Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 4 страницаПередбачено зростання річного обсягу шиття жіночого пальто на 8 %, дитячого пальто на 3 %. Обсяг шиття чоловічого пальто залишиться без змін.

Середній відсоток виконання норми виробітку щодо шиття пальто за всією номенклатурою становитиме 102 %.

Протягом планового року кількість вихідних і святкових днів складатиме 112. На одного робітника у середньому на рік передбачаються невиходи: щорічна відпустка – 26 днів, через хворобу – 4 дні, з інших причин – 3 дні. Середня тривалість зміни становитиме 7,9 годин.

Цех працюватиме у дві зміни, кількість обладнання становитиме 183 одиниці, норма обслуговування обладнання одним наладчиком передбачає 22 одиниці.

Середня ціна, за якою буде реалізуватися продукція у плановому році: жіноче пальто – 630 грн, чоловіче пальто – 565 грн, дитяче пальто – 205 грн.

Визначте планову чисельність робітників і показники виробітку одного робітника.

Примітка: чисельність робітників розрахувати з точністю до цілих, показники виробітку з точністю до 0,01, коефіцієнт – до 0,001, всі інші показники – з точністю до 0,1.

 

Задача 48

У минулому році обсяг товарної продукції на підприємстві склав
2 210 тис. грн, чисельність виробничого персоналу становила 700 осіб. У поточному році передбачено випуск товарної продукції збільшити на 6 % і скоротити чисельність виробничого персоналу на 5 %. Визначте запланований рівень зростання продуктивності праці у поточному році.

 

Задача 49

У звітному періоді на дільниці цеху випуск продукції склав 636 одиниць, середньооблікова чисельність працівників, які займалися виготовленням цієї продукції становила 147 осіб. У плановому періоді передбачається збільшити обсяг випуску продукції на 10 % і скоротити на 5 % чисельність працівників. Визначте виробіток одного робітника у плановому періоді і трудомісткість одиниці виробітку.

Примітка: всі показники розрахувати з точністю до цілих, трудомісткість одиниці виробу – з точністю до 0,1.

 

Задача 50

1. Визначте як зміниться виробіток робітника якщо трудомісткість одиниці продукції зменшилася на 10 %.

2. Визначте як зміниться трудомісткість одиниці продукції якщо виробіток робітника зріс на 10 %.

Примітка: розрахувати виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 51

Трудомісткість виробничої програми заводу становить 4 000 тис. нормо-годин. Використання виявлених резервів забезпечує зменшення трудомісткості виробничої програми 360 тис. нормо-годин.

Визначте відсоток зменшення трудомісткості виробничої програми і зростання виробітку.

Примітка: розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 52

Середньогодинний виробіток робітника на підприємстві складає 12 виробів. Втілення нової технології дало змогу зменшити трудомісткість виробу на 20 %. Визначте, яким чином це вплине на середньорічний виробіток робітника, чому буде дорівнювати втілення нової технології у виробництво. 

Задача 53

У плановому періоді на підприємстві трудомісткість продукції зменшилася з 500 людино-годин до 400 людино-годин. Визначте відсоток економії робочого часу на виготовлення продукції і зростання рівня виробітку у результаті економії робочого часу на виготовлення продукції.

 

Задача 54

У плановому періоді на підприємстві середньогодинний виробіток зріс на 12 %. Визначте на скільки відсотків зменшилася трудомісткість виготовлення виробів.

 

Задача 55

Визначте зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо трудомісткість одиниці продукції у базовому році була 48 годин, у поточному році передбачається на робочих місць ввести нове обладнання, що зменшить трудомісткість одиниці продукції до 36 нормо-годин.

 

Задача 56

1) Визначте як зміниться виробіток робітника якщо: трудомісткість одиниці виробу зменшиться на 9 %; трудомісткість одиниці вибору зросте на 5 %.

2) Визначте як зміниться трудомісткість одиниці виробу якщо: виробіток зросте на 10 %; виробіток зменшиться на 6 %.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 57

На підставі наведених даних діяльності підприємства визначте приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці.

Вихідні дані для розрахунків:

 

Показники Базовий рік Звітний рік
Товарної продукції, тис. грн 11 800 12 900
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

Задача 58

На підставі наведених даних діяльності підприємств визначте рівень впливу зміни чисельності працівників на приріст обсягу продукції на кожному підприємстві:

Вихідні дані для розрахунків:

 

Показники Підприємство “Промінь” Підприємство “Ревера”
За планом За фактом За планом За фактом
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн 10 800 11 920 9 600 10 800
2. Чисельність персоналу, осіб

 

Задача 59

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу на підприємстві у звітному році складала 250 чоловік, випуск товарної продукції – 2 557 000 грн.

У плановому році обсяг товарної продукції повинен скласти 2 680 000 грн, а продуктивність праці – зрости на 6 %.

Визначте: рівень продуктивності праці з звітному і плановому роках; чисельність виробничого персоналу у плановому році.

 

Задача 60

У результаті удосконалення технології виготовлення продукції трудомісткість одиниці виробу зменшилася з 20 до 15 хвилин.

Визначте на скільки відсотків знизилася трудомісткість одиниці виробу та зріс рівень виробітку.

 

Задача 61

Обсяг продукції підприємства у плановому періоді становить
3 680 тис. грн, що на 20 % більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 7 360 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 24 чоловіка.

Визначте відсоток зростання продуктивності праці на підприємстві у плановому періоді, а також чисельність працюючих у плановому періоді.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до цілих.

 

Задача 62

Обсяг продукції підприємства у базовому періоді становить 5 600 тис. грн, у плановому періоді передбачено зростання обсягу виробництва продукції на
12 %. Середньорічний виробіток одного працюючого у базовому періоді становив 8 тис. грн. За рахунок втілення досягнень науково-технічного та організаційного прогресу чисельність працюючих у плановому періоді зменшиться на 40 чоловік. Визначте рівень продуктивності праці у плановому періоді і відсоток її зростання.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до 0,1.

 

Задача 63

Закрите акціонерне товариство "Каштан" має такі дані щодо визначення показників продуктивності праці та рівня її зміни:

Показники Звітний рік План на наступний рік
1. Обсяг виготовленої продукції, тис. грн. 6 561 6 720
2. Середньорічна чисельність робітників, чол.
3. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником
4. Середня тривалість робочої зміни, годин 7,9

Визначте рівень зміни показників виробітку у плановому році. Вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

 

Задача 64

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу на підприємстві в звітному році склала 250 чоловік, випуск товарної продукції – 2 557 тис. грн. У розрахунковому році випуск товарної продукції заплановано в обсязі 2 680 тис. грн, а продуктивність праці підвищиться на 6 %. Визначте чисельність виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році.

 

Задача 65

На підставі результатів діяльності підприємства визначте у кожному періоді відсутні показники.

Показники Періоди
І півріччя ІІІ квартал Жовтень
Обсяг товарної продукції, тис. грн   1 600
Середньооблікова чисельність виробничого персоналу, чол.  
Середній виробіток одного працівника за період, грн 3 710  

 

Задача 66

На підставі результатів діяльності підприємства визначте на яку суму зріс обсяг товарної продукції у ІІІ кварталі поточного року за рахунок зростання продуктивності праці.

 

 

Показники ІІ квартал поточного року ІІІ квартал поточного року
Товарна продукція, тис. грн 11 000 12 000
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

Примітка: розрахунки з точністю до 0,1.

 

Задача 67

При базисній продуктивності праці чисельність виробничого персоналу повинна складати 3 200 чол. Загальне скорочення чисельності персоналу у результаті проведення організаційно-технічних заходів склало у звітному періоді 290 чол. У результаті втілення нової технологічної потреби у працівниках зменшилася на 110 осіб. Визначте вплив цього чинника на продуктивність праці.

 

Задача 68

За планом у поточному році чисельність виробничого персоналу підприємства повинна складати 4 460 осіб. За звітними даними під впливом усіх чинників чисельність виробничого персоналу скоротилася на 400 осіб, в тому числі:

1) втілення нової техніки і технології дало змогу скоротити чисельність виробничого персоналу на 185 осіб;

2) удосконалення управління і організації виробництва дало змогу скоротити чисельність виробничого персоналу на 120 осіб;

3) зміна номенклатури продукції збільшило її трудомісткість і потребу в виробничому персоналі на 53 особи.

