Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 11 страницаЗадача 18.

У плановому році консервний завод дитячого харчування передбачає виготовити персиковий сік з м’якоттю і цукром. У таблиці 10 наведені витрати на виробництво 1 тубу персикового соку.

Таблиця 10 – Витрати на виробництво 1 тубу персикового соку

 

Показники Витрати на 1 тубу Ціна за одиницю, грн.
Персики, кг 6,800
Цукор, кг 3,800
Аскорбінова кислота, кг 2,500
Лимонна кислота, кг 3,100
Допоміжні матеріали: - фільтр-картон, кг     1,450
- мішковина, м 1,5 1,960
Металеві кришки для банок, шт. 0,080
Бій скляних банок, шт. 0,400
Матеріали упаковані - 18,280
Теплова енергія (пар), мг кал 13,9 0,485
Електроенергія, кВт. год. 17,8 0,279
Вода, м3 7,5 0,260

 

Основна заробітна плата робітників, яка включається до собівартості персикового соку становить 15,90 грн. Додаткова заробітна плата робітників дорівнює 12 % від їх основної заробітної плати. Відрахування на соціальні потреби становлять 37,5 %.

Річні витрати на утримання та експлуатацію вцілому по підприємству складають 240 тис. грн., загальновиробничі витрати – 380 тис. грн., загальногосподарські витрати – 150 тис. грн. Фонд основної заробітної плати робітників на підприємстві дорівнює 260 тис. грн.

Відповідно до рішення підприємства непрямі витрати включаються до собівартості одиниці продукції пропорційно основній заробітній платі робітників. Позавиробничі витрати дорівнюють 2 % виробничої собівартості одиниці продукції.

Складіть калькуляцію 1 тубу персикового соку (статті витрат розмістіть у таблиці); визначте питому вагу змінних і постійних витрат у їх загальній сумі; вкажіть основні шляхи зниження собівартості соку.

Задача 19.

На підставі наведених даних складіть планову калькуляцію валу:

Таблиця 11 – Дані для складання планової калькуляції валу

Показники Обсяг витрат
Маса заготовки валу, кг 18,1
Чиста маса валу, кг 16,6
Ціна металу за тону, грн
Ціна відходів виробництва за кг, грн 0,55
Коефіцієнт транспортно-заготовчих витрат 1,1
Трудомісткість обробки валу за операціями, хвилин:  
токарні роботи
фрезерні роботи
шліфувальні роботи
Розряд роботи за операціями:  
токарні роботи
фрезерні роботи
шліфувальні роботи
Додаткова заробітна плата робітників, %
Відрахування на соціальні потреби, % 39,6
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання цеху протягом року, тис. грн
Фонд основної заробітної плати робітників цеху
Загальновиробничі витрати, тис. грн
Загально адміністративні витрати, тис. грн
Витрати на реалізацію продукції, %

Погодинна тарифна ставка робітника І розряду 3,25 грн.Таблиця 12 – Застосована на підприємстві тарифна сітка для робітників з погодинною оплатою праці

Кваліфікаційний розряд I II III IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,000 1,100 1,325 1,478 1,609 1,799

Задача 20.

Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною
230 грн за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн, загальна сума постійних витрат 550 000 грн. В результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшаться на 8 %.

Визначте, який вплив здійснить збільшення постійних витрат на величину критичного обсягу реалізованої продукції.

 

Задача 21.

Підприємство виготовляє і реалізовує за рік продукції на 190 тис. грн. Витрати на її виготовлення і продаж ставлять 170 тис. грн, у тім числі змінні витрати – 110 тис. грн, постійні – 60 тис. грн.

Визначте: коефіцієнт маржинального прибутку; критичну програму виробництва, коефіцієнт безпеки виробництва.

 

Задача 22.

Знайти точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві на підставі наступних показників: виробнича потужність підприємства, яке виготовляє один вид продукції, становить 650 тис. одиниць на рік, а надходження від реалізації виробів – 2 600 тис. грн; постійні витрати на виробництво становлять – 900 000 грн, змінні – 1 360 000 грн.

 

Задача 23.

Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15 000 одиниць. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції – 12 грн, а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 80 000 грн.

Визначте:

1) точку беззбитковості виробництва;

2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат – на 20 000 грн.

Задача 24.

На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4 000 тис. грн на рік, а витрати на управління, технічне й виробничо-господарське обслуговування та амортизаційні відрахування – 3 000 тис. грн. Змінні витрати на 1 виріб становлять 200 грн, його продажна ціна – 300 грн.

Визначте мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який забезпечує беззбитковість виробництва.

 

Задача 25.

На підприємстві в 1-му кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції становили 950 грн, ціна одиниці виробу – 1 250 грн, загальні витрати – 500 000 грн. Протягом 2-го кварталу цього року ціна та сировину підвищилася на 10 %, що зумовило збільшення змінних витрат на такий самий процент.

Визначте, як зміна ціни на сировину вплинула на критичний обсяг випуску продукції.

 

Задача 26.

