Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 2 страницаЗадача 29

До асоціації входять шість агрегатних підприємств. Номенклатура і обсяг продукції у натуральних показниках, що виготовляється на підприємствах асоціації становлять:

 

Продукція Випуск продукції підприємствами, одиниці
"Сатурн" "Ада" "Промінь" "Ера" "Руслан" "Ельфа"
Агрегат 6-12
Агрегат 4-07
Агрегат 5-13
Агрегат 7-10

Ціна виробів становить: агрегат 6-12 – 920 грн, агрегат 4-07 – 1 100 грн, агрегат 5-13 – 1 000 грн, агрегат 7-10 – 810 грн.

Підприємство "Промінь" надасть виробничі послуги іншим підприємствам, які входять до асоціації і своєму капітальному будівництву – на суму
390 тис. грн.

Підприємство "Ера" виконає роботу з доведення до повної готовності продукції у кількості 500 одиниць, вартість додаткового оброблення одиниці виробу становить 50 грн.

Підприємство "Ельфа" виконає роботи промислового характеру на суму
21 тис. грн.

Визначте обсяг товарної продукції по підприємствам асоціації.

 

Задача 30

У звітному році підприємство "Райд" випустило 2 000 виробів А і 3 600 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу становить відповідно 80 та 100 грн. Крім цього, підприємство виготовило комплектуючих виробів на 30 тис. грн, з них 70 % для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі виробника становили на початок звітного періоду 20 тис. грн, а на кінець періоду – 12 тис. грн. Планом обсяг реалізованої продукції передбачався
500 тис. грн.

Визначте обсяг реалізованої продукції у звітному періоді і відсоток виконання планового завдання з реалізації продукції.

 

Задача 31

Основна продукція виробничого підприємства "Олімпія" у поточному році становить 52 000 тис. грн, послуги промислового характеру – 4 800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва дорівнює 5 400 тис. грн, з яких 69 % використано у власному виробництві, решта реалізується. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшиться на 3 900 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зростуть на 200 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції, якщо вартість матеріальних витрати і сума амортизаційних відрахувань становлять 60% товарної продукції.

 

 

Задача 32

Текстильний комбінат за вересень поточного року мав такі показники виробничо-господарської діяльності.

Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1 000 тис. грн, з якої пряжа на суму 900 тис. грн надійшла до ткацького цеху для виготовлення з неї відповідної кількості тканини. Із загального обсягу виробленої не оздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн реалізована як товарна продукція окремому замовникові. Решта продукції ткацького цеху передано в оздоблювальний цех для подальшого оброблення (оздоблення).Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 1 200 тис. грн, використавши запас минулого місяця. Вартість виготовленої оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць – 1 500 тис. грн. Електростанція текстильного комбінату виробила електроенергії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту електроенергії використано на задоволення власних потреб комбінату.

Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капітального ремонту власного технологічного устаткування становив 50 тис. грн.

Цех товарів широкого вжитку виготовив продукції на суму 200 тис. грн.

На підставі наведених вище техніко-економічних показників визначте обсяг товарної продукції й валового обороту за вересень поточного року на комбінаті.

 

Задача 33

У звітному році фірма "Ельфа" виготовила для двигунів вузли АТ-41 в кількості 2 000 одиниць і вузли АТ-09 – 3 000 одиниць. Ціна реалізації вузла АТ-41 становить 1 800 грн, а вузла АТ-09 – 2 580 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим підприємствам – 375 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на початок року – 350 тис. грн, а на кінець року – 270 тис. грн. Поряд з основною продукцією вироблено тару для продажу на сторону на 30 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на кінець року зросли на 25 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

 

Задача 34

Визначте прогнозовані обсяги валової, товарної й реалізованої продукції НВО "Пульсар" з виокремленням головного підприємства й двох його дочірніх підприємств за такими даними:

Вид і найменування продукції Ціна реалізації, грн Прогнозований випуск продукції за структурними підрозділами об’єднання
Головне підприємство Дочірня фірма №1 Дочірня фірма №2
Кількість, од. Вартість, тис. грн Кількість, од. Вартість, тис. грн Кількість, од. Вартість, тис. грн
Випуск готових виробів · Гідравлічна машина МГВ-5 · Машина ГМС-50 · Машина з пульсаром на 25 т ГРМ-2   7 200 15 600     19 400         Х Х     Х   – –     –   Х Х     Х   –     1 200   Х Х     Х
Товари господарського призначення · Молотки · Плоскогубці   3,5 5,0   100 000 80 000   Х Х   150 000 100 000   Х Х   350 000 220 000   Х Х
Механічне оброблення литва замовника Х Х Х Х
Капітальний ремонт устаткування Х Х Х Х
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року Х Х + 350 Х – 300 Х + 250
Залишки готової продукції на складах: · на початок року · кінець року     Х Х     Х Х         Х Х         Х Х    

 

Задача 35

Визначте обсяги товарної, валової, реалізованої продукції на підприємствах концерну "Техпромкомплект" за роками прогнозного періоду за такими даними:

 

Найменування видів продукції (послуг) Ціна за одиницю, грн Роки прогнозованого періоду
Вальці, од. 8 600
Каландри, од. 23 000
Форматори-вулканізатори, од. 26 800
Змішувачі пластичний мас, од. 34 000
Черв’ячні машини, од. 15 400
Прес-форми для шин, комплектів 4 000 4 200 5 300 5 500 6 000
Інше хімічне устаткування, тис. грн Х 15 600 17 100 18 400 19 800 21 800
Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн Х
Послуги своєму капітальному будівництву, тис. грн Х
Інструмент і приладдя, тис. грн Х
Інша продукція, тис. грн Х 11 900 15 800 17 200 18 100 19 500
Сировина і матеріали замовника, які використані для виробництва основної продукції, тис. грн Х
Залишки незавершеного виробництва, тис. грн: · на початок року · на кінець року     Х Х     7 500 7 000     7 000 7 600     7 600 7 500     7 500 7 700     7 700 7 800
Залишки нереалізованої продукції, тис. грн: · на початок року · на кінець року Х Х

Проаналізуйте, в яких випадках обсяг валової і реалізованої продукції дорівнює, більше або менше обсягу товарної продукції.

 


Задача 36

Машинобудівне підприємство за останні три роки має такі дані щодо розрахунку обсягів продукції:

Види продукції, робіт, послуг Ціна за одиницю продукції Перший рік Другий рік Третій рік
Автомобільні цистерни, од. 8 000
В’язальні машини, од.
Литво чавунне, т
Литво стальне, т
Товари культурно-побутового й господарського призначення, тис. грн Х
Напівфабрикати власного виробництва, тис. грн, у тому числі для реалізації на сторону, тис. грн Х Х
Роботи промислового характеру, тис. грн Х
Інструмент і приладдя, які виготовлені власними силами і зараховані до складу основних виробничих фондів підприємства, тис. грн Х
Сировина і матеріали замовника, які використані для виробництва основної продукції, тис. грн Х
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн Х + 30 – 50
Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн Х – 50 + 40

Визначте за роками обсяги товарної, валової, реалізованої продукції, внутрішньозаводський і валовий обороти; коефіцієнти товарності та внутрішньовиробничого комбінування.

 

Задача 37

У плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 920 тис. грн. Сировина і матеріали замовника, які будуть використані для виробництва продукції, становлять 98 тис. грн. Підприємством будуть надані послуги промислового характеру на 149 тис. грн, виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 53 тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року зменшиться на 52 тис. грн, залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшаться на 21 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції. Вкажіть чинники, які впливають на зростання обсягу реалізованої продукції.

 

Задача 38

Планове завдання агрегатного заводу на поточний рік щодо випуску продукції становить:

Номенклатура продукції Випуск продукції, од. Гуртова ціна за одиницю продукції, грн
Деталі АТ-17 1 730
Агрегат АБ-22 1 600 1 010
Вузли для обладнання 1 270

Планом передбачено виконати роботи промислового характеру на суму
410 тис. грн, реалізувати продукції допоміжних цехів на 215 тис. грн, виготовити напівфабрикатів 1 400 тис. грн, в тому числі для реалізації на сторону на 370 тис. грн.