Визначте вплив факторів на рівень продуктивності праці.

 

Задача 69

На підставі наведених даних визначте показники виробітку і вкажіть чинники мотивації праці робітників:

 

Показники Варіант
Обсяг товарної продукції, тис. грн 18 100 18 600 18 960 18 500 18 570 19 300 19 600 20 100 20 300 20 500
Календарна кількість днів у році
Вихідні і святкові дня протягом року
Невиходи на роботу одного робітника, дні в тому числі щорічна відпустка
відпустка, яка пов’язана з навчанням
у зв’язку з лікарняним
неявки з дозволу адміністрації
Середня тривалість робочого дня, год. 7,7 7,8 7,9 7,9 7,8 7,7 7,9
Середньооблікова чисельність робітників, чол.

 

Задача 70

На підставі розміру діючих в країні мінімальної заробітної плати та тривалості робочого тижня, застосованої на підприємстві тарифної сітки визначте годинні тарифні ставки для станочників широкого профілю, які заняті на універсальному обладнанні.

Тарифна сітка для станочників широкого профілю.

Розряди
Тарифні коефіцієнти 1,11 1,350 1,510 1,710 2,000 2,250 2,450

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,01.

 

Задача 71

На дільниці 38 робітників працюють у нормальних умовах, з них 8 чоловік працюють за другим розрядом, 12 чоловік – за третім розрядом, 5 чоловік – за четвертим розрядом, 13 чоловік – за п’ятим розрядом; 12 робітників працюють у важких умовах, з них 3 чоловіки мають третій розряд, 4 чоловіки – четвертий розряд, 3 чоловіки – п’ятий розряд, 2 чоловіки – шостий розряд.

Годинна тарифна ставка робітника І розряду на дільниці дорівнює 3,38 грн.

Тарифна сітка, яка діє на дільниці:

 

 

Розряди
Тарифні коефіцієнти на роботах з нормальними умовами праці 1,091 1,212 1,331 1,572 1,725
Тарифні коефіцієнти на роботах з важкими умовами праці 1,219 1,441 1,605 1,812 2,055

Визначте середній тарифний коефіцієнт і середню погодинну ставку для робітників, які працюють у нормальних умовах та для робітників, які працюють у важких умовах.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,001.

 

Задача 72

На підставі таких даних дільниці металургійного комбінату:

Тарифний розряд І ІІ ІІІ IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,112 1,225 1,386 1,587 1,789
Чисельність робітників

Денна ставка робітника І розряду 27,50 грн.

Визначте середній тарифний коефіцієнт, середньоденну тарифну ставку робітника.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до 0,001.

 

Задача 73

Годинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,50 грн; тарифний коефіцієнт робітника V розряду – 1,650. Норма виробітку становить 2 вироби за годину. Визначте розцінок за одиницю виробу.

 

Задача 74

Годинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,65 грн; тарифний коефіцієнт робітника IV розряду – 1,496. Норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,45 години. Визначте розцінок за одиницю продукції.

 

Задача 75

Визначте розцінок металовиробу на підставі таких даних:

 

Технологічні операції Розряд робітника Тарифний коефіцієнт Норма часу на виконання технічної операції, год.
Ливарні роботи IV 1,515 1,2
Токарні роботи V 1,420 0,3
Шліфувальні роботи III 1,360 0,5
Зварювальні роботи VI 2,000 0,25

Годинна тарифна ставка робітника першого розряду – 3,50 грн.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,01.

 

Задача 76

Визначте розцінки продукції на підставі таких даних:

Вид продукції Розряд робітника Тарифний коефіцієнт Годинна норма виробітку, одиниць
Деталі А4-05 IV 1,600 2,5
Деталі А8-03 V 1,790
Деталі А7-13 VI 2,100

Годинна тарифна ставка робітника першого розряду – 3,50 грн.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,01.

 

Задача 77

Тарифна ставка робітника ІІІ розряду за одну годину становить 4,85 грн. Робітник за місяць відпрацював 22 дні по 8 годин у день. За відсутність простою обладнання робітнику виплачується премія в розмірі 20 % місячного тарифного заробітку.

Визначте заробіток робітника за місяць.

 

Задача 78

Годинна тарифна ставка робітника першого розряду дорівнює 4,80 грн. робітники ІІІ і V розрядів відпрацювали за місяць по 160 годин, робітник IV розряду – 144 години. Тарифні коефіцієнти становлять: ІІІ розряд – 1,350; IV розряд – 1,455; V розряд – 1,600.

За раціональне використання матеріальних ресурсів кожному робітнику передбачена премія у розмірі 22 % тарифного заробітку.

Визначте заробіток кожного робітника за місяць.

 

Задача 79

Робітник V розряду протягом місяця відпрацював 23 дні за тривалості робочої зміни 8 годин. Виробниче завдання виконано на 116 %.

Погодинна тарифна ставка робітника V розряду дорівнює 6,90 грн. Розмір премії становить: за виконання плану – 10 %, за кожний процент перевиконання плану – 1,5 % тарифного заробітку.

Визначте загальну величину місячної заробітної плати робітника
V розряду.

 

Задача 80

Річна виробнича програма підприємства становить 140 000 виробів.

Трудомісткість виробу і годинна тарифна ставка дорівнюють:

Види робіт Розряд робочого, який виконує ці роботи Норма часу на виготовлення одного виробу, хвилини Годинна тарифна ставка робітника даного розряду, грн
Токарні V 4,85
Свердлильні IV 4,10
Шліфувальні III 3,55

Ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік становить 1 740 годин. Середній відсоток виконання норми виробітку кожним робітником дорівнює 100 %.

Визначте чисельність робітників за професіями і годинний тарифний фонд заробітної плати на рік.

 

Задача 81

На підставі даних підприємства визначте місячний заробіток робітників бригади за погодинно-преміальною системою оплати праці; обґрунтуйте доцільність її використання.

Вихідні дані для розрахунку суми заробітної плати:

Прізвище, ініціали робітників Кваліфікаційний розряд Кількість відпрацьованих днів Розмір премії, %
1. Анісімова Н.М. V
2. Бондаренко І.І. III
3. Величко Н.П. II
4. Іщенко М.І. IV
5. Чуриліна Л.М. VI

Тривалість зміни 8 годин. Погодинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,05 грн.

Застосована тарифна сітка:

Кваліфікаційний розряд І ІІ ІІІ IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,1 1,20 1,36 1,60 1,86

Колективним договором передбачені умови преміювання за кращі результати роботи у відсотках до основного заробітку.

 

Задача 82

Визначте заробітну плату робітника за прямою відрядною системою оплати праці.

Робітник IV розряду виготовив за місяць деталей А-10 50 штук, трудомісткість одиниці виробу становила 1,5 нормо-години і 80 штук деталей А-12, трудомісткість одиниці виробу становила 2,2 нормо-годин. Годинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,15 грн, тарифний коефіцієнт робітника IV розряду – 1,440.

 

Задача 83

Визначте заробітну плату робітника за прямою відрядною системою оплати праці.

Робітник ІІІ розряду виготовив за місяць деталей А-318 – 150 штук і деталей А-315 – 180 штук, норма виробітку за годину становить деталей А-318 – 2 одиниці, а деталей А-315 – 2,2 одиниці. Годинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,40 грн, тарифний коефіцієнт робітника ІІІ розряду – 1,390.

 

Задача 84

Визначте заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою. Робітник за місяць виготовив 160 виробів при плановому завданні 151. Норма часу на виконання технологічної операції становить 1,4 нормо-годин, годинна тарифна ставка – 4,50 грн. Передбачена премія за виконання планового завдання – 10 % від основного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання плану 1,5 %.

Примітка: процент виконання планового завдання щодо випуску продукції розрахуйте з точністю до цілих.

 

Задача 85

На підставі даних підприємства визначте місячний заробіток робітників бригади за відрядно-преміальною системою оплати праці. Вкажіть доцільність її використання.