Продажна ціна на виготовлений виріб, яка в 1-му кварталі становила 200 грн, у 2-му – підвищилася на 10 %. Постійні витрати дорівнюють 2 000 тис. грн. Питомі змінні витрати – 60 грн.

Визначте ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випуску продукції.

 

 

Задача 27.

Підприємство виготовляє продукцію одного найменування та реалізує її за ціною 230 грн за одиницю. Питомі змінні витрати становлять 180 грн. Загальна сума постійних витрат – 550 000 грн. Унаслідок підвищення орендної плати постійні витрати збільшилися на 8 %. Крім цього, кон’юнктура внутрішнього ринку спричинила зниження продажної ціни на продукцію підприємства на 5 %.

Визначте, як збільшення постійних витрат і зниження продажної ціни на продукцію вплинуть на розрахункову величину її критичного обсягу, який треба виготовляти на підприємстві.

 

Задача 28.

Підприємство започаткувало виготовлення пральних машин-автоматів «Малятко». Валові витрати на виготовлення (собівартість) однієї пральної машини становлять 640,06 грн. Частка постійних витрат у валових дорівнює 15 %. Продажна ціна пральної машини-автомата «Малятко» – 900 грн, річна програма випуску нових пральних машин – 250 000 од.

Визначте критичний обсяг виготовлення пральних машин.

 

Задача 29.

На підприємстві у першому кварталі змінні витрати на 1 виріб склали 95 грн, ціна одиниці продукції дорівнювала 125 грн, загальні постійні витрати 1 000 тис. грн, у другому кварталі ціни на сировину зросли на 10 %, що привело до зростання змінних витрат також на 10 %. Визначте, як зміна цін на сировину вплине на критичний випуск продукції.

 

Задача 30.

Підприємство виробляє один вид продукції. Змінні витрати на одиницю продукції – 4 грн. За ціни на продукцію 10 грн попит становить 8 000 од., а постійні витрати – 42 000 грн. Якщо знизити ціну до 9 грн, то попит підвищується до 12 000 од., постійні витрати зростають до 48 000 грн.

Визначте точку беззбитковості роботи підприємства для кожної ціни.

 

Задача 31.

Виручка від реалізації продукції становить 1 200 тис. грн, собівартість реалізованої продукції – 580 тис. грн. Прибуток від реалізації зайвих основних фондів – 20 тис. грн. Позареалізаційні доходи – 10 тис. грн, позареалізаційні витрати – 25 тис. грн. Ставка ПДВ відповідно до діючого законодавства.

Визначте суму балансового прибутку.

 

 

Задача 32.

Вартість товарної продукції у звітному році становить 1 800 тис. грн, залишки нереалізованої продукції складають: на початок року – 130 тис. грн, на кінець року – 80 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – 1 200 тис. грн. Прибуток від позареалізаційних операцій – 69 тис. грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів дорівнює 3 200 тис. грн, середні залишки оборотних коштів – 750 тис. грн.

Визначте рівень рентабельності ресурсів.

 

Задача 33.

Розрахуйте показники рентабельності діяльності підприємства за такими даними: обсяг випуску продукції – 12 240 од., оптова ціна підприємства за одиницю продукції – 27 грн, собівартість одиниці продукції – 23 грн, прибуток від реалізації іншої продукції – 4 020 грн, збитки від реалізаційних операцій – 1 835 грн. Середньорічна вартість основних засобів – 124 200 грн, нормованих оборотних коштів – 1 036 тис. грн. Ставка податку на прибуток – 25 %.

 

Задача 34.

Розрахуйте величину загального прибутку підприємства на наступний рік, враховуючи такі очікувані показники його фінансово-господарської діяльності:

1) обсяг товарної продукції – 7 800 тис. грн;

2) повна собівартість реалізованої продукції – 5 600 тис. грн;

3) залишки нереалізованої продукції на складі за основою ціною підприємства на початок і кінець року – відповідно 200 тис. грн та 120 тис. грн;

4) собівартість залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року – відповідно 150 тис. грн та 95 тис. грн;

5) дивіденди від придбаний акцій – 14 тис. грн;

6) дохід від оренди майна – 35 тис. грн.

 

Задача 35.

Відомі наступні дані про роботу підприємства у звітному році: випущено продукції на 240 тис. грн, собівартість якої дорівнює 170 тис. грн; залишки готової продукції на складі на початок року становили 20 тис. грн, а на кінець року зменшилася на 8 %; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 28 тис. грн, собівартість якої становить 19 тис. грн; штрафи отримані дорівнюють 3 тис. грн, а сплачено штрафів – 3,6 тис. грн, погашено проценти за банківський кредит у сумі 2,2 тис. грн; погашено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн; прибуток оподатковується за ставкою 25 %.

Визначте величину фонду споживання і фонду нагромадження підприємства, якщо вони формуються у співвідношенні 3:1.

 

Задача 36.

