Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 10 страницаЗадача 12.

Визначити виробничу потужність складальної дільниці машинобудівного підприємства, користуючись такими даними:

1) корисна площа складальної дільниці становить 200 м2;

2) зайнята під виріб площа дорівнює 3,5 м2, а робоча зона для складання одного виробу – 30 % його площі;

3) тривалість складання одного виробу – 12 днів;

4) режимний фонд часу роботи дільниці – 265 днів на рік.

 

Задача 13.

Визначте виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 40 хвилин, тривалість зміни 8 годин, режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а втрати робочого часу 10 %.

Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85.

 

Задача 14.

Виробнича потужність підприємства на початок планового року склала 274 млн. грн. Середньорічний приріст потужності планується забезпечити на основі:

1) реконструкції заводу – 37 млн. грн;

2) проведення організаційно-технічних заходів – 19 млн. грн;

3) зміни номенклатури продукції – 12 млн. грн.

Вибуття виробничої потужності в результаті зношування основних фондів планується в сумі 18 млн. грн, у тому числі:

1) вибуття обладнання з виробничою потужністю на виготовлення продукції на суму 9,5 млн. грн планується з 1 липня;

2) вибуття виробничої потужності у зв’язку із зношуванням основних фондів планується з 1 жовтня.

Розрахувати вихідну, середньорічну виробничу потужність підприємства, а також можливий річний обсяг продукції.

 

Задача 15.

Загальна площа цеху складає 832 м2; площа, яка необхідна для складання одного виробу дорівнює 104 м2; тривалість складання одного виробу – 48 годин. Протягом року цех працює 254 дня, у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Виробнича програма на рік – 640 виробів.

Визначте виробничу потужність цеху і коефіцієнт її використання.

 

Задача 16.

На дільниці встановлено 24 штампувальних автомати, які мають продуктивність 20 ударів за хвилину. За один удар штампується одночасно 5 деталей. Протягом року вихідні і святкові дні становлять 108 днів, підприємство має двозмінний режим роботи, середня тривалість зміни – 7,9 годин. Витрати робочого часу на ремонт обладнання – 6 %, а на зміну штампів – 7 %.

Визначте виробничу потужність дільниці.

 

Задача 17.

Ткацька фабрика «Ярославна» оснащена ткацькими верстатами, кількість яких на початок поточного року становила 500 штук. З 1 квітня поточного року передбачається встановити 80 нових верстатів, у серпні цього ж року вивести з експлуатації 30 верстатів. Фабрика працює у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Число вихідних і святкових днів протягом року дорівнює 105. Тривалість регламентованих простоїв ткацьких верстатів у ремонтах становить 6 % від річного режимного фонду часу. У поточному році передбачається виготовити 7 800 тис. м тканини. Продуктивність одного ткацького верстата становить 4 м тканини за годину.Визначте виробничу потужність ткацької фабрики «Ярославна» і рівень її використання. Вкажіть чинники поліпшення використання виробничої потужності.

 

Задача 18.

Ткацька фабрика працює у три зміни, середня тривалість робочої зміни 7,9 години. Кількість вихідних і святкових днів протягом року становить 110 днів. Тривалість регламентованих простоїв у ремонтах становлять: механічні ткацькі верстати 7 %, автоматизовані ткацькі верстати – 4 %.

Рух ткацьких верстатів протягом року становить:

 

 

Таблиця 11.3 – Рух ткацьких верстатів протягом року

 

Вид верстатів Кількість на початок року, одиниць Рух обладнання за планом, одиниць/місяць
I квартал II квартал III квартал IV квартал
установка демонтаж установка демонтаж установка демонтаж установка демонтаж
Механічні ткацькі верстати 1 260 - 120/ 02. - 150/ 04. - 180/ 06. - 200/ 09.
Автомати-зовані ткацькі верстати 110/ з 01.03. - 150/ з 01.05. - 200/ з 01.08. - 250/ з 01.10. -

 

Продуктивність одиниці верстату за години: 5 м тканини на механічних станках; 9 м тканини на автоматичних верстатах. Коефіцієнт використання виробничої потужності становить 0,85.

Визначте виробничу потужність фабрики і плановий обсяг випуску продукції; питому вагу обсягу продукції, що виготовляється за допомогою автоматизованих засобів праці.

 

Задача 19.

На підставі показників наведених у таблиці 4:

1) розрахуйте рівень фондо- і механоозброєності праці робітників на кожному підприємстві;

2) порівняйте розрахункові показники й зробіть висновок щодо рівня фондо- та механоозброєності праці робітників на зазначених підприємствах.


