Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 1 страницаМіністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів Українського державного університету

Фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра управління персоналом, менеджменту та економіки праці

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Збірник задач

 

Харків


 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

 

Протокол від 17.06.2008 № 13

 

 

Економіка підприємства. Збірник задач для студентів фінансового та заочного факультетів освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 Економіка та підприємництво, напрями підготовки – 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 Облік і аудит / Є.Ю. Кузькін, Є.І. Богуславський,
Л.Г. Макарова. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2008. – … с.

 

Рецензент – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» Тимофєєв В.М.

 

Рецензент – кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Афанасьєв А.О.

 

 

Збірник задач рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

 

© Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 2008

 

© Кузькін Є.Ю.

Богуславський Є.І.

Макарова Л.Г.


 

ЗМІСТ

 

Тема "Ринок і продукція"
Тема "Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці"
Тема "Капітал підприємства"
Тема "Інвестиції"
Тема "Інноваційна політика"
Тема "Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства"
Тема "Витрати на виробництво і реалізацію продукції, фінансово-економічні результати діяльності підприємства"
Відповіді
Перелік літератури

 


 

Тема "Ринок і продукція"

Задача 1

Підприємством протягом року виготовлено продукції на 12520 тис. грн, виконано робіт промислового характеру на 48 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва становить 730 тис. грн, з них 88 % використовується для власних потреб, решта реалізується на сторону. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зросли на 138 тис. грн. Залишки готової продукції на складі складали: на початок року – 21 тис. грн, на кінець року – 25 тис. грн; товари відвантажені, але не оплачені: на початок року –
12 тис. грн, на кінець року – 10 тис. грн. Вартість матеріальних і прирівняних до них витрат, пов’язаних з виготовленням продукції – 7600 тис. грн.Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

"

Задача 2

Підприємство випустило готової продукції на суму 325 600 тис. грн. Роботи промислового характеру становили 4 100 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виготовлення 23 500 тис. грн, з них 80 % використано у власному виробництві, решта реалізована. Залишки незавершеного виробництва зменшилися на кінець року на 200 тис. грн. Вартість матеріальних і прирівняних до них витрат становить 43 % вартості товарної продукції. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшилися на 120 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

 

Задача 3

Підприємством виготовлено за рік готової продукції на 128 000 тис. грн, у тому числі вартість сировини і матеріалів замовника, які були використані для виготовлення продукції становила 300 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва, які реалізовані на сторону – 120 тис. грн, вартість капітального ремонту обладнання – 82 тис. грн. Тарний цех реалізував свою продукцію на 98 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва становили: на початок року 420 тис. грн, на кінець року 400 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на початок року дорівнювали 83 тис. грн, на кінець року – 85 тис. грн. Матеріальні витрати на виробництво продукції становили 19 100 тис. грн, сума амортизаційних відрахувань за даний період – 4 300 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

 

Задача 4

За планом підприємство повинно виготовити основної продукції на суму 51 800 тис. грн, товарів народного споживання на суму 4 420 тис. грн; продукція допоміжних цехів, яка реалізується на сторону становитиме 880 тис. грн. Передбачається виготовити напівфабрикати на суму 11 620 тис. грн, у тому числі для реалізації на сторону на суму 520 тис. грн, а решта буде використана у власному виробництві.

Незавершене виробництво на початок року складе 445 тис. грн, а на кінець року – 500 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на початок року складуть 98 тис. грн, на кінець року – 95 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

 

Задача 5

Планом підприємства на вересень поточного року передбачено виготовити:

 

№ з/п Продукція Обсяг продукції, шт. Ціни, грн
Деталі А14 5 200 72,50
Деталі А22 4 500 114,25
Деталі А 216 6 000 150,75

 

Напівфабрикатів передбачається виготовити на суму 540 тис. грн, у тому числі для реалізації на 100 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва зменшуються на кінець місяця на 60 тис. грн.

Визначте обсяг валової продукції і валового обороту.

 

Задача 6

Планом машинобудівного заводу у першому кварталі поточного року передбачено виготовити продукції:

тис. грн

Цехи Випуск продукції в тому числі
реалізується на сторону передається в інші цехи
Ливарний 9 120 9 020
Ковальський 9 160 9 000
Механічний 9 320 9 100
Складальний 9 460 9 460

 

Незавершене виробництво на кінець кварталу зросте на 210 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової продукції, валового обороту.

 

Задача 7

У плановому році підприємство виготовить продукції на суму 740 тис. грн, частка якої піде на внутрішнє споживання в сумі 30 тис. грн. Крім того підприємство надасть послуги промислового характеру іншим підприємствам на суму 45 тис. грн, виконає капітальний ремонт обладнання на своєму підприємстві на 18 тис. грн. Передбачається виготовити напівфабрикати на
212 тис. грн, у тому числі для реалізації – 12 тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року зменшиться на 7 тис. грн, а залишки нереалізованої продукції зростуть на 6 тис. грн.

