Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 7 страница 

Задача 56

Визначте суму амортизаційних відрахувань за роками і щомісячну за умови використання методу зменшення залишкової вартості.

Підприємство придбало обладнання вартістю 20 000 грн. Ліквідаційна вартість обладнання визначена у розмірі 10 % його первісної вартості. Припустимий термін корисного використання – 5 років.

Примітка: норму амортизації розрахувати з точністю до 0,1, суму амортизації з точністю до цілих.

 

Задача 57

Визначте річну і місячну суму амортизаційних відрахувань у розрізі років за умови використання методу зменшення залишкової вартості.

Підприємство придбало устаткування, первісна вартість якого 42 000 грн, передбачувана ліквідаційна вартість – 6 000 грн, нормативний термін використання – 6 років.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Задача 58

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань за умови використання методу зменшення залишкової вартості.

Підприємство придбало об’єкт основних виробничих фондів, який введено в експлуатацію у квітні поточного року. Первісна вартість об’єкта – 20 000 грн. Термін корисного використання – 5 років. Передбачається, що ліквідаційна вартість об’єкта становитиме 500 грн. Норма амортизації становитиме 52 %.

Примітка: суму амортизаційних відрахувань розрахуйте з точністю до 0,01.

 

Задача 59

Визначте суму амортизаційних відрахувань за умови використання методу прискореного зменшення залишкової вартості.

Підприємство придбало об’єкт основних фондів, який було введено в експлуатацію з 01.01 поточного року. Первісна вартість об’єкта – 30 000 грн, ліквідаційна вартість передбачається у розмірі 3 000 грн, термін корисного використання – 6 років.

Примітка: норму амортизації розрахуйте з точністю до 0,1, суму амортизації – з точністю до цілих.

 

Задача 60

Визначте річну і місячну суму амортизаційних відрахувань у розрізі років за умови використання методу прискореного зменшення залишкової вартості.

Підприємство придбало обладнання, вартість якого становить 20 000 грн, і введено воно в експлуатацію з початку поточного року. ліквідаційна вартість обладнання визначена у розмірі 10 % його первісної вартості. Передбачений термін корисного використання – 5 років.

Примітка: суму амортизації розрахувати з точністю до цілих.

 

Задача 61

Визначте суму амортизаційних відрахувань за умови використання кумулятивного методу.

Підприємство придбало об’єкт основних фондів первісною вартістю 25 000 грн, який біло введено в експлуатацію з 01.01 поточного року, ліквідаційна вартість об’єкта – 1 500 грн, термін корисного використання – 6 років.Примітка: суму амортизації розрахувати з точністю до 0,01.

 

Задача 62

Визначте річну і місячну суму амортизаційних відрахувань у розрізі років за умови використання кумулятивного методу.

Підприємство придбало обладнання первісна вартість якого 25 000 грн. Обладнання введене в експлуатацію з 01.01 поточного року, передбачений термін його корисного використання 5 років. Ліквідаційна вартість обладнання дорівнює 6 % первісної його вартості.

Примітка: суму амортизації розрахувати з точністю до цілих.

 

Задача 63

Визначте річну і місячну суму амортизаційних відрахувань у розрізі років за умови використання кумулятивного методу.

Підприємство придбало устаткування вартістю 20 000 грн, яке було введено з 01.01 поточного року, ліквідаційна вартість устаткування – 2 000 грн, термін корисного використання – 4 роки.

Примітка: суму амортизації розрахувати з точністю до цілих.

 

Задача 64

Визначте норми амортизаційних відрахувань для нарахування амортизації об’єкта основних фондів за умови застосування прямолінійного методу, методу зменшення залишкової вартості, методу прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного методу.

Первісна вартість об’єкта основних фондів 15 500 грн, ліквідаційна його вартість прогнозується на рівні 10 % первісної вартості, нормативний термін експлуатації – 5 років.

 

Задача 65

Визначте суму амортизаційних відрахувань за три роки експлуатації обладнання за умови використання всіх можливих методів. Поясність причину за якою не можливо застосовувати метод зменшення залишкової вартості.

Первісна вартість обладнання становить 280 тис. грн, нормативний термін експлуатації – 10 років, ліквідаційна вартість не має місця.

Примітка: суму амортизації розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 66

Визначте суму амортизаційних відрахувань за місяць за умови використання виробничого методу.

Підприємство придбало об’єкт основних фондів вартістю 10 000 грн, його ліквідаційна вартість 400 грн. Обладнання розраховане на виробництво
400 000 деталей. За місяць було виготовлено 800 шт. деталей.

 

Задача 67

Визначте суму амортизаційних відрахувань за кожний місяць кварталу і разом за квартал за умови використання виробничого методу. Підприємство придбало автомобіль первісною вартість 83 000 грн, з передбачуваним пробігом 900 000 кілометрів. Ліквідаційна вартість автомобіля дорівнює 2 000 грн. У першому кварталі пробіг автомобіля склав: січень – 2 000 км, лютий – 2 300 км, березень – 2 500 км.

Вкажіть переваги і труднощі щодо використання цього методу нарахування амортизації.

 

Задача 68

Визначте норми амортизаційних відрахувань на нове придбане устаткування за умови використання різних методів нарахування амортизації.

Балансова вартість нового устаткування становить 5 500 тис. грн. Ліквідаційна його вартість прогнозується на рівні 15 % балансової вартості, а нормативний термін експлуатації – 8 років.

 

Задача 69

Визначте річні і місячні суми амортизаційних відрахувань за умови застосування різних методів нарахування амортизації; з’ясуйте, який метод амортизації більш доцільно застосовувати до даного об’єкту основних фондів.

Підприємство придбало обладнання вартістю 50 000 грн. Ліквідаційна його вартість прогнозується у розмірі 5 000 грн, а нормативний термін експлуатації – 4 роки. Відповідно до техпаспорту – обладнання розраховане на виробництво 500 тис. виробів. Передбачено за перший рік виготовити 150 тис. виробів, за другий – 138 тис. виробів, за третій – 116 тис. виробів, за четвертий – 96 тис. виробів.

Примітка: результати розрахунків амортизаційних відрахувань необхідно розмістити у таблицях, де слід вказати рік корисного використання обладнання, амортизовану чи залишкову (первісну) вартість, норму амортизації (кумулятивний коефіцієнт, виробничу ставку амортизації), річну суму амортизаційних відрахувань, місячну суму амортизаційних відрахувань. Суму амортизації розрахувати з точністю до цілих.

 

Задача 70

Підприємство придбало фрезерний верстат вартістю 45 000 грн, ліквідаційна його вартість прогнозується у розмірі 8 % первісної вартості, а нормативний термін корисного використання – 6 років. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних фондів.

Визначте, яким методом краще нараховувати амортизацію фрезерного верстату.

Примітка: суму амортизації розраховувати з точністю до цілих, норму амортизації – з точністю до 0,1.

 

Задача 71

Підприємство придбало нову технологічну лінію для виготовлення однотипних деталей вартістю 285 тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж технологічної лінії становили 15 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії – 10 років, а її ліквідаційна вартість – 8% первісної вартості.

Визначте суми амортизаційних відрахувань усіма можливими методами нарахування амортизації за п’ять років; з’ясуйте, який метод амортизації економічно вигідний для підприємства.

Примітка: норму амортизації розрахувати з точністю до цілих, суму амортизації – з точністю до 0,1.

 

Задача 72

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20 000 грн, ліквідаційна вартість прогнозується у розмірі 10 % первісної його вартості, термін корисного використання обладнання – 5 років. Очікуваний обсяг продукції, яку буде вироблено з використанням придбаного обладнання – 14 400 одиниць, у тому числі за роками: перший рік – 2 600 одиниць; другий рік – 3 100 одиниць; третій рік – 3 500 одиниць; четвертий рік – 3 000 одиниць; п’ятий рік – 2 200 одиниць.

Визначте розмір амортизаційних відрахувань можливими методами протягом корисного терміну експлуатації обладнання; суму зносу обладнання на кінець кожного року; залишкову вартість на кінець кожного року.

Примітка: результати розрахунків амортизаційних відрахувань розмістіть у відповідних таблицях; розрахувати норми амортизації і суми амортизації з точністю до цілих, виробничу ставку амортизації – з точністю до 0,001.

 

Задача 73

Станом на 01.01 поточного року за податковим обліком підприємства балансова вартість груп основних фондів становить: група І – 1 347 тис. грн; група ІІ – 49,5 тис. грн; група ІІІ – 795,4 тис. грн; група IV – 52,7 тис. грн. У січні-лютому поточного року підприємством придбані такі об’єкти основних фондів (вартість вказана без ПДВ):

· будівля під фірмовий магазин 120,1 тис. грн

· комп’ютери в кількості 5 шт. за ціною 3,5 тис. грн на суму 17,5 тис. грн

· вантажний автомобіль вартістю 27 тис. грн

· верстат для штампування металовиробів вартістю 42 тис. грн

У лютому здійснений капітальний ремонт усіх автомобілів на суму 9 тис. грн.

У січні виведено з експлуатації два комп’ютера вартістю 9 тис. грн.

Норми амортизації становлять:

група І – 2 %;

група ІІ – 10 %;

група ІІІ – 6 %;

група IV – 15 %.

Визначте суму амортизації за І квартал та ІІ квартал, за перше півріччя.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до 0,1.

 

Задача 74

Станом на 01.01 поточного року за податковим обліком підприємства балансова вартість IV групи основних фондів дорівнює – 1 300 тис. грн, норма амортизації цієї групи основних – 15 %.

У лютому місяці списане програмне забезпечення комп’ютерної техніки на 10 тис. грн;

у квітні проведена модернізації комп’ютерної техніки на 95 тис. грн;

у серпні виведено з експлуатації комп’ютерної техніки на 28 тис. грн;

у вересні придбали комп’ютерну техніку на 120 тис. грн.

Визначте річну суму амортизації за податковим методом IV групи основних фондів.

Примітка: розрахунки здійснювати з точністю до 0,1.

 

Задача 75

Підприємство має такі результати господарської діяльності у поточному році:

тис. грн

Елементи оборотних коштів На початок року На кінець року
Виробничі запаси 25 886 27 903
Незавершене виробництво 6 500 6 400
Напівфабрикати власного виробництва 4 345 4 221
Витрати майбутніх періодів 2 240 2 210
Готової продукції на складі
Продукція відвантажена споживачам 1 530 1 200
Грошові кошти на рахунках підприємства 3 000 3 100
Дебіторська заборгованість

Визначте питому вагу оборотних фондів, обігу у загальній вартості оборотних коштів.

Примітка: структуру оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 76

Визначте норматив основних матеріалів за їх видами та загальний норматив на підставі таких даних підприємства:

Види сировини і матеріалів Норма розходу на один виріб, кг Інтервал між двома поставками, дн. Ціна за одну тону, грн Знаходження у дорозі, дн.
агрегат АТ-15 агрегат АТ-20
Сталь 10,0
Сталь
Чавун
Кольорові метали 9,0 4 000

Страховий запас часу становить 50 % поточного запасу часу. Виробничою програмою передбачено виготовити у четвертому кварталі поточного року агрегатів АТ-15 – 300 одиниць, агрегатів АТ-20 – 100 одиниць.

 

Задача 77

Чиста вага деталі АТ-17, виготовленої із сталі, 25 кг, норма витрати сталі на одиницю продукції становить 28 кг, передбачається виготовити протягом року 5 000 одиниць цієї продукції. Постачання сталі здійснюється один раз на квартал, страховий запас дорівнює 30% поточного, термін доставки й вивантаження матеріалу дорівнює трьом дням.

Договірна ціна за 1 тону сталі становить 950 грн.

Визначте норматив матеріальних ресурсів і рівень використання сталі. Який відсоток сталі потрапляє у відходи? Вкажіть шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів.

 

Задача 78

Визначте норматив виробничих запасів матеріалу у натуральному і вартісному виражені, користуючись такими даними.

Згідно з виробничою програмою підприємства споживання матеріалу становить 4 680 т за рік.

Часовий інтервал поставки матеріалу на підприємство дорівнює 30 днів. Страховий запас становить 20 % поточного запасу.

Оформлення замовлення з метою одержання матеріалу в постачальника потребує трьох днів, термін доставки й вивантаження потребує ще 6 днів.

Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні.

Середньодобова витрата матеріалу становить 18 т, а договірна ціна 1 т матеріалу – 780 грн.

 

Задача 79

Визначте коефіцієнт наростання витрат.

1. Первісні витрати, які пов’язані з виготовленням продукції, на початок виробничого циклу становлять 22 тис. грн, решта витрат на виготовлення продукції – 10 тис. грн.

2. Підприємство має такі дані щодо виготовлення продукції:

Дні виробничого циклу Щоденні витрати, грн
Перший 20 000
Другий 4 000
Третій 5 000
Четвертий 2 000
П’ятий 3 500
Шостий 2 500
Сьомий 4 500
Восьмий 4 500

 

Задача 80

Визначте зміну норми запасу матеріальних ресурсів, якщо коефіцієнт використання матеріалів заготівлі збільшиться з 0,65 до 0,7; маса деталі 12,3 кг, середній інтервал постачань напівфабрикатів 10 днів, страховий запас складає 50 % від поточного запасу. Добовий випуск деталі 70 шт.

Примітка: одноденне зменшення матеріальних ресурсів розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 81

Машинобудівне підприємство має такі показники щодо запасів матеріальних ресурсів:

Найменування матеріалів Витрати матеріалів у ІІІ кварталі за планом, тис. грн Норма запасів (у днях) Фактичні запаси на 1 липня, тис. грн
1. Прокат сталевий
2. Сталь марки 2
3. Сталь 35
4. Сталь кругла марки 6
5. Бронза

Визначте наднормативні запаси або недостачу матеріалів за кожним видом окремо і в цілому з усіх матеріалів.

 

Задача 82

Визначте норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом року буде виготовлено 1 000 одиниць виробів, собівартість кожного – 486 грн. Тривалість циклу виготовлення виробів – 29 днів, на початку виробничого циклу затрачається 1 200 грн.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,001.

 

Задача 83

Визначте норматив оборотних запасів у незавершеному виробництві, якщо виробнича собівартість виробу відповідно до планової калькуляції 2 000 грн, у тому числі витрати на сировину і матеріали становлять 1 200 грн, тривалість виробничого циклу – 20 днів, річний план випуску продукції – 8 000 одиниць.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 84

Визначте норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом кварталу буде виготовлено 260 виробів, виробнича собівартість виробу – 1 200 грн, тривалість виробничого циклу становить 41 день, первісні витрати на початку виробничого циклу складають 200 грн.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,1.

 

Задача 85

Завод електроприборів має такі результати виробничо-господарської діяльності за квартал:

Номенклатура продукції Річний план випуску, одиниць Виробнича собівартість одиниці продукції, грн Елементи виробничого циклу, дні
всього в т.ч. матеріали процес обробки передача на іншу операцію комплектування випробування
Вольтметри 5 000
Мілівольтметри 26 000
Вимірники сигналів А-12 8 000
Вимірники сигналів А-2 3 000

Наростання всіх послідовних витрат на виробництво продукції здійснюється рівномірно протягом всього виробничого циклу.

Визначте норматив у незавершеному виробництві на заводі. Вкажіть шляхи скорочення виробничого циклу.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,001, всі інші розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 86

Завод приладобудування має такі показники виробничо-господарської діяльності:

Показники Номенклатура продукції
Генератор А-46 Генератор А-303 Стартер
Виробнича собівартість одиниці продукції, грн 9 457,00 17 345,00 29 170,00
у тому числі напівфабрикати власного виробництва та купівельні, комплектуючі вироби, грн 6 377,00 8 014,00 15 370,00
Тривалість виробничого циклу у складському цеху, днів 2,5
Випуск готової продукції за виробничою собівартістю у IV кварталі, тис. грн

Витрати наростають рівномірно протягом всього виробничого циклу.

Визначте норматив у незавершеному виробництві, вкажіть шляхи скорочення виробничого циклу.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,001, всі інші розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 87

Річний обсяг виготовленої продукції за виробничою собівартістю на агрегатному заводі становить: агрегати Д-16 – 1 512 тис. грн, агрегати Д-20 – 2 484 тис. грн, агрегати Д-25 – 3 042 тис. грн. Середні витрати часу на підбір, комплектування і накопичення транспортних партій продукції становить 2 дні, оформлення і представлення в банк інкасо платіжних документів – 1 день.

Визначте норматив готової продукції.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

 

Задача 88

Витрати часу на комплектування і накопичення партії готової продукції для відвантаження споживачам – 4 дні, час оформлення розрахункових документів – 0,5 дні. Випуск готової продукції у четвертому кварталі поточного року – 5 200 тис. грн.

Визначте норматив готової продукції.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 89

Кошторисом підприємства у четвертому кварталі планового року передбачені витрати на сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати на суму 4 364 тис. грн; виробнича собівартість товарної продукції за цей період складатиме 5 605 тис. грн. Норма запасу в днях становитиме: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати – 25 днів, готова продукція на складі – 4 дні. Тривалість виробничого циклу – 20 днів, коефіцієнт наростання витрат – 0,850.

Норматив оборотних коштів за іншими елементами дорівнює 350 тис. грн.

Визначте норматив оборотних коштів на підприємстві.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 90

Визначте зміну нормативу оборотних коштів на підприємстві за рік, зробіть висновок щодо організації оборотних коштів. Вкажіть чинники, які впливають на зміну нормативу оборотних коштів.

тис. грн

Нормовані оборотні кошти Норматив на початок року Норматив на кінець року Зміна нормативу оборотних коштів (+, –)
1. Сировина і матеріали 1 200    
2. Паливо  
3. Тара  
4. Запасні частини  
5. Малоцінні та швидкозношувані предмети  
6. Незавершене виробництво    
7. Напівфабрикати власного виробництва  
8. Витрати майбутніх періодів  
9. Готова продукція    
10. Норматив оборотних коштів      

За кошторисом потреба у сировині і матеріалах на квартал складає 4 500 тис. грн, норма оборотних коштів стосовно сировини і матеріалів на кінець року становить: транспортний запас – 2 дні, технологічний запас – 3 дні, поточний запас – 15 днів, страховий запас – 5 днів.

Виробництво валової продукції за виробничою собівартістю протягом кварталу становить 4 680 тис. грн, тривалість виробничого циклу – 20 днів. Первісні витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу виготовлення продукції становлять 24 тис. грн, наступні витрати, які включаються до собівартості продукції, – 12 тис. грн.

Норма запасу готової продукції на складі становить 6 днів.

Примітка: розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконати з точністю до 0,001, всі інші розрахунки – з точністю до цілих.

 

Задача 91

Сформувати за допомогою конкретних розрахунків норматив оборотних коштів підприємства "Буран" на плановий рік, використавши наведену вихідну інформацію.

1. Середній виробничий запас сировини, основних матеріалів і купованих напівфабрикатів на підприємстві у звітному році становив 16 днів. Проведені попередні розрахунки показали, що поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва й упорядкування (відновлення) кооперувальних зв’язків з іншими постачальниками дозволить скоротити інтервал поставок матеріальних ресурсів на 0,7 доби. Крім того, на 0,3 доби зменшиться інтервал поставок завдяки поліпшенню роботи (руху) транспорту. У кошторисі витрат на виробництво в розрахунковому році на сировину, основні матеріали та напівфабрикати виділено 41280 тис. грн.

2. У звітному році на кожний мільйон гривень товарної продукції було витрачено допоміжних матеріалів на суму 30 тис. грн. Згодом є можливість зменшити питомі витрати допоміжних матеріалів на 5%. Фактичний обсяг товарної продукції досяг 112900 тис. грн. У розрахунковому році обсяг виробництва продукції має збільшитися на 20%. Раніше допоміжні матеріали завозилися на підприємство в середньому один раз на два місяці. Середній запас допоміжних матеріалів намічено скоротити на 5 днів.

3. Звітного року фактичний запас палива на підприємстві був таким, що його вистачило б на 28 діб, що на 25% перевищувало б нормативний запас цього виду ресурсу. Через майбутні зміни в умовах поставляння палива його нормативний запас має скоротитися на 3 доби. За розробленим кошторисом виробництва передбачається витрати на паливо у загальній сумі 7420 тис. грн.

4. Вартісний норматив оборотних коштів на запасі частини для ремонту технологічного устаткування у звітному році становив 4 коп. у розрахунку на кожну гривню вартості устаткування і транспортних засобів. Збільшення міжремонтного періоду та інші організаційно-технічні заходи уможливлять зменшення цього нормативу на 5%. Як показали розрахунки, у наступному році очікувана середньорічна вартість устаткування і транспортних засобів становитиме 42000 тис. грн.

5. Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції у IV кварталі розрахункового року мають становити 24800 тис. грн. За відповідний квартал звітного року фактична норма залишків незавершеного виробництва дорівнювала в середньому 5,3 доби. У розрахунковому році ця норма має бути скоригована з урахуванням 5%-го скорочення тривалості виробничого циклу. Коефіцієнт наростання витрат становитиме 0,8.

6. По підприємству в цілому оборотні кошти в запасах тари й залишках швидкоспрацьовуваного інструменту, пристроїв та інвентарю у звітному році становили відповідно 62 і 380 тис. грн. Розрахунками доведено необхідність збільшення нормативів за згаданими елементами оборотних коштів відповідно на 12 та 8%.

7. На початок розрахункового року очікуваний залишок витрат (видатків) майбутніх періодів дорівнює 700 тис. грн. За складеним кошторисом витрат видатки майбутніх періодів становитимуть 8000 тис. грн. Протягом розрахункового періоду валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції становитимуть 4150 тис. грн. цих видатків.

8. У розрахунковому році норма на відвантаження продукції становитиме 1,5 дня.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 92

Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало продукції на суму 950 тис. грн, середньорічний залишок оборотних коштів склав
210 тис. грн. У розрахунковому році обсяг реалізованої продукції планується скоротити в зв’язку зі зменшенням попиту на 10 %, а тривалість обороту за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів скоротиться на 18 днів. Розрахуйте показники оборотності в розрахунковому і звітному періодах.

Охарактеризуйте сутність цих показників, вкажіть у якому періоді більш ефективно використовувалися оборотні кошти (думку аргументуйте).

Примітка: розрахуйте коефіцієнт оборотності оборотних коштів з точністю до 0,1, коефіцієнт завантаження оборотних коштів з точністю до 0,01.

 

Задача 93

За наведеними даними визначте можливі показники ефективності використання оборотних коштів протягом кварталу, вкажіть доцільний напрям зміни цих показників і яке підприємство більш ефективно використовувало оборотні кошти.

Показники Варіанти
Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4 Підприємство 5 Підприємство 6 Підприємство 7
Обсяг реалізованої продукції за квартал, тис. грн 3 200 3 100 3 160 3 300 3 280 3 130 3 270
Середні залишки оборотних коштів за квартал, тис. грн
Отриманий прибуток за квартал, тис. грн

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...