Таблиця 4 – Показники для розрахунку рівня фондо- і механоозброєності праці на підприємствах

 

Показники «Завод автоматприлад» АТ «Цегла» АТ «Рогань»
базовий рік розрахунковий рік базовий рік розрахунковий рік базовий рік розрахунковий рік
Балансова вартість основних виробничих фондів, всього, тис. грн. 13 695 28 491 167 700 179 100 155 875 155 602
у тому числі вартість автомотизованих машин і устаткування, тис. грн. 7 294 15 000 77 142 82 386 66 670 68 900
Середньорічна чисельність робітників, осіб 2 860 2 488 1 346 1 340 1 332 1 316

 


Тема "Витрати на виробництво і реалізацію продукції, фінансово-економічні результати діяльності підприємства"

 

Задача 1.

Виробничо-торгівельна фірма «Оптіум» очікує досягти в розрахунковому році рівні найважливіших показників своєї діяльності, які наведено у таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Показники для складання кошторису витрат і розрахунку їх структури

 

Елементи витрат Базовий рік, тис. грн. Зміна елементів витрат у розрахунковому році
1. Матеріальні витрати 9 100 зростуть на 9 %
2. Заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування 3 800 зменшаться на 5 %
3. Амортизаційні відрахування 1 060 зростуть на 5 %
4. Інші витрати без зміни

 

Визначте структуру витрат за елементами у розрахунковому році і вкажіть основний напрям зниження витрат на виробництво.

Примітка: структуру витрат перевірте шляхом самоперевірки.

 

Задача 2.

Планом підприємства на наступний рік передбачені такі витрати: сировина і основні матеріали на суму 4 200 тис. грн., допоміжні матеріали – 40 тис. грн., покупні напівфабрикати – 350 тис. грн., паливо і енергія зі сторони – 810 тис. грн. Вартість відходів матеріалу, що повертається у використання становитиме 180 тис. грн.

Планом на наступний рік фонд основної заробітної плати передбачається в обсязі 1 900 тис. грн., фонд додаткової заробітної плати дорівнює 12 % від фонду основної заробітної плати, відрахування на соціальні заходи – 37 %. Амортизаційні відрахування становитимуть 820 тис. грн., інші витрати – 310 тис. грн.

Визначте: кошторис виробництва і його структуру; основні напрями зниження витрат.

Примітка: структуру витрат перевірте шляхом самоперевірки.

 

Задача 3.

Скласти кошторис виробництва і визначити собівартість валової і товарної продукції підприємства за даними наведеними у таблиці 2.


Таблиця 2 – Кошторис виробництва і собівартість валової і товарної продукції підприємства

 

тис. грн.

№№ з/п Елементи витрат і сукупні витрати Базовий рік Розрахунковий рік
1. Матеріальні витрати 6 210 6 420
2. Заробітна плата 2 950 3 100
3. Відрахування на соціальні потреби
4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
5. Інші витрати
6. Витрати на виробництво – разом    
7. Витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції
8. Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст відраховується, зменшення додається) +20 -25
9. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається, зменшення відраховується) +10 -15
10. Собівартість валової продукції    
11. Зміна залишків незавершеного виробництва +52 -56
12. Виробнича собівартість товарної продукції    
13. Позавиробничі (комерційні витрати)
14. Повна собівартість товарної продукції    

 

Задача 4.

Визначте собівартість товарної продукції, якщо витрати на виробництво складають 25 300 тис. грн., у тому числі вартість робіт послуг непромислового характеру становлять 315 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва буде становити 205 тис. грн. Позавиробничі витрати дорівнюють 2 % виробничої собівартості товарної продукції.

Задача 5.

Визначте собівартість товарної продукції, якщо витрати на виробництво складають 32 900 тис. грн., у тому числі вартість робіт і послуг непромислового характеру 210 тис. грн., залишки незавершеного виробництва зменшаться на 180 тис. грн. Позавиробничі витрати дорівнюють 3 % виробничої собівартості товарної продукції.

Задача 6.

У базовому році витрати на випуск продукції на машинобудівельному заводі склали 49 300 тис. грн., товарна продукція в гуртових цінах підприємства – 58 900 тис. грн. У плановому році заплановані витрати на товарну продукцію дорівнюють 50 400 тис. грн., товарна продукція в гуртових цінах становитиме 61 200 тис. грн.

