнення ідеологічного контролю над суспільством

Впосилення державної антицерковної кампанії

Гзатухання організованого збройного опору радянській владі на західноукраїнських землях

Дперетворення України на суб’єкт міжнародних відносин

 

Установіть відповідність між датами та подіями

116 липні 1990р. 39 листопада 1995р.

224 серпня 1991р. 428 червня 1996р.

Аурочиста церемонія вступу України до Ради Європи

Бприйняття Конституції України

Всхвалення Декларації про державний суверенітет України

Гприйняття Акта проголошення незалежності України

Дпроведення перших альтернативних виборів до Верховної ради УРСР

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

У завданнях 16-17 розташуйте події в хронологічній послідовності.

Установіть послідовність подій

Авиступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на ХХ з’їзді КПРС

Бсуд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки

Ввихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

гобрання О.Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України 

Установіть послідовність подій

Астворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

Бстворення Української військової організації (УВО)

Встворення Організації українських націоналістів (ОУН)

Гперетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

Завдання множинного вибору

Завдання 18-19 мають по сім варіантів відповідей,

серед яких лише три правильні

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...