Визначте обсяг валової і реалізованої продукції.

Яким чином зміна залишків нереалізованої продукції на кінець періоду впливає на обсяг реалізованої продукції?

 

Задача 8

Планом агрегатного заводу у четвертому кварталі поточного року передбачено:

 

Показники Вироби
тип А17 тип А24 тип А27 тип А32
1. Випуск готової продукції, шт. 4 200 3 100 1 300 1 500
2. Гуртова ціна підприємства, грн.
3. Очікуваний залишок незавершеного виробництва, тис. грн. на початок кварталу
на кінець кварталу
4. Очікувана зміна залишків готової продукції на складі на кінець кварталу, тис. грн. – 5 + 8 + 7 – 10

 

Визначте показники обсягу продукції на підприємстві.

 

Задача 9

Планом агрегатного заводу передбачено:

 

Показники Річний випуск продукції Гуртова ціна підприємства, грн
Агрегат АМ – 32, шт. 14 900 1 400
Агрегат АВ – 13, шт. 18 200 2 200
Агрегат АД – 48, шт. 16 700 1 950
Агрегат АТ – 12, шт. 10 500 1 720
Інші види готової продукції, тис. грн 3 900  
Товари культурно-побутового призначення, тис. грн  
Вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру, тис. грн.   1 240    
Вартість капітального ремонту обладнання підприємства, тис. грн. 1 350  
Вартість матеріалів замовника, що надійшли в промислову переробку, тис. грн.  
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн. + 320  
Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн. – 95  

 

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

 

Задача 10

Підприємство "Спецавтоматика" за звітний рік має такі показники діяльності: обсяг основної продукції склав 152 000 тис. грн, послуги промислового характеру 2 800 тис. грн; вартість напівфабрикатів власного виробництва 15 400 тис. грн, 68 % цього обсягу напівфабрикатів використано для власних потреб, решта – реалізована. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року зріс на 920 тис. грн. Залишки готової продукції на складі склали: на початок року – 820 тис. грн, на кінець року – 750 тис. грн. Матеріальні витрати виробництва й амортизаційні відрахування становлять 51 % товарної продукції.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

 

Задача 11

Підприємство "Ракус" у поточному році має виготовити таку основну продукцію:

 

Назва продукції Кількість продукції, шт. Відпускна ціна, грн.
1. Деталі АТ-52 123,75
2. Деталі АТ-12 135,05
3. Деталі АТ-73 206,15
4. Деталі АТ-15 97,25
5. Агрегати Б-4 307,00

 

Вартість сировини і матеріалів замовника, що надійде в промислову переробку складає 124 тис. грн.

Підприємство у поточному році виготовить напівфабрикатів на суму
1945 тис. грн., з яких 76 % буде використано для власного виробництва, решта реалізована. Роботи промислового характеру на замовлення інших підприємств складуть 43,8 тис. грн і для потреб підприємства – 16,2 тис. грн. Підприємство планує виготовити інструмент на суму 26,2 тис. грн, який буде включено до складу основних засобів підприємства.

Обсяг незавершеного виробництва зросте на кінець року на 136 тис. грн. залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 52 тис. грн.

Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має складати 53 % товарної продукції.

Визначте очікуваний обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції, охарактеризуйте їх сутність.

 

Задача 12

За четвертий квартал поточного року машинобудівний завод виготовив обладнання на 121 320 тис. грн, вузлів і деталей до машин на 18 960 тис. грн. Протягом кварталу використано для комплектації готової продукції напівфабрикатів на 17 140 тис. грн; реалізовано на сторону на 1 820 тис. грн.

Ремонтний цех заводу виконав капітальний ремонт свого обладнання вартістю 73 тис. грн і ремонт обладнання інших підприємств на 32 тис. грн.

Поступило на рахунок підприємства від замовника за різання проволоки на стандартні розміри 0,9 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва склали: на початок кварталу
652,8 тис. грн, на кінець кварталу – 526,5 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на кінець кварталу зросли на
49,5 тис. грн.

Визначте обсяги продукції. Яким чином зміна залишків: незавершеного виробництва на кінець періоду впливає на обсяг валової продукції за період; нереалізованої продукції на кінець періоду впливає на обсяг реалізованої продукції за період.

 


Задача 5.13

Продукція заводу текстильного обладнання за звітний квартал становить:

 

тис. грн

Продукція Обсяг виготовленої продукції у тому числі
реалізовано використано в своєму виробництві зміна залишків готової продукції на складі на кінець року
Ткацький станок 1 460 1 460
Прядильна машина 1 182 1 100 + 82
Продукція тарного цеху – 16

 

Виконано капітальний ремонт свого обладнання вартістю 194 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва становлять: на початок року
280 тис. грн, на кінець року 300 тис. грн.

Товари відвантажені, але не оплачені становлять: на початок року
756 тис. грн, на кінець року – 629 тис. грн.

Матеріальні витрати на виробництво продукції і сума амортизаційних відрахувань за даний період становлять 49 % товарної продукції.

Визначте обсяги продукції і охарактеризуйте їх сутність.

 

Задача 14

У плановому році передбачено виготовити продукції на 1 740 тис. грн. Частина продукції на суму 130 тис. грн піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 25 тис. грн. Підприємство надасть послуги промислового характеру на 62 тис. грн і виготовить напівфабрикатів для реалізації та сторону на 22 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшаться на 98 тис. грн.

Визначте обсяги продукції. Вкажіть, при яких обставинах обсяг товарної продукції буде співпадати з обсягом валової продукції.

 

Задача 15

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції по машинобудівному заводу, виходячи з таких даних:

 

 

Показники Річний випуск згідно з планом Ціна, грн
Токарні станки А-5 13 000 2 500
Токарні станки А-6 11 960 8 900
Токарні станки А-7 9 950 7 380
Інша основна продукція, тис. грн 4 295  
Товари культурно-побутового призначення, тис. грн 2 000  
Вартість матеріалів замовника, що надійшли в промислову переробку, тис. грн  
Вартість капітального ремонту обладнання підприємства, тис. грн  
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн + 300  
Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн + 150  
Питома вага матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань від обсягу товарної продукції, %  

 

Задача 16

На підставі даних машинобудівного заводу розрахуйте обсяг товарної, валової продукції по заводу, а також валовий та внутрішньозаводський оборот за місяць. Вкажіть, яким чином впливає на обсяг товарної продукції зміна внутрішньозаводського обороту.

тис. грн

Цехи-виробники Цехи-споживачі продукції
Ливарний Ковальський Механічний Механоскладальний Кінцевої зборки Інструментальний Обсяг продукції для реалізації Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець місяця
Ливарний         + 4
Ковальський           + 1
Механічний         – 25
Механоскладальний           + 30
Кінцевої зборки             – 15
Інструментальний     + 2

 

Задача 17

На підставі даних машинобудівного заводу розрахуйте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції, валовий та внутрішньозаводський оборот, коефіцієнт товарності, коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування.

 

Цехи виробники Цехи-споживачі продукції Обсяг продукції для реалізації на сторону Залишки незавершеного виробництва
Ливарний Ковальський Механічний Складальний Ремонтно-механічний Інструментальний Всього на початок року на кінець року
Ливарний     1 140
Ковальський        
Механічний       4 500 4 620
Складальний               6 900
Ремонтно-механічний  
Інструментальний  

Залишки готової продукції на складі становлять: на початок року –
320 тис. грн, на кінець року – 260 тис. грн.

 

Задача 18

Валова продукція у звітному році становить 69 000 тис. грн, за планом передбачається збільшення обсягу валової продукції на 6 %. Залишки незавершеного виробництва на початок планового року – 240 тис. грн, на кінець планового року – 256 тис. грн. Внутрішньозаводський оборот передбачається за планом у розмірі 152 тис. грн.

Визначте обсяг товарної продукції і валовий оборот у плановому році.

 

Задача 19

На підставі даних машинобудівного заводу визначте товарну, валову продукцію, валовий оборот. Вкажіть, яким чином впливає на обсяг валового обороту зміна обсягу валової продукції і внутрішнього заводського обороту.


тис. грн

Цех Випуск продукції у тому числі
реалізується на сторону передається в інші цехи
Ливарний 125 300 40 000 15 300
Ковальський 160 130 16 130
Механічний 320 280 53 000 67 280
Складальний 560 000 560 000

Залишки незавершеного виробництва на кінець року зросли на 500 тис. грн.

 

Задача 20

Основні цехи меблевого комбінату виготовили продукції за звітний квартал на суму 34 000 тис. грн; виконали робіт промислового характеру на 360 тис. грн.

Електростанція комбінату виробила електроенергії на 32 000 тис. грн, на виробничі потреби комбінату було вжито електроенергії на 24 000 тис. грн, а решта електроенергії відпущена на потреби робочого селища.

Ремонтно-механічним цехом виконано робіт на замовлення інших підприємств на суму 890 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок кварталу склали
137 тис. грн, на кінець кварталу – 141 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець кварталу зросли на 53 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової і реалізованої продукції, валовий оборот.

 

Задача 21

Планом роботи підприємства передбачено випуск основної продукції на 8 260 тис. грн, виробництво напівфабрикатів заплановано в обсязі 400 тис. грн, з яких буде використано у власному виробництві на 253 тис. грн, решта реалізується. Заплановані послуги промислового характеру складатимуть
62 тис. грн. Передбачається виготовити інструменти власними силами, якій будуть зараховані до основних засобів підприємства, на суму 220 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зменшаться на 42 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зростуть на 20 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції; внутрішньозаводський та валовий оборот; коефіцієнти товарності та внутрішньовиробничого комбінування.

 


Задача 22

Агрегатний завод на поточний місяць передбачає випуск основної продукції:

Продукція Обсяг випуску продукції, шт. Ціна, тис. грн
Агрегат АГ-12 5 100 8,1
Агрегат БМ-09 4 600 13,0
Агрегат ДМ-11 6 200 5,9

Виробництво напівфабрикатів складе 52 000 тис. грн, у тому числі напівфабрикати, призначені для реалізації складуть 890 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва зростуть на кінець року на 120 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової продукції, валовий оборот, коефіцієнт товарності та внутрішньовиробничого комбінування.

 

Задача 23

Річний випуск готової продукції за поточний рік склав 328 500 тис. грн; виконано капітальний ремонт обладнання на суму 482 тис. грн, реалізовано напівфабрикатів на 312 тис. грн. Залишки готової продукції на складі становили: на початок року 253 тис. грн, на кінець року – 213 тис. грн; товари відвантажені, але не оплачені склали: на початок року 136 тис. грн, на кінець року – 100 тис. грн.

За планом передбачено реалізувати продукції у поточному році на
329 000 тис. грн.

Визначте відсоток виконання планового завдання реалізації продукції у поточному році.

 

Задача 24

Визначте величину реалізованої продукції та відсоток її приросту у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізованої продукції склав
700 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовити основної продукції на 740 тис. грн, вартість сировини і матеріалів замовника становитимуть
30 тис. грн. Будуть надані послуги промислового характеру на 45 тис. грн, виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 17 тис. грн.

 

Задача 25

Виробнича програма підприємства має такі дані: обсяг основної продукції становить 30 700 тис. грн; товари культурно-побутового призначення –
290 тис. грн; роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону – 299 тис. грн, напівфабрикати для реалізації на сторону – 182 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва зменшаться на кінець року на 180 тис. грн; залишки нереалізованої продукції на кінець року теж зменшаться на 30 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

 

Задача 26

Підприємство "Спецмаш" за звітний рік має такі показники діяльності:

Показники Абсолютні величини
1. Річний обсяг виготовленої продукції, шт.
2. Відпускна ціна одиниці продукції, грн 12 000
3. Вартість сировини і матеріалів замовника, тис. грн
4. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, тис. грн у тому числі для реалізації на сторону 1 500
5. Виробничі послуги іншим підприємствам, тис. грн
6. Матеріальні і прирівняні до них витрати, тис. грн 6 600
7. Залишки нереалізованої продукції, тис. грн: на початок року на кінець року  

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції, валовий оборот.

 

Задача 27

Підприємство "Корта" протягом року виготовило шліфувальних кругів
62 тис. одиниць; ціна реалізації одиниці продукції – 50 грн. Протягом року виготовлено напівфабрикатів на 590 тис. грн, для власних потреб використано напівфабрикатів 410 тис. грн, решта реалізована. Надано послуг виробничого характеру на 400 тис. грн, для власних потреб споживалося 20 %. Обсяг продукції, яка перебуває в незавершеному виробництві становила: на початок року – 400 тис. грн, а на кінець року – 320 тис. грн. Залишки нереалізованої на складі на початок року дорівнювали 500 тис. грн, а на кінець року –
420 тис. грн. Під час виготовлення продукції стороннім замовникам підприємство використало давальницьку сировину на матеріали на суму
460 тис. грн. Річна сума матеріальних та прирівняних до них витрат на підприємстві – 1 290 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції.

 

Задача 28

На підставі техніко-економічних показників діяльності підприємства за планом та звітом визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції; відсоток виконання планових завдань за цими показниками.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства:

 

Показники Одиниці виміру Дані за планом Дані за звітом
1. Виробництво продукції в натуральному вимірі: - агрегат АТ-16 - агрегат АМ-30 - агрегат АТ-20 - агрегат АН-13 од.        
2. Відпускна ціна одиниці продукції: - агрегат АТ-16 - агрегат АМ-30 - агрегат АТ-20 - агрегат АН-13 грн     10 000 12 000 8 000 15 000     10 320 12 000 8 050 14 880
3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва іншим замовникам тис. грн
4. Послуги виробничого характеру іншим замовникам тис. грн
5. Залишки незавершеного виробництва на: - початок року - кінець року тис. грн     1 200 1 400     1 400 1 600
6. Матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції тис. грн 15 200 17 000
7. Вартість сировини й матеріалів замовника тис. грн
8. Залишки нереалізованої продукції на: - початок року - кінець року тис. грн        

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...