Визначте: затрати на 1 грн. товарної продукції, процент зниження собівартості товарної продукції у плановому році; суму планової економії від зниження собівартості товарної продукції.

 

Задача 7.

За планом у поточному році витрати на випуск продукції на машинобудівному заводі складали 48 500 тис. грн. Фактичні витрати на випуск товарної продукції склали 47 100 тис. грн., а обсяг товарної продукції у гуртових цінах дорівнював 57 500 тис. грн.

Визначте суму економії від зниження собівартість товарної продукції у звітному році.

 

Задача 8.

На підприємстві витрати на товарну продукцію за планом складають 450,2 тис. грн, витрати на 1 грн товарної продукції передбачаються 0,89 грн.

У поточному році за звітними даними планове завдання з випуску товарної продукції виконано на 108 %, а фактичні витрати на 1 грн товарної продукції дорівнюють 0,85 грн.

Визначте фактичну собівартість товарної продукції у поточному році.

Задача 9.

На машинобудівному підприємстві витрати на товарну продукцію за планом складають 500 тис. грн., витрати на 1 грн. товарної продукції передбачаються 0,85 грн.

У поточному році за звітними даними планове завдання з випуску товарної продукції виконано на 105 %, а фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції дорівнюють 0,82 грн.

Визначте фактичну собівартість товарної продукції у поточному році.

 

 

Задача 10.

Визначте затрати на 1 грн. товарної продукції за планом і за фактичними даними та зміну фактичних витрат у порівнянні з плановими у грошовому виразі і у процентах за даними таблиці 3:

Таблиця 3 – Дані для визначення затрат на 1 грн. товарної продукції за планом і за фактичними показниками та зміни фактичних витрат у порівнянні з плановими у грошовому виразі і у процентах

 

Показники Варіант
I II III IV V VI
Випуск товарної продукції за планом, одиниць: - деталі АМ-4 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 100
- деталі АМ-8 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500
- деталі АМ-3 5 000 4 900 4 800 4 700 5 100 5 110
Фактичний випуск товарної продукції, одиниць: - деталі АМ-4 10 000 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600
- деталі АМ-8 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500
- деталі АМ-3 5 000 4 900 4 800 4 700 5 100 5 110
Собівартість одиниці продукції за планом, грн.: - деталі АМ-4
- деталі АМ-8
- деталі АМ-3
Фактична собівартість одиниці продукції, грн.: - деталі АМ-4
- деталі АМ-8
- деталі АМ-3
Ціна одиниці продукції, грн.: - деталі АМ-4
- деталі АМ-8
- деталі АМ-3

Задача 11.

На підставі даних підприємства розрахуйте повну собівартість товарної продукції і зміну собівартості товарної продукції за планом у наступному році. Вкажіть шляхи зниження собівартості продукції.

Обсяг товарної продукції звітного року становить 9 738 тис. грн., а витрати на одну грошову одиницю товарної продукції – 0,92 грн. У плановому (розрахунковому) році передбачено збільшити обсяг товарної продукції на 8 %.

Підприємство має дані для розрахунку повної собівартості товарної продукції на плановий рік, що наведені у таблиці 4:

 

Таблиця 4 – Дані для розрахунку повної собівартості товарної продукції на плановий рік

 

№№ з/п Елементи витрат Сума, тис. грн.
1. Матеріальні витрати 5 200
2. Заробітна плата 2 050
3. Відрахування на соціальні потреби
4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
5. Інші витрати
6. Витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції
7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів +60

 

Задача 12.

У виробничому об’єднанні «Ліком» виокремлено конкретні дані, необхідні для складання кошторису виробництва, розрахунку повної собівартості товарної продукції та інших економічних показників:

1. Очікувані показники звітного року.

1.1 Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання має становити 85 860 тис. грн.

1.2 Витрати на виробництво продукції мають характеризуватися такими даними, тис. грн.:

- сировина та основні матеріали – 33 000;

- допоміжні матеріали – 3 000;

- паливо – 1 600;

- енергія – 1 300;

- заробітна плата – 19 700;

- відрахування на соціальне страхування – 7 289;

- амортизація основних фондів – 5 880;

- інші грошові витрати – 1 200.

1.3 Витрати на роботи й послуги непромислового характеру, що не включаються у виробничу собівартість продукції, мають становити 2500 тис. грн., приріст витрат майбутніх періодів – 800 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва – 520 тис. грн, позавиробничі витрати – 1 360 тис. грн.