Передбачено протягом року зменшити залишки нереалізованої продукції на 120 тис. грн, збільшити залишки незавершеного виробництва на
250,1 тис. грн.

У базовому році на підприємстві обсяг товарної продукції дорівнював
3 800 тис. грн, валової продукції – 4 500 тис. грн, реалізованої продукції –
4 050 тис. грн.

Визначте обсяги продукції підприємства у плановому році і динаміку їх зміни у порівнянні з показниками базового року.

 

Задача 39

У плановому році виробничою програмою машинобудівного заводу передбачено: виробництво основної продукції на 13 550 тис. грн, товарів культурно-побутового призначення на 240 тис. грн, виконання робіт промислового характеру іншим підприємства на 92 тис. грн, проведення капітального ремонту власного обладнання на 180 тис. грн, допоміжні цехи реалізують продукції на сторону на 98 тис. грн.

На кінець року зміна залишків становитиме: незавершеного виробництва зростуть на 200 тис. грн, нереалізованої продукції зменшаться на 80 тис. грн.

Матеріальні і прирівняні до них витрати, які пов’язані з виготовленням продукції складають 47 % від обсягу товарної продукції.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції, коефіцієнт товарності.

 

Задача 40

Виробничою програмою фабрики передбачено випуск готової продукції:

Номенклатура продукції Випуск продукції, од. Середня ціна реалізації одиниці продукції, грн
1. Чоловіче пальто 12 000
2. Жіноче пальто 18 000
3. Дитяче пальто 10 000

Капітальний ремонт обладнання на власному підприємстві здійснено на 310 тис. грн, продукція допоміжних цехів, яку реалізовано на сторону становить 31 тис. грн.

Залишки готової продукції на складі становлять: на початок року
129 тис. грн, на кінець року 120 тис. грн. Товари відвантажені, але не оплачені дорівнюють на початок року 90 тис. грн, на кінець року 95 тис. грн. Визначте обсяг реалізованої продукції. Вкажіть чинники, які впливають на обсяг реалізованої продукції.

 

Задача 41

Підприємство "Ракус" у поточному році має виготовити таку основну продукцію:

Назва продукції Кількість продукції, шт. Відпускна ціна, грн
1. Деталі АТ-5 12 000 123,75
2. Деталі АТ-12 11 000 135,05
3. Деталі АТ-7 13 500 206,15
4. Деталі АТ-15 15 500 97,25
5. Агрегати Б-4 9 000 207,00

Вартість сировини і матеріалів замовника складатиме 124 тис. грн.

Підприємство у поточному році виготовить напівфабрикатів на суму
1 945 тис. грн, з яких 76 % буде використано для власного виробництва, решта буде реалізована. Роботи промислового характеру на замовлення інших підприємств складуть 43,8 тис. грн і для потреб підприємства – 16,5 тис. грн. Підприємство планує виготовити інструментів на суму 26,2 тис. грн, які будуть включені в основні засоби підприємства.

Обсяг незавершеного виробництва зросте на кінець року на 136 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 52 тис. грн.

Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має складати 53 % товарної продукції.

Визначте обсяги товарної, валової, реалізованої і чистої продукції, внутрішньозаводський і валовий обороти, коефіцієнти товарності і внутрішньовиробничого комбінування.

Охарактеризуйте сутність цих показників.


Тема "Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці"

Задача 1

На підставі даних підприємств на перше березня поточного року визначте: чисельність персоналу, у тому числі виробничого і невиробничого; структуру персоналу в залежності від його участі у виробничій діяльності (з точністю до 0,1)

Підрозділи підприємств Чисельність працівників, чол.
Машинобудівний завод Фабрика дитячих іграшок
1. Основні цехи
2. Допоміжні цехи
3. Побічні цехи -
4. Транспортне господарство
5. Заводоуправління зі всіма відділами
6. Дитячий садок -
7. Їдальня і буфети
8. Медична частина
9. Житлово-комунальне господарство

Задача 2

На підставі даних підприємства на перше березня поточного року розрахуйте: структуру персоналу в залежності від його участі у виробничій діяльності; структуру виробничого персоналу в залежності від характеру виконуючих функцій; проаналізуйте структурний склад робітників (з точністю до 0,1):

1. Персонал підприємства 1000 чол.
2. Виробничий персонал 940 чол.
  у тому числі: · керівники; · спеціалісти; · основні робітники; · допоміжні робітники; · службовці; · молодший обслуговуючий персонал.   35 чол.
45 чол.
400 чол.
388 чол.
50 чол.
22 чол.
3. Невиробничий персонал 60 чол.

