Главная Обратная связь

Дисциплины:






Тема. Інноваційна діяльність



 

Задача 10.1.1 653,8 тис. грн.; 440,5 тис. грн.

Задача 10.2. 42 301 грн.

Задача 10.3.111 125 тис.; 23 312,5 тис. грн.

Задача 10.4.1 400 тис. грн.; 240 тис. грн.; 500 тис. грн.; 325 тис. грн.

Задача 10.5.1 877 тис. грн, 1,39 грн.

Задача 10.6.929,1 тис. грн.

Задача 10.7.15 702 тис. грн.

Задача 10.8.50 %; 42,9 %; 250 чол.; 4 000 тис. грн.; 1,7 тис. грн.; 1 900 тис. грн.

Задача10.9. 10,71 грн; 5,58 грн; 5 293 тис. грн.

Задача 10.10.1 422 т; 2 чол.


 

Тема. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Задача 1.4 000 одиниці продукції; 3 990 одиниці продукції; 4 000 одиниці продукції.

Задача 2. 3 700,8 годин.

Задача 3.52 248 одиниці продукції.

Задача 4.12 220 тис. м; 94,1 %.

Задача 5.1 750 шт. виробів; 3 070 шт. виробів; 2 088 шт. виробів.

Задача 6.189 415 одиниць продукції.

Задача 7.312 512 виробів; 265 635 виробів.

Задача 8.60 730 виробів.

Задача 9. 1 971 600 виробів; 87,2 %.

Задача 10.152 одиниці продукції; 82,2 %.

Задача 11.453 одиниці; 483 одиниці; 512 одиниці; 597 одиниць.

Задача 12.971 вироб.

Задача 13.1 944 т; 1 652,4 т.

Задача 14.274 млн. вирбів; 305,1 млн. виробів; 277,6 млн. виробів.

Задача 15.677 виробів; 0,945.

Задача 16.515 088 тис. виробів.

Задача 17.8 602,9 тис. м; 90,7 %.

Задача 18.72 221 тис. м; 61 388,4 тис. м; 64,2 %.

Задача 19.

 

Показники «Завод автоматприлад» АТ «Цегла» АТ «Рогань»
базовий рік розрахунковий рік динаміка зміни, рази базовий рік розрахунковий рік динаміка зміни, % базовий рік розрахунковий рік динаміка зміни, %
1. Фондо-озброєність праці робітників, тис. грн. 4,8 11,5 2,4 124,6 133,7 118,2
2. Механіко-озброєність праці робітників, тис. грн. 2,5 2,4 57,3 61,5 52,4 4,8

 


 

Тема. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, фінансово-економічні результати діяльності підприємства

 

Задача 2.9 705,4 тис. грн.

 

Задача 3.11 090 тис. грн, 11 430 тис. грн; 11 458 тис. грн;
11 880 тис. грн.

 

Задача 4.25 275,6 тис. грн.

 

Задача 5.33 454,4 тис. грн.

 

Задача 6.0,84 грн; 0,82 грн; 2,4%; 1 224 тис. грн.

 

Задача 7.1 725 тис. грн.

 

Задача 8. 464,4 тис. грн.

 

Задача 9.506,4 тис. грн.

 



Задача 10.

 

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ IV V VI
Затрати на 1 грн товарної продукції за:            
планом, грн 0,90 0,92 0,92 0,93 0,93 0,91
фактом, грн 0,87 0,89 0,90 0,91 0,94 0,90
Зміна фактичних витрат на 1 грн товарної продукції, грн – 0,03 – 0,03 – 0,02 – 0,02 + 0,01 – 0,01
Відсоток зміни витрат на 1 грн товарної продукції – 3,3 – 3,3 – 2,2 – 2,2 + 1,1 – 1,1

 

Задача 11.9 210,6 тис. грн; 420,7 тис. грн.

 

Задача 12.70 509 тис. грн; 71 264 тис. грн.