1.4 Відносна структура витрат на сировину та основні матеріали має такий склад, %:

- чорні метали – 50;

- кольорові метали – 15;

- комплектуючі вироби – 20;

- пиломатеріали – 5;

- інші види сировини – 10.

1.5 Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об’єднання має не перевищувати 19 400 тис. грн.

2. Прогнозні показники наступного за звітним року.

2.1 Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання заплановано збільшити на 4 %.

2.2 Розмір скорочення норм витрати окремих видів матеріальних ресурсів у прогнозованому періоді становитиме, %:

- чорні та кольорові метали – 7;

- комплектуючі вироби – 2;

- пиломатеріали – 4;

- інші основні матеріали – 3;

- допоміжні матеріали – 4;

- паливо – 6;

- енергія – 12.

2.3 Фонд заробітної плати виробничого персоналу об’єднання наступного року має збільшитися на 5 %, а працівників соціальної сфери та позаоблікового персоналу залишиться на рівні звітного року. Відрахування на соціальні потреби – 37,2 %.

2.4 Балансова вартість основних фондів виробничого об’єднання на початок наступного за звітним року має становити 49 000 тис. грн. Уведення в дію нових основних фондів вартістю 2 000 тис. грн. очікується у червні. Вилучення спрацьованих і застарілих засобів праці в розмірі 400 тис. грн. передбачається з 1 жовтня поточного року. Середня норма амортизаційних відрахувань – 12 %.

2.5 Інші грошові витрати зменшаться на 2 %.

2.6 Загальний обсяг витрат на роботи й послуги непромислового характеру, що не включаються до складу валової продукції (виробничої собівартості), має зменшитися на 200 тис. грн, а позавиробничі витрати збільшаться лише на 2 %.

2.7 На кінець року залишки витрат майбутніх періодів зменшаться на 100 тис. грн., залишки резерву майбутніх платежів зменшаться на 30 тис. грн., залишки незавершеного виробництва зменшаться на 120 тис. грн.

На основі наведених вихідних показників потрібно розраховувати за 2 суміжні роки:

1) кошторис витрат на виробництво за первісними економічними елементами;

2) загальні витрати на виробництво валової продукції;

3) повну собівартість товарної продукції;

4) витрати на 1 грн. товарної продукції і процент їх зміни;

5) зміну суми витрат на виробництво і реалізацію продукції у наступному році.

Задача 13.

На підставі наведених даних таблиці 6:

1) розрахуйте: цехову, виробничу, повну собівартість виробу;

2) виділіть статті витрат елементні, комплексні; постійні, змінні; прямі, непрямі.

 

Таблиця 6 – Дані для розрахунку собівартості та статей витрат

 

Калькуляційні статті витрат Сума, грн. Характеристика
1. Сировина і матеріали 18,91  
2. Енергія технологічна 8,13  
3. Основна заробітна плата виробничих робітників 5,79  
4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників 2,05  
5. Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників 2,90  
6. Витрати на утримання та експлуатація машин і устаткування 4,06  
7. Загальновиробничі витрати 3,90  
8. Загальногосподарські витрати 2,50  
9. Витрати на збут 1,80  

 

Задача 14.

Скласти очікувану калькуляцію деталі АМ-13 на підставі таких даних: витрати матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталь 3,2 кг за ціною 1 680 грн. за 1 т, бронза – 0,8 кг за ціною 4 900 грн за 1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників становитиме 5,50 грн., додаткова заробітна плата – 12 % від основної, а відрахування на соціальні потреби встановлені на рівні 38,5 % основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію й утримання устаткування очікується в розмірі 90 %, загальновиробничі витрати – 60 % і загальногосподарські витрати – 40 % від основної заробітної плати.

 

Задача 15.

На підставі наведених даних розрахуйте виробничу собівартість виробу, вкажіть основний шлях зниження його собівартості.

Матеріальні витрати на одиницю продукції вказані у таблиці 7:

Таблиця 7 – Матеріальні витрати на одиницю продукції

Вид матеріалу Норма витрати на один виріб, кг Ціна матеріалу за 1 кг, грн.
1. Прокат сталевий листовий А1 3,1 0,72
2. Прокат сталевий листовий А3 10,0 0,93
3. Прокат сталевий трубний 5,2 0,65

 

Відходи сталі становлять 1,3 кг і реалізуються за ціною 0,50 грн.

