Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теплове випромінювання.Основні формули

 

1. Закон Стефана – Больцмана для абсолютно чорного тіла

 

R = sT4,

 

де R – інтегральна випромінювальна здатність, або енергетична світимість абсолютно чорного тіла;

s - стала Стефана – Больцмана (s = 5,67×10-8 Вт/м2 ×К4);

Т – термодинамічна температура тