Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 6 страницаЗадача 25

На підставі даних роботи цеху визначте коефіцієнт змінності роботи верстатів і рівень їх завантаження протягом місяця.

Номінальний фонд часу за місяць становить 22 дні. У цеху встановлено 25 верстатів. Протягом місяця у першу зміну працював 21 верстат, у другу зміну – 15 верстатів, у третю зміну – 12 верстатів.

 

Задача 26

Звіт підшипникового заводу за перший квартал поточного року містить такі дані щодо використання обладнання:

Назва обладнання Середня кількість установле­ного обладнання, шт. Відпрацьовано верстозмін протягом кварталу за змінами
перша друга третя
1. Токарні верстати -
2. Преси механічні
3. Верстати з числовим програмним управлінням

Визначте коефіцієнт змінності роботи кожного виду обладнання протягом першого кварталу і рівень його завантаження, враховуючи, що номінальний фонд робочого часу за квартал становить 68 днів.

 

Задача 27

Машинобудівне підприємство має такі результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів:

Виробничий цех Кількість установлених верстатів Кількість верстатів, що працювали протягом зміни Кількість відпрацьованих верстатів за зміну
першої другої першої другої
1. Механічний цех №1
2. Механічний цех №2
3. Інструменталь­ний цех
4. Ремонтно-меха­нічний цех
Разом

Тривалість зміни 8 годин.

1. Визначте коефіцієнти змінності роботи металорізальних верстатів по окремих цехах і підприємству в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньо змінних втрат робочого часу) та рівень завантаження обладнання.

2. Порівняйте розрахункові показники, зробіть висновок про те, який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.

 

Задача 28

На механічній дільниці ремонтного цеху підприємства установлено 20 одиниць металорізальних верстатів, з них токарних – 7; фрезерних – 6; свердлильних – 3; шліфувальних – 4. Номінальний фонд робочого часу за місяць склав 23 дні; тривалість зміни – 8 годин, підприємство працює у дві зміни. Протягом місяця верстатами відпрацьовано 6037 верстато-годин, у тому числі токарними 2008 верстато-годин; фрезерними 1997 верстато-годин; свердлильними 996 верстато-годин; шліфувальними – 1036 верстато-годин.

Визначте коефіцієнт змінності по кожній групі металорізальних верстатів і всього устаткування на механічній дільниці ремонтного цеху та рівень його завантаження. 

Задача 29

Верстат знаходиться в експлуатації 2 роки. Його первісна вартість 6400 грн. Норма амортизації 16%.

Визначте коефіцієнти зносу і придатності верстата та його залишкову вартість.

 


Задача 30

Визначте первісну і залишкову вартість обладнання; коефіцієнт придатності на підставі приведених даних підприємства

Види обладнання Кількість, шт. Ціна одиниці, тис. грн. Загальна сума витрат на доставку і монтаж, тис. грн. Знос обладнання, %
1. Енергетичні газотурбінні установки 43,5
2. Парові турбоагрегати 28,6
3. Електродвигуни 6,4 2,1

 

Задача 31

Балансова вартість основних виробничих фондів АТ "Юлія" на початок розрахункового року становила 72000 тис. грн. У травні й серпні поточного року буде введено в дію нові основні виробничі фонди вартістю відповідно 720 і 1560 тис. грн. Окрім цього, буде придбано й уведено в експлуатацію у жовтні цього року імпортну автоматичну лінію вартістю 2500 тис. грн. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості автоматичної лінії. У червні буде виведено з експлуатації внаслідок повного фізичного спрацювання машин й устаткування на суму 12 тис. грн.. Економічне спрацювання (знос) основних виробничих фондів на початок наступного року досягне 25%.

Визначте: середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства у розрахунковому році; первісну й залишкову вартість основних фондів підприємства на початок наступного року; коефіцієнт придатності основних виробничих фондів.

 

Задача 32

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року становила 8100 тис. грн.. Протягом року було введено у дію машин й обладнання на суму 320 тис. грн. та виведено з експлуатації машин і обладнання на суму 205 тис. грн. Знос основних виробничих фондів на початок року становив 30%, річна норма амортизації основних виробничих фондів – 12%.

Визначте: первісну вартість основних виробничих фондів на кінець року; залишкову вартість основних виробничих фондів на кінець року і рівень їх придатності.

 


Задача 33

Підприємство "Буревісник" має такі показники діяльності:

Показники Роки
1-й 2-й 3-й 4-й
1. Основні виробничі фонди на початок року      
2. Уведення в дію нових основних виробничих фондів
3. Виведення з експлуа­тації спрацьованих основ­них виробничих фондів
4. Загальний обсяг виготовленої продукції

Для перерахунку абсолютних показників уведення в дію та виведення з експлуатації основних виробничих фондів у їх середньорічну вартість застосовується коефіцієнт 0,45.

Визначте: середньорічну вартість основних виробничих фондів; фондовіддачу і фондомісткість. Зробіть висновок щодо динаміки фондовіддачі та фондомісткості на підприємстві "Буревісник".

 

Задача 34

Визначте коефіцієнти зносу й придатності основних виробничих фондів на підставі наведених даних підприємства

Показники На початок року На кінець року
1. Первісна вартість основних виробничих фондів
2. Сума зносу основних виробничих фондів

Задача 35

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства "Динамо" становить 2 500 тис. грн.. У звітному (базовому) році обсяг виготовленої продукції досяг 950 т, оптова ціна за тону становить 3 тис. грн. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів – на 3 %, випуск продукції – на 10 %.

Визначте розмір показників використання основних виробничих фондів у базовому й розрахунковому роках; зміну рівня показників використання основних виробничих фондів розрахункового року у порівнянні з базовим роком.

 

Задача 36

На початок поточного року первісна вартість і сума зносу основних виробничих фондів підприємства становить:

тис. грн.

Групи основних виробничих фондів Первісна вартість Сума амортизаційних відрахувань (зносу)
1. Будівлі і споруди 22 500 9 500
2. Машини і обладнання 42 800 20 400
3. Транспортні засоби 11 200 4 100
4. Інструмент і інвентар 2 100
5. Інші основні фонди 5 800 2 000

Визначте рівень зносу основних виробничих фондів по кожній групі і в цілому по підприємству, зробіть висновок щодо рівня їх придатності.

 

Задача 37

На кінець поточного року верстат знаходився в експлуатації три роки. Його первісна вартість становить 12 400 грн., норма амортизації – 16 %. Визначте ступінь зносу й залишкову вартість верстату. Зробіть висновок щодо рівня його придатності.

 

Задача 38

На початок звітного року вартість основних виробничих фондів становила 2 207 тис. грн.. У вересні буде введено в дію нове обладнання вартістю 210 тис. грн., а з першого листопада – виведено з експлуатації основних виробничих фондів вартістю 162 тис. грн.. Обсяг випуску продукції у звітному році становить 2 000 тис. грн., а сума зносу основних виробничих фондів на кінець року – 475 тис. грн.

Визначте всі можливі показники використання основних виробничих фондів; показники відтворення основних виробничих фондів; показники стану основних виробничих фондів на кінець звітного року.

Задача 39

Підприємство "Антей" має такі показники діяльності:

 

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Первісна вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн. 1 277  
2. Введено до експлуатації основних виробничих фондів, тис. грн. у травні з першого квітня
3. Виведено з експлуатації основних виробничих фондів, тис. грн. у вересні у серпні
4. Залишкова вартість основних виробничих фондів на кінець року, тис. грн.
5. Обсяг виготовленої продукції, тис. грн. 1 200
6. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

Визначте показники використання, відтворення і стану (на кінець року) основних виробничих фондів.

 

Задача 40

Вартість основних виробничих фондів на початок року становить
1 800 тис. грн., передбачається ввести основні виробничі фонди з 1 травня на 120 тис. грн., у жовтні – на 46 тис. грн., а з 1 серпня вивести з експлуатації основні виробничі фонди вартістю 240 тис. грн.

Визначте середньорічну вартість основних виробничих фондів та вартість основних виробничих фондів на кінець року.

 

Задача 41

Підприємство "Еніта" має такі показники діяльності:

Показники Звітний рік Плановий рік
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 2 215 2 328
2. Кількість вжитої у виробничому процесі за рік електроенергії, кВт 5 240 6 120
3. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

Визначте рівень фондоозброєності і електроозброєності праці робітників у звітному і плановому роках. Зробіть висновок щодо фондоозброєності і електроозброєності робітників.

 

Задача 42

Панчішна фабрика має такі показники щодо використання обладнання:

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал
1. Продуктивність обладнання за годину, пар панчіх        
· відповідно до технічного паспорту
· фактично 3,5 4,2
2. Відпрацьовано обладнанням годин, тис. годин        
· за планом
· фактично 99,5

Визначте показники використання обладнання.

 

Задача 43

Визначте коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування за даними підприємства:

Показники План Звіт
1. Випуск продукції, тис. грн 10 200 10 883
2. Машино-години, відпрацьовані устаткуванням, тис. машино-годин

 

Задача 44

Визначте показники використання, відтворення і стану основних виробничих фондів на підставі даних поточного року:

Показники Варіанти
1. Вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн 39 000 40 000 42 000 44 000 46 000 48 000 50 000 52 000 54 000 56 000
2. Введено основних виробничих фондів протягом року, тис. грн 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 13 000 15 000 17 000 19 000 11 000
3. Дата введення основних виробничих фондів 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11
4. Вибуло з експлуатації основних виробничих фондів, тис. грн 3 600 4 500 2 400 6 000 7 200 5 000 7 000 2 800 4 200 4 800
5. Дата виведення основних виробничих фондів, тис. грн 15.01 20.09 25.08 18.07 10.06 19.05 15.04 28.03 27.02 30.01
6. Річний випуск товарної продукції, тис. грн 45 600 46 200 47 300 34 400 45 500 46 200 43 900 46 400 47 200 48 100
7. Середньорічна чисельність виробничого персоналу, чол. 3 100 3 000 3 060 3 200 3 150 3 120 3 210 3 300 3 180 3 160
8. Сума зносу основних фондів за період експлуатації на кінець року, тис. грн 5 100 9 000 15 000 9 000 8 500 9 200 9 900 10 000 11 000 12 000

 

Задача 45

Визначте первісну, залишкову, ліквідну вартість верстатів на підставі таких даних:

Показники Верстати
токарний фрезерний свердлильний шліфувальний
Ціна придбання верстату, тис. грн 12,2 13,4 18,5 15,4
Витрати на доставку і монтаж верстата, тис. грн 0,8 0,6 0,5 0,6
Вартість від ліквідації верстату, тис. грн 0,7 0,8 0,6 0,9
Вартість демонтажу верстату, тис. грн 0,2 0,1 0,2 0,3
Рівень зносу верстатів, %

 

Задача 46

Визначте часткові показники використання обладнання на підставі таких даних:

1. Номінальний фонд часу становить 250 робочих днів, середня тривалість зміни – 7,8 годин. Простої обладнання у зв’язку з ремонтом складають 8 % часу роботи підприємства.

2. Середня норма часу на виготовлення одиниці виробу – 0,5 нормо-годин; відповідно до паспортних даних устаткування за годину випуск продукції повинен становити 2,2 вироби.

 

Задача 47

До складу асоціації входять три підприємства харчової галузі, на підставі даних цих підприємств визначте показники використання основних виробничих фондів, охарактеризуйте їх сутність. Зробіть висновок щодо використання основних виробничих фондів підприємствами асоціації, вкажіть шляхи підвищення ефективності їх використання.

Дані щодо визначення показників використання основних виробничих фондів наведено у таблиці 1 та у таблиці 2.

 

Таблиця 1 – Вартість основних виробничих фондів на початок року, вартість введених і виведених основних виробничих фондів, терміни їх вводу і вибуття

 

Назва під­приємств Вартість ос­новних ви­робничих фондів на початок ро­ку, тис. грн. Вартість введених ос­новних ви­робничих фондів, тис. грн. Термін вводу основних виробничих фондів про­тягом року Вартість ви­ведених ос­новних ви­робничих фондів, тис. грн. Термін ви­ведення ос­новних ви­робничих фондів про­тягом року
Підприємство "Ада" Травень 01.09
Підприємство "Сатурн" 01.03 Жовтень
Підприємство "Надія" Червень Лютий

 

Таблиця 2 – Вартість річного обсягу продукції та середньооблікова чисельність виробничого персоналу

 

Назва підприємств Річний обсяг про­дукції за планом, тис. грн. Відсоток виконання плану виробництва продукції, % Середньооблікова чисельність працю­ючих, чол.
Підприємство "Ада"
Підприємство "Сатурн"
Підприємство "Надія"

Примітка: показники фондовіддача та фондомісткість розрахувати з точністю до 0,01, інші показники – з точністю до 0,1.

Задача 48

У поточному році машинобудівне підприємство має такі дані щодо розрахунку показників стану та відтворення енергетичного обладнання:

1) показники щодо визначення рівня стану енергетичного обладнання наведено у таблиці 1;

2) показники щодо визначення рівня відтворення енергетичного обладнання наведено у таблиці 2.

 

Таблиця 1 – Парк енергетичного обладнання, ціна придбання, загальна сума витрат на доставку і монтаж обладнання, сума зносу обладнання

 

Види обладнання Кількість оди­ниць обладнання, шт. Ціна одиниці обладнання, тис. грн Загальна сума витрат на дос­тавку і монтаж обладнання, тис. грн Сума зносу об­ладнання, тис. грн
1. Енергетичні газотурбінні ус­танови 21,2 198,2
2. Парові турбо­агрегати 15,7 99,5
3. Електродви­гуни 10,5 2,2 9,5
4. Інші види об­ладнання 5,7 93,7

 


 

Таблиця 2 – Вартість енергетичного обладнання на початок поточного року, вартість введеного і виведеного з експлуатації енергетичного обладнання протягом поточного року

 

Види обладнання Вартість на поча­ток року, тис. грн. Вартість введеного обладнання протя­гом року, тис. грн. Вартість виведе­ного із експлуатації обладнання протя­гом року, тис. грн.
1. Енергетичні газо­турбінні установки 781,2 170,0 156,0
2. Парові турбоагре­гати 306,7 97,0 96,8
3. Електродвигуни 65,8 16,8
4. Інші види облад­нання 305,7 35,3 29,5
Разом енергетичне устаткування 1459,4 314,3 299,1

1. Визначте рівень стану кожного виду і в цілому енергетичного обладнання. Охарактеризуйте сутність цих показників.

2. Визначте рівень відтворення кожного виду енергетичного обладнання і в цілому по всій групі обладнання. Зробіть висновок щодо відтворення енергетичного обладнання.

Примітка: коефіцієнти розрахувати з точністю до 0,001.

Задача 49

У поточному році машинобудівне підприємство має такі дані щодо екстенсивного та інтенсивного завантаження металорізальних верстатів:

1) календарний фонд часу – 365 днів; кількість вихідних і святкових днів становить – 110, тривалість робочої зміни – 8 годин, металорізальне устаткування на підприємстві задіяне у дві зміни на добу;

2) дійсний фонд робочого часу металорізальних верстатів, обсяг наявних та установлених верстатів, їх фактична та нормативна продуктивність наведено у таблиці 1;

3) результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів у цехах підприємства наведено у таблиці 2;

 

Таблиця 1 – Парк металорізальних верстатів, дійсний фонд їх робочого часу, фактична та нормативна продуктивність верстатів

 

Назва цеху Наявна кількість верстатів, одиниць Установлена кількість верстатів, одиниць Середній фактичний випуск продукції одного верстату за зміну, шт. Середній технічно обґрунтова­ний випуск продукції одного верстату за зміну, шт. Дійсний фонд робо­чого часу верстатів протягом року, год.
1. Механічний цех №1
2. Механічний цех №2
3. Інструмен­тальний цех
4. Ремонтно-механічний цех
Разом по підприємству 9,5 10,75

 

Таблиця 2 – Парк металороздільних верстатів (фізичних одиниць) і рівень їх екстенсивного використання на машинобудівному заводі

 

Назва цеху Кількість установлених верстатів Кількість верстатів, що працювали протягом зміни Кількість відпрацьованих верстатогодин за зміну
перша друга перша друга
1. Механічний цех №1
2. Механічний цех №2
3. Інструмен­тальний цех
4. Ремонтно-механічний цех
Разом по підприємству

 

1. Визначте по окремих цехах і підприємству в цілому: коефіцієнт залучення у виробництво металорізальних верстатів; часткові показники використання металорізальних верстатів. Зробіть висновок щодо рівня завантаження верстатів на підприємстві.

2. Визначте коефіцієнт змінності роботи металорізальних верстатів по окремих цехах і підприємству в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньо змінних витрат робочого часу). Зробіть висновок про те, який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.

Примітка: коефіцієнти розрахувати з точність до 0,001.

 

Задача 50

Розрахуйте коефіцієнт вибуття основних фондів, якщо вартість основних фондів на кінець року склала 6 500 тис. грн. Загальна вартість основних фондів протягом року збільшилася на 300 тис. грн. Коефіцієнт введення склав 0,25.

 

Задача 51

Визначте норму амортизації, річну і місячну суму амортизаційних відрахувань за умови використання прямолінійного методу.

Первісна вартість обладнання на підприємстві становить 480 тис. грн, його ліквідаційна вартість передбачається у сумі 9 тис. грн. Термін корисного використання обладнання – 10 років.

 

Задача 52

Визначте річну суму амортизації, накопичену суму амортизаційних відрахувань за роки використання об’єкта основних фондів за умови використання прямолінійного методу. Вкажіть переваги і недоліки цього методу нарахування амортизації.

Первісна вартість об’єкта основних фондів становить 3 200 грн, ліквідаційна вартість – 400 грн, нормативний термін використання – 4 роки.

 

Задача 53

Визначте норму амортизації, річну і місячну суму амортизаційних відрахувань за умови використання прямолінійного методу.

Первісна вартість виробничої споруди становить 42 000 грн, нормативний термін використання – 16 років.

 

Задача 54

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань за умови використання прямолінійного методу, накопичену суму амортизації на кінець кожного року експлуатації устаткування і його залишкову вартість.

Підприємство придбало обладнання вартістю 26 500 грн, ліквідаційна його вартість прогнозується у розмірі 2 500 грн, а нормативний термін експлуатації 6 років.

Примітка: результати розрахунків занесіть у наступну таблицю.

 

Таблиця 1 – Нарахування амортизації обладнання прямолінійним методом

Показники Рік корисного використання
Амортизаційні відрахування за рік              
Накопичена сума амортизації на кінець року              
Залишкова (первісна) вартість на кінець року 26 500            

 

Задача 55

Визначте норму амортизації, річну і місячну суми амортизаційних відрахувань за умови використання прямолінійного методу, накопичену суму амортизаційних відрахувань на кінець кожного року і залишкову вартість протягом п’яти років експлуатації.

Підприємство запровадило в експлуатацію споруду вартістю 120 тис. грн з 01.01 поточного року. Ліквідаційна вартість споруди визначте у розмірі 10 % її первісної вартості. Припустимий термін корисного використання споруди –
20 років.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...