У виготовленні виробу приймають участь робітник III розряду і робітник IV розряду. Погодинна тарифна ставка робітника I розряду – 3,15 грн., тарифні коефіцієнти становлять: III – 1,416; IV – 1,627; трудомісткість роботи робітника III розряду – 2,1 години, трудомісткість роботи робітника IV розряду – 2,5 години. Додаткова заробітна плата становить 13 %, відрахування на соціальні потреби – 37,8 %. Витрати електроенергії та технологічні цілі – 2,10 грн. Витрати на утримання й обслуговування устаткування – 2,45 грн., загальновиробничі і загальногосподарські витрати – 4,75 грн.

 

Задача 16.

Визначте повну собівартість виробу, якщо витрати на основні матеріали становлять 20,56 грн., напівфабрикати зі сторони – 6,34 грн., паливо і енергія на технологічні цілі – 5,42 грн., основна заробітна плата виробничих робітників – 7,15 грн., додаткова заробітна плата виробничих робітників – 2,05 грн., відрахування на соціальні потреби – 37,5 %.

Річні витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 360 тис. грн., загальновиробничі витрати – 390 тис. грн., загальногосподарські витрати – 140 тис. грн., основна заробітна плата виробничих робітників – 400 тис. грн. Позавиробничі витрати складають 3 % від виробничої собівартості виробу. Непрямі витрати включаються до собівартості виробу пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

 

Задача 17.

Результати господарської діяльності машинобудівного підприємства для складання калькуляції деталі А3-12 наведені у таблиці 8.

 

Таблиця 8 – Основні техніко-економічні показники технологічних процесів, що застосовуються на підприємствах

 

Показники Обсяг витрат на одиницю продукції
1. Норма витрат чорного металу на 1 виріб, кг
2. Ціна чорного металу за 1 т, грн.
3. Норма витрат кольорового металу на 1 виріб, кг 9,5
4. Ціна кольорового металу за 1 т, грн. 2 800
5. Відходи чорного металу, кг 1,9
6. Відходи кольорового металу, кг 0,5
7. Середня ціна відходів виробництва за кг 1,25
8. Коефіцієнт транспортно-заготовчих витрат (використовується при визначені вартості придбаних матеріалів) 1,1
9. Норма витрат теплової енергії на виготовлення одиниці продукції, мгк кал.
10. Тариф за 1 мгк кал. теплової енергії, грн. 0,48
11. Норма витрат електроенергії на виготовлення одиниці продукції, кВт. год
12. Тариф за 1 кВт. год електроенергії, грн. 0,30
13. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції за операціями, нормо-год.: токарні роботи     1,2
фрезерні роботи 0,8
шліфувальні роботи 0,5
14. Розряд робіт за операціями: токарні роботи  
фрезерні роботи
шліфувальні роботи
15. Додаткова заробітна плата робітника, %
16. Відрахування на соціальні потреби, % 39,6
17. Витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією устаткування у цеху протягом року, тис. грн.: амортизація устаткування    
ремонтні роботи устаткування
оплата праці з відповідними відрахуваннями на соціальні потреби робітників, які обслуговують обладнання
інші витрати
18. Загальновиробничі витрати цеху протягом року: утримання апарату управління і обслуговування цеху  
амортизація будівель, споруд, інвентарю цехового призначення
утримання на ремонт будівель, споруд цехового призначення
забезпечення нормальних умов праці
19. Загальногосподарські витрати протягом року становлять, тис. грн.
20. Позавиробничі витрати складають від виробничої собівартості продукції, % 3,0
21. Фонд основної заробітної плати робітників на підприємстві дорівнює, тис. грн.

 

Погодинна тарифна ставка робітника I розряду 3,30 грн.

Застосована на підприємстві тарифна сітка для робітників з погодинною оплатою праці наведена у таблиці 9.

 

Таблиця 9 – Застосована на підприємстві тарифна сітка для робітників з погодинною оплатою праці

 

Кваліфікаційний розряд I II III IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,000 1,100 1,325 1,478 1,609 1,799

 

Відповідно до рішення підприємства непрямі витрати включаються до собівартості одиниці продукції пропорційно основній заробітній платі робітників.

Поза виробничі витрати дорівнюють 2 % виробничої собівартості одиниці продукції.

Складіть калькуляцію деталі АД-12; визначте структуру собівартості деталі АД-12 і відобразіть її на діаграмі; вкажіть основні шляхи зниження собівартості цюго виду продукції.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...