Задача 3

На підставі даних підприємств розрахуйте середньооблікову чисельність виробничого персоналу: за березень місяць; за кожний квартал року; за перше і друге півріччя року; за рік.

1. Чисельність виробничого персоналу у березні поточного року становить:

Березень місяць Дні тижня Облікова чисельність персоналу, осіб
Машинобудівний завод Фабрика дитячих іграшок
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота Вихідні дні Вихідні дні
Неділя
Понеділок Святковий день Святковий день
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота Вихідні дні Вихідні дні
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота Вихідні дні Вихідні дні
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота Вихідні дні Вихідні дні
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа

2. Середньооблікова чисельність виробничого персоналу за кожний місяць поточного року становить:

Місяці року Машинобудівельний завод Фабрика дитячих іграшок
Січень
Лютий
Березень За розрахунком За розрахунком
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

 

Задача 4

Розрахуйте середньооблікову кількість робітників ткацького цеху за січень поточного року (цех працює за п’ятиденним робочим тижнем).

Числа місяця Дні тижня Кількість робітників облікового складу У тому числі підлягають вилученню із облікової чисельності робітників Кількість робітників, яка підлягає включенню до середньообліко­вої чисельності
Середа  
Четвер  
П’ятниця  
Субота Вихідні дні
Неділя
Понеділок  
Вівторок Святкові дні
Середа  
Четвер  
П’ятниця  
Субота Вихідні дні
Неділя
Понеділок  
Вівторок  
Середа  
Четвер  
П’ятниця  
Субота Вихідні дні
Неділя
Понеділок  
Вівторок  
Середа  
Четвер  
П’ятниця  
Субота Вихідні дні
Неділя
Понеділок  
Вівторок  
Середа  
Четвер  
П’ятниця  
Разом      

 

Примітка:відповідно до діючої інструкції зі статистики кількості працівників при визначенні середньої кількості працівників облікового складу підлягають вилученню із облікової чисельності працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого діючим законодавством або колективним договором відповідного віку. Облік цієї категорії працівників ведеться окремо.

Задача 5

Розрахуйте середньооблікову чисельність працівників за рік.

За даними підприємства середньооблікова чисельність працівників становить: січень – 1112 чол., лютий – 1100 чол., квітень – 1115 чол., травень – 1120 чол., червень – 1109 чол., липень – 1110 чол., серпень – 1112 чол., вересень – 1115 чол., жовтень – 1115 чол., листопад – 1119 чол., грудень – 1117 чол.

Задача 6

У звіті підприємств за рік містяться такі дані про чисельність і рух виробничого персоналу:


 

Показники Машинобудівний завод, осіб Фабрика дитячих іграшок, осіб
Виробни­чий персонал у т.ч. робітники Виробни­чий персонал у т.ч. робітники
1. Облікова чисельність на початку року
2. Прийом на роботу про­тягом року:        
· за розподілом по закінченню навчальних зак­ладів
· за направленням служби зайнятості
· повернення з лав збройних сил
· прийнято самим підприємством
· переведено до складу виробничого персоналу із числа невиробничого персоналу
3. Вибуло протягом року у зв’язку із:        
· закінченням терміну договору або закінченням роботи
· призовом до лав збройних сил
· вступом до навчаль­них закладів на навчання за денною формою
· досягнення пенсій­ного віку
· власного бажання в тому числі:
- з поважних причин
- звільненням за пору­шення трудової дисципліни
- переведено із складу виробничого персоналу до невиробничого
4. Кількість працівників, які були в обліковому складі з 1.01. по 31.12.
5. Середньооблікова чи­сельність

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...