 

Задача 13.45,47 грн; 47,97 грн; 49,77 грн.

 

Задача 14.28,28 грн.

 

Задача 15.47,12 грн.

Задача 16.64,55 грн.

 

Задача 17.80 грн.

 

Задача 18.3 121,92 грн.

 

Задача 19.50,42 грн.

 

Задача 20.202 400 грн.

 

Задача 21.0,421; 142,5 тис. грн; 0,25.

 

Задача 22.471 204 одиниць продукції.

 

Задача 23.4 444 од. продукції; 18 000 грн.

 

Задача 24.70 000 грн.

 

Задача 25.772 тис. грн.

 

Задача 26.1 786 од. продукції.

 

Задача 27.4 429 од. продукції.

 

Задача 28.67 432 од. продукції.

 

Задача 29.15 447 одиниць продукції.

 

Задача 30.1 000 одиниць продукції; 2 400 одиниць продукції.

 

Задача 31.385 тис. грн. Задача 32.18,2 %.

 

Задача 33.3,5 %. Задача 34.2 274 тис. грн.

 

Задача 35.

33,5 тис. грн; 11,1 тис. грн.

 

Задача 36.20 %; 15,4 %; 25 %. Задача 37.2,5 %.

Задача 38.

10,5 %; 17,8 %; 59,6 %.

Задача 39.

43 %; 12,1 %.

 

Задача 40.

8,3 тис. грн; 49,7 тис. грн; 24,9 тис. грн.

Задача 41.325 тис. грн.

 

Задача 42.86,9 тис. грн; 521,3 тис. грн; 260,6 тис. грн.

Задача 43.10,2 %. Задача 44.33,4 %.

 

Задача 45.

26,7 %.

 


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. – Харків: Одісей. – 2003. – 248 с.

2. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства. Підручник / М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров; За ред. проф. М. В. Афанасьєва. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 410 с.

3. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навч. посіб. / І. М. Бойчик. – К.: Атіка, 2002. – 478 с.

4. Манів З. О. Луцький І. М. Економіка підприємства. Навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

5. Прокопивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, С. Ф. Прокопивний, Г. О. Швиданенко, В.М. Сай, С.М. Соболь, О.С. Федонін; За ред. докт. екон. наук, проф. С. Ф. Прокопивного. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

6. Шегда А. В. Економіка підприємства. Підручник / А. В. Шегда, М. П. Нахаба; За ред. докт. екон. наук, проф. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

 

Додаткова:

 

7. Башнян Г. І., Іфтемічук В. С. Генеза ринкової економіки. Навчальний економічний словник-довідник / В. С. Іфтемічук, В. А. Григорьєв, И. І. Маниліч, Г. Д. Шутак; За ред. докт. екон. наук, проф. Г. І. Башнянена, канд. екон. наук, доц. В. С. Іфтемічука. – К.: “Магнолія плюс”, 2004. – 688 с.

8. Герасимчук І. О., Пахомов В. Г. Управління витратами виробництва та собівартості продукції. Навчальний посібник / І. О. Герасимчук, В. Г. Пахомов. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 65 с.

9. Заболоцький Б.Ф. Економіка й організація інвестиційної діяльності. Навч. посіб. / Б.Ф. Заболоцький. – Львів: Новий світ, 2000, 2007. – 456 с.

10. Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика. Навч. посіб. / Т.Ф. Косянчук, В. В. Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. – Львів: Новий світ, 2000, 2007. – 452 с.

11. Чаюн І. О., Бондар І. Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. Навч. посіб. / І. О. Чаюн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 127 с.

12. Чернавський А. Д. Антикризове управління. Навч. посіб. / А. Д. Чернавський. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.

 

РЕСУРСИ

 

1. Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18

E-mail: LS@korolenko.kharkov.com

http://korolenko.kharkov.com

3. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2

E-mail: director@library.kharkov.ua
http://www.library.kharkov.ua

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...