Порівняйте рентабельність продукції на трьох підприємствах на підставі таких даних:

Показники Підприємство «Ада» Підприємство «Сатурн» Підприємство «Алма»
Обсяг продукції, шт. 15 000 20 000 18 000
Ціна виробу, тис. грн
Собівартість виробу, тис. грн 5,2 4,8

 

Задача 37.

Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний період склала 9 000 грн. Витрати з реалізації верстата складають 5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11 800 грн. За рахунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити собівартість на 2 %.

Визначте зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

 

Задача 38.

Обсяг реалізованої продукції підприємства (без податку на додану вартість і акцизного збору) у звітному році склав 32 360 тис. грн, собівартість реалізованої продукції – 20 420 тис. грн, доходи від реалізації матеріальних цінностей – 284 тис. грн, отримані дивіденди від реалізації цінних паперів – 46 тис. грн, сума сплати відсотків за кредит – 88 тис. грн, середня сума активів – 88 400 тис. грн, власний капітал – 52 460 тис. грн. Ставка податку на прибуток 25 %.

Визначте чистий прибуток підприємства, рентабельність сукупних активів, власного капіталу, продукції.

 

Задача 39.

Підприємство спеціалізується на виробництві дитячих столів. Визначте рівень рентабельності виробу та показники рентабельності виробництва, якщо план випуску готової продукції – 7 200 шт., повна собівартість виробу 86 грн, гуртова ціна – 123 грн, середньорічна вартість виробничих фондів – 1 650 тис. грн. Ставка податку на прибуток 25 %.

 

Задача 40.

Підприємство планує випустити протягом кварталу таку продукцію:

Продукція Обсяг продукції, шт. Собівартість одиниці продукції, грн Оптова ціна, грн
Деталі АТ-5
Деталі АТ-7
Деталі АТ-8 2 152 3 204
Деталі АТ-6 1 100

 

Доходи підприємства від здачі майна в оренду складатимуть 84,5 тис. грн, доходи, отримані від реалізації цінних паперів – 5,5 тис. грн. Ставка податку на прибуток 25 %. Відрахування від чистого прибутку в резервний фонд 10 %, фонд споживання – 60 %, фонд накопичення – 30 %.

Розподіліть чистий прибуток.

 

Задача 41.

На основі даних роботи підприємства за листопад поточного року визначте суму чистого доходу.

 

Дані звіту про фінансові результати підприємства за листопад поточного року, тис. грн:

 

Показники Сума
Дохід (виручка) від реалізації продукції 5 000,5
Податок на додану вартість 833,4
Собівартість реалізованої продукції 3 612,6
Інші операційні доходи 14,0
Адміністративні витрати 32,6
Витрати на збут 89,6
Інші операційні витрати 10,6
Інші доходи 1,6
Інші витрати 4,0

 

Ставка податку на прибуток 25 %.

 

Задача 42.

Визначте чистий прибуток підприємства і розподіліть його. Вихідні дані для розрахунку:

 

Вид продукції Кількість, шт. Собівартість одиниці продукції, грн Оптова ціна підприємства, грн
Деталі АТ-4 1 500
Деталі АТ-12 1 200
Деталі АТ-33 2 150 3 200

Доходи підприємства від здачі майна в оренду складають 83 тис. грн, доходи отримані від реалізації цінних паперів – 166 тис. грн. Податок на прибуток становить 25 %, відрахування у резервний фонд – 10 %, фонд споживання –
60 %, у фонд накопичення – 30 %.

 

Задача 43.

Визначте прибуток від реалізації продукції і загальний прибуток, рентабельність продукції і ресурсів. Вкажіть чинники зростання рентабельності.

Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами підприємства – 840,5 тис. грн, повна собівартість реалізованої продукції – 560,8 тис. грн, дохід від реалізації майна – 56 тис. грн, дохід від інших видів звичайної діяльності підприємства – 10,8 тис. грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 2 460 тис. грн., середньорічні залишки нормованих оборотних коштів – 950 тис. грн.

Задача 44.

На підставі даних підприємства визначте рентабельність ресурсів, вкажіть шляхи її зростання.

Чистий прибуток підприємства становить 6 840 тис. грн. Вартість основних виробничих фондів на початок року 15 000 тис. грн, у травні заплановано ввести в експлуатацію основних виробничих фондів на суму 540 тис. грн, з 1 вересня вивести з експлуатації основні виробничі фонди вартістю 360 тис. грн. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів складає 5 300 тис. грн.

Задача 45.

На підставі даних підприємства визначте показники рентабельності продукції та ресурсів і вкажіть чинники їх зростання.

 

Показники Обсяг, сума
1. Річний обсяг реалізованої продукції, тон 12 000
2. Оптова ціна підприємства за одиницю продукції, грн 98,50
3. Собівартість одиниці продукції, грн 73,95
4. Прибуток від реалізації іншої продукції, тис. грн
5. Збитки від позареалізаційних операцій, тис. грн 2,6
6. Ставка податку на прибуток, %
7. Середньорічна вартість, тис. грн: – основних виробничих фондів; – нормативних оборотних коштів

 

Відповіді

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...