Вихідні дані для розрахунку суми заробітної плати за відрядно-преміальною системою:

Прізвище, ініціали робітників Планове завдання випуску Фактичний обсяг випуску продукції, шт. Кваліфікаційний розряд Норма праці
1. Анісімова Н.М. VI 2 вироби за годину
2. Бондаренко І.І. II 0,4 години на один виріб
3. Величко Н.П. III 0,45 години на один виріб
4. Іщенко М.І. IV 2 вироби за годину
5. Чурілина Л.М. V 0,5 години на один виріб

Погодинна тарифна ставка робітника І розряду – 3,10 грн. Застосована тарифна сітка:

Кваліфікаційний І ІІ ІІІ IV V VI
Тарифний 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8

Колективним договором передбачена премія у розмірі 3 % за кожний відсоток перевиконання завдання від основного заробітку.

Примітка: відсоток виконання планового завдання розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 86

Визначте місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою.

Робітник протягом місяця відпрацював 176 годин, при установленій нормі часу на виготовлення одиниці виробу 0,4 нормо-години. Робітник протягом місяця виготовив 480 одиниць виробів. Розцінок за одиницю виробу становить 1,80 грн. Колективним договором передбачена премія: за виконання планового завдання – 10 %, за кожний відсоток перевиконання планового завдання – 1,5 % відрядного заробітку.

Примітка: відсоток виконання планового завдання розрахувати з точністю до цілих.

 

Задача 87

Визначте місячний заробіток за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

За місяць швачка ІІІ розряду виготовила 150 виробів при плановому завданні 132 одиниці виробів. Трудомісткість одиниці виробу 1,2 нормо-години. Вихідна база для нарахування доплат – 110 % від плану. Шкала для визначення відсотку зростання розцінку становить:

 

Відсоток перевиконання вихідної бази 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
Відсоток зростання розцінки

Годинна тарифна ставка швачки ІІІ розряду 3,80 грн.

 

Задача 88

Визначте місячний заробіток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

Робітник IV розряду виготовив 180 виробів при плановому завданні 140 одиниць виробів.

Вихідна база для нарахування доплат – 115 % від плану. Трудомісткість виготовлення виробу – 1,3 нормо-год., тарифна ставка робітника І розряду – 2,66 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,450.

Шкала для визначення відсотку зростання розцінки становить:

Відсоток перевиконання вихідної бази 1-10 11-25 26-40 41 і більше
Відсоток зростання розцінки

 

Задача 89

Визначте місячний заробіток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

Робітник за місяць виготовив 220 виробів при плановому завданні 180 одиниць. Вихідна база для нарахування доплат становить 110 % від плану. Трудомісткість виготовлення виробу 1,1 нормо-години. Розряд робіт IV, годинна тарифна ставка робітника І розряду – 2,60 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,150.

Шкала для визначення зростання розцінку становить:

Відсоток перевиконання вихідної бази 1-10 11-25 26-40 більше 40
Відсоток зростання розцінки

 

Задача 90

Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників, його годинна тарифна ставка – 3,15 грн. Тривалість робочої зміни 8 годин, протягом місяця було 22 робочих дня. За планом змінна норма виробітку кожного основного робочого складає 50 виробів. Фактичне виконання змінної норми виробітку становить: перший робітник – 98 %, другий робітник – 118 %, третій робітник – 110 %.

Визначте денний і місячний заробіток робітника-підсобника за непрямою відрядною системою.

Примітка: розцінок і денний заробіток розрахувати з точністю до 0,001.

 

Задача 91

Підсобний робітник обслуговує двох основних робітників, його денна тарифна ставка становить 24 грн. Тривалість робочої зміни 8 годин. За планом змінна норма виробітку складає: першого робітника – 40 одиниць, другого робітника – 26 одиниць. Фактичний випуск продукції за зміну склав відповідно 45 і 33 одиниці. Протягом місяця відпрацьовано 23 дні.

Визначте денний і місячний заробіток підсобного робітника за непрямою відрядною системою.

Примітка: розцінок і денний заробіток розрахувати з точністю до 0,001.

 

Задача 92

Слюсар-ремонтник обслуговує 4 агрегати, які мають нормативну продуктивність 2,4 тони за годину кожен. Тривалість зміни 8 годин, годинна тарифна ставка слюсаря-ремонтника – 3,60 грн.

Відсоток виконання норми виробітку за день становить: на першому агрегатні – 100 %, на другому – 105 %, на третьому – 95 %, на четвертому – 110%.

Визначте денний заробіток слюсаря-ремонтника за непрямою відрядною системою.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...