Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 8 страницаЗадача 94

Підприємство має такі результати діяльності за звітний квартал: обсяг реалізованої продукції дорівнює 2 000 тис. грн; залишки оборотних коштів складали на 01.01 – 200 тис. грн, 01.02 – 250 тис. грн, 01.03 – 230 тис. грн, 01.04 – 160 тис. грн.

Визначте показники ефективності використання оборотних коштів, вкажіть шляхи підвищення їх використання.

Примітка: коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,1, коефіцієнт завантаження оборотних коштів – з точністю до 0,01.

 

Задача 95

Підприємство має такі результати діяльності:

тис. грн

Показники За планом За звітом
Обсяг реалізованої продукції 2 500 2 570
Середньорічні залишки оборотних коштів

Визначте розмір вивільнення (залучення) оборотних коштів у звітному році.

Примітка: тривалість одного обороту оборотних коштів розрахуйте з точністю до цілих, всі інші показники з точністю до 0,1.

 

Задача 96

У першому кварталі поточного року підприємство реалізувало продукції на 400 000 тис. грн, середні залишки оборотних коштів за перший квартал дорівнювали 48 000 тис. грн. У другому кварталі поточного року обсяг реалізованої продукції збільшився на 15 %, а тривалість одного обороту оборотних коштів скоротилася на два дні.

Визначте:

1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту у першому кварталі;

2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх обсяг у другому кварталі;

3) вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

 

Задача 97

На основі звітних даних за рік та планових варіантів підвищення ефективності використання оборотних коштів заповніть таблицю 1. Виберіть кращий плановий варіант, доведіть свою думку.

 

Таблиця 1 – Результати діяльності підприємства

Показники Звітний рік Планові варіанти
І ІІ ІІІ
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 14 411   14 400 18 000
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн  
Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів  
Зміна тривалості одного обороту оборотних коштів, дні Х      

 

Задача 98

Результати діяльності підприємства становлять:

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 7 600
2. Кількість днів періоду
3. Середні залишки оборотних коштів, тис. грн  
4. Тривалість одного обороту, днів    
5. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів    
6. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів, грн    

Вартість оборотних коштів у звітному році становить на:01.01 – 260 тис. грн;

01.04 – 300 тис. грн;

01.07 – 290 тис. грн;

01.10 – 330 тис. грн;

31.12 – 280 тис. грн.

Визначте і занесіть у таблицю 8 відсутні показники. Зробіть висновки щодо вивільнення оборотних коштів у звітному році.

Примітка: коефіцієнт завантаження оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,01, всі інші показники – з точністю 0,1.

 

Задача 99

У звітному році середні залишки оборотних коштів склали 100 тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних коштів – 35 днів. У наступному році обсяг продукції, що реалізується збільшиться на 5 %.

Визначте на скільки днів скоротиться час одного обороту за тією ж величиною середнього залишку оборотних коштів.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Задача 100

У звітному році підприємством було реалізовано продукції на суму 1 500 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 300 тис. грн.

Наступного року обсяг реалізованої продукції передбачається збільшити на 8 %. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів має зрости на 20 %.

Визначте для наступного за звітним роком потребу підприємства в оборотних коштах і можливе вивільнення цих коштів завдяки плановому прискоренню їхньої оборотності.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Задача 101

Випуск продукції на підприємстві в базовому році становив 4 750 тис. грн за середньорічного розміру оборотних коштів у 940 тис. грн. Визначте додатковий обсяг випуску продукції в розрахунковому році, якщо середній розмір оборотних коштів зросте на 10 %, а кількість оборотів збільшиться на 6%.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.


 

Тема "Інвестиції"

Задача 1.

За урахуванням потреб ринку необхідна середньорічна виробнича потужність підприємства дорівнює 54 400 одиниць виробів, наявна середньорічна потужність становить 48 400 одиниць виробів. Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту потужності в абсолютний – 0,5. Питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності становлять
11 тис. грн.

Визначте: середньорічний приріст виробничої потужності, абсолютну величину необхідного додаткового введення в дію виробничої потужності, загальну суму необхідних капітальних вкладень.

Задача 2.

Виявлений у процесі маркетингового дослідження середньорічний попит на продукцію підприємства становить 40 000 одиниць, наявна середньо виробнича потужність підприємства – 32 000 одиниць. За середньостатистичними даними тривалого періоду коефіцієнт перерахунку середньорічного її приросту в абсолютний дорівнює 0,5. Питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності становлять 1 200 грн.

Визначте загальну суму необхідних капітальних вкладень.

 

Задача 3.

Виробнича потужність підприємства дорівнює 10 тис. одиниць за рік, а прогнозований обсяг попиту на продукцію становить 9,5 тис. одиниць. Виробнича потужність підприємства використовується на 90 %. Питомі капітальні вкладення на одиницю приросту виробничої потужності складають 80 тис. грн. Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту виробничої потужності в абсолютний її розмір за середніми даними тривалого періоду дорівнює 0,5.

Визначте загальну суму необхідних капітальних вкладень.

 

Задача 4.

Виявлений у процесі маркетингового дослідження попит на продукцію підприємства становить 45 000 тис. одиниць, коефіцієнт використання виробничої потужності – 0,9. Середньорічна виробнича потужність підприємства складає 45 000 тис. одиниць продукції. Питомі капітальні вкладення на одиницю приросту виробничої потужності дорівнюють 40 грн. Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту виробничої потужності в абсолютний її розмір становить 0,5.

Визначте загальну суму необхідних капітальних вкладень.

 

Задача 5.

Підприємство передбачає здійснити реконструкцію дільниці механічного цеху. Капітальні вкладення, які передбачаються та приріст річного прибутку від реалізації продукції після реконструкції дільниці становить:

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ
Капітальні вкладення, тис. грн
Приріст річного прибутку від реалізації продукції, тис. грн

 

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень 0,15.

Визначте показники абсолютної ефективності капітальних вкладень, строк їх окупності за кожним варіантом; виберіть більш доцільний варіант здійснення капітальних вкладень.

Примітка: абсолютну ефективність капіталовкладень у реконструкцію дільниці визначте з точністю до 0,001, строк їх окупності – з точністю до 0,1.

 

Задача 6.

У плановому році підприємство передбачає здійснити автоматизацію виробництва, що дасть змогу зменшити щорічні витрати на виробництво
4 000 тис. грн, обсяг капітальних вкладень буде дорівнювати 14 000 тис. грн.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень становить 0,15.

Визначте доцільність здійснення капіталовкладень на автоматизацію виробництва на підставі розрахунку абсолютної ефективності капіталовкладень у процес автоматизації виробництва.

 

Задача 7.

Виберіть рентабельний варіант вкладення капіталу.

За першим варіантом, капітальні вкладення дорівнюють 2 900 тис. грн, що дасть змогу мати приріст прибутку 1 900 тис. грн.

За другим варіантом, капітальні вкладення складатимуть 3 300 тис. грн, що дасть змогу мати приріст прибутку у сумі 1 500 тис. грн.

 

Задача 8.

Визначте загальну економічну ефективність капітальних вкладень та строк їх окупності будівництва нового цеху, якщо капітальні вкладення на одиницю продукції дорівнюють 8 грн, собівартість одиниці продукції – 16 грн, гуртова ціна одиниці продукції – 20 грн. Річний обсяг продукції становить 10 000 одиниць, нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень – 0,2.

Зробіть висновок щодо ефективності цього проекту капіталовкладень на будівництво цеху.

 

Задача 9.

Визначте строк окупності капітальних вкладень і їх загальну економічну ефективність на будівництво підприємства, зробіть висновок щодо їх доцільності, якщо вартість будівництва за кошторисом дорівнює
60 000 тис. грн, інвестиції на створення оборотних коштів становлять
20 000 тис. грн, вартість річного обсягу виготовленої продукції –
300 000 тис. грн, собівартість цього обсягу продукції становить 280 тис. грн.

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень – 0,25.

 

Задача 10.

Визначте доцільність здійснення інвестицій в будівництво нового цеху за показниками абсолютної ефективності капіталовкладень, якщо передбачають такі результати діяльності:

 

Показники Обсяг
Обсяг випуску продукції, тис. одиниць
Гуртова ціна виробу, грн
Собівартість виробу, грн
Обсяг капітальних вкладень, тис. грн 24 000
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень 0,15

 

Задача 11.

Виберіть кращий проект інвестування в будівництво нового цеху підприємства за показниками абсолютної ефективності капіталовкладень та строку їх окупності. Передбачаються такі результати діяльності за кожний проектом:

 

Показники Проекти
І ІІ ІІІ IV V
Виробнича потужність цеху, одиниць 20 000 22 000 23 000 24 000 25 000
Собівартість одиниці продукції, грн 1 000 1 050 1 075 1 080 1 080
Гуртова ціна одиниці продукції, грн 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
Обсяг капітальних вкладень, тис. грн 13 000 13 800 10 000 9 500 9 000
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Примітка: коефіцієнт абсолютної ефективності капіталовкладень розрахувати з точністю до 0,001, а строк окупності капітальних витрати – з точністю до 0,1.

 

Задача 12.

Визначити з трьох варіантів здійснення капітальних вкладень більш ефективний проект через обчислення зведених витрат, якщо:

 

тис. грн

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ
Капітальні вкладення 50 000 70 000 100 000
Собівартість річного обсягу виготовленої продукції 200 000 150 000 120 000

 

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень – 0,2.

 

Задача 13.

Визначте більш ефективний варіант капітальних вкладень на підставі таких даних:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X
Капітальні вкладення, тис. грн
Собівартість річного обсягу виробництва, тис. грн

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень – 0,2.

 

Задача 14.

Виберіть раціонального вкладення інвестицій на підставі таких фінансово-економічних показників:

Показники Варіант
перший другий третій
Річний випуск продукції, одиниць 100 000 200 000 150 000
Собівартість одиниці продукції, грн
Капітальні вкладення, тис. грн 3 600 4 000 5 500
Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,12 0,12 0,12

 

Задача 15.

Виберіть варіант раціонального вкладення інвестицій, використовуючи ланцюговий метод на підставі таких фінансово-економічних показників:

 

Показники Варіанти
перший другий третій четвертий
Капітальні вкладення, тис. грн
Собівартість річного випуску продукції, тис. грн
Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Задача 16.

Підприємство вирішило купити автоматизовану лінію. Вартість першої автоматизованої лінії становить 19 млн. грн, а вартість другої автоматизованої лінії – 18 млн. грн. Прибуток отриманий від випуску продукції на першій автоматизованій лінії за рік дорівнює 15 млн. грн, на другій – 16 млн. грн.

Визначте коефіцієнт абсолютної економічної ефективності та строк окупності капітальних вкладень за першим і другим варіантом. Зробіть висновок, яку автоматичну лінію доцільно встановлювати на підприємстві, якщо нормативний коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,25.

 

Задача 17.

Практична реалізація розробленого технічного заходу щодо посилення автоматизації виробництва на підприємствах концерну «Укральянс» знижує собівартість одиниці продукції з 12 до 10 грн. Для здійснення цього заходу потрібно 200 тис. грн капітальних вкладень. Річна програма випуску виробів після запровадження цього заходу зросла, і тепер окремі підприємства концерну мають випустити продукції: фірма «Алекс» – 10 тис. одиниць продукції; компанія «Троянда» – 12 тис. одиниць продукції; підприємство «Україна-Сіменс» – 50 тис. одиниць продукції. Внутрішня ставка дохідності інвестицій становить 0,15.

Визначте річний економічний ефект від втілення технічного заходу за кожним підприємством концерну.

 

Задача 19.

Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, аби повніше задовольняти потреби ринку, може бути досягнуто завдяки реконструкції діючого підприємства або спорудженню нового. Техніко-економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробництва становлять:

Показники Діюче підприємство Споруджене підприємство
до реконструкції після реконструкції
Річний обсяг продукції, одиниць 11 000 30 000 19 000
Собівартість одиниці продукції, грн
Капітальні вкладення, грн 57 600 79 800
Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,15 0,15 0,15

 

Визначте більш раціональний варіант капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів, використовуючи показник зведених витрат.

 

Задача 19.

Використовуючи метод зведених витрат, визначте більш ефективний варіант капіталовкладень на підставі таких виробничо-господарських показників щодо будівництва нового цеху:

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ IV V
Капітальні вкладення, тис. грн
Собівартість річного випуску продукції, тис. грн
Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Задача 20.

На тракторному заводі дат елі головки циліндра вироблялися на поточній лінії і капітальні витрати на її установку склали 225 000 тис. грн. Собівартість обробки однієї деталі становилася 3,5 тис. грн.

На заводі була спроектована нова автоматизована поточна лінія для обробки цих же деталей, капітальні витрати на установку цієї автоматизованої лінії склали 482 000 тис. грн, собівартість обробки однієї деталі – 2,8 тис. грн.

Виробнича програма – 140 тис. штук деталей.

Визначте річний ефект і строк окупності від впровадження нової автоматичної лінії при коефіцієнті ефективності 0,2, коефіцієнт порівняльної ефективності – 0,3.

 

Задача 21.

Визначте економічну ефективність капітальних вкладень та їх строк окупності для будівництва нового промислового підприємства на підставі таких даних:

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ IV V VI
Капітальні вкладення в будівництво за кошторисом, млн. грн
Капітальні вкладення на створення оборотних коштів, млн. грн
Вартість річного обсягу продукції, млн. грн
Собівартість річного обсягу продукції, млн. грн

 

Нормативний рівень прибутковості інвестицій становить 0,2.

Виберіть більш раціональний варіант вкладення інвестицій, обґрунтуйте своє рішення.

 

Задача 22.

Визначте більш ефективний варіант здійснення капітальних вкладень у розширення виробництва, використовуючи метод зведення витрат, на підставі таких виробничо-господарських показників:

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ IV V VI
Капітальні вкладення, тис. грн
Собівартість річного випуску продукції, тис. грн
Виробнича потужність підприємства, тис. одиниць
Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 

Задача 23.

Підприємство має такі виробничо-господарські показники:

 

Показники Базовий варіант Варіанти удосконалення
перший другий
Собівартість одиниці продукції, грн 1 500 1 800 1 200
Капітальні вкладення, тис. грн 3 000 2 500 3 500
Річний обсяг виробництва, одиниць 1 000 1 000 1 000
Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій 0,15 0,15 0,15

 

Визначте: більш ефективний варіант капіталовкладень; річний економічний ефект від вкладення інвестицій; кращий варіант технології виробництва; термін окупності додаткових капітальних вкладень.

 

Задача 24.

Визначте оптимальний розмір потужності цеху, для будівництва якого запропоновано три варіанти. Використайте абсолютні показники ефективності капіталовкладень. Розрахунки виконайте на підставі таких показників:

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ
Потужність підприємства, тис. т 52,4 81,3 136,2
Прибуток від випуску одиниці продукції, грн./т
Питомі капітальні вкладення, грн./т

 

Задача 25.

Визначте більш ефективний варіант вкладення капітальних витрат у будівництво об’єкта за такими даними:

 

Варіанти Капітальні вкладення, млн. грн у тому числі за роками
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
перший
другий

 

Норматив приведення різночасових капітальних вкладень до одного періоду дорівнює 0,1.

 

Задача 26.

Визначте більш ефективний варіант вкладення капітальних витрат у будівництво об’єкта за такими даними:

 

Варіанти Капітальні вкладення, млн. грн у тому числі за роками
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
перший
другий

 

Норматив приведення різночасових капітальних вкладень до одного періоду дорівнює 0,2.

 

Задача 27.

Програма заходів з автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Виберіть більш економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень за фактором часу дорівнює 0,1.

Вихідні дані для розрахунку:

 

Показники Варіанти
перший другий
Капітальні вкладення, тис. грн, у тому числі за роками: 1 600 1 600
- перший рік
- другий рік
- третій рік
- четвертий рік

 

Задача 28.

Розроблено два проекти спорудження виробничого об’єкта. Обсяг капітальних витрат за роками інвестування об’єкта становить:

 

Рік інвестування Капітальні вкладення, млн. грн
перший варіант другий варіант
- перший рік
- другий рік
- третій рік
- четвертий рік
- п’ятий рік
Всього

 

Проектна собівартість річного випуску продукції дорівнює: за першим проектом 140 млн. грн, за другим – 142 млн. грн. Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень становить 0,16. Норматив проведення різних витрат за часом дорівнює 0,08.

Виберіть економічно більш доцільний проект капітальних вкладень на підставі зведених витрат.

 

Задача 29.

В інвестиційну компанію поступило для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів.

Бізнес-плани цих інвестиційних проектів мають такі показники:

 

№ з/п Показники Інвестиційні проекти
«А» «Б»
1. Обсяг інвестиційних коштів, тис. грн 7 000 6 700
2. Період експлуатації інвестиційного проекту, роки
3. Сума грошового потоку, тис. грн, в тому числі: 10 000 11 000
3.1 1-й рік 6 000 2 000
3.2 2-й рік 4 000 3 000
3.3 3-й рік 3 000
3.4 4-й рік 3 000
4. Дисконтна ставка, %

 

За двома проектами визначте: дисконтний множник за роками; теперішню вартість грошового потоку; чистий проведений дохід; індекс дохідності; середню суму грошового потоку у теперішній вартості; період окупності вкладення коштів; внутрішню норму дохідності. Виберіть більш ефективний інвестиційний проект.

 

Задача 30.

Представлені на розгляд два бізнес-плани інвестиційних проектів, які мають такі показники:

 

№№ з/п Показники Інвестиційні проекти
«А» «Б»
1. Обсяг інвестиційних коштів, тис. грн. 13 600 14 400
2. Період експлуатації інвестиційного проекту, роки
3. Сума грошового потоку, тис. грн., в тому числі: 22 000 20 000
3.1 1-й рік 4 000 12 000
3.2 2-й рік 6 000 8 000
3.3 3-й рік 6 000 -
3.4 4-й рік 6 000 -
4. Дисконтна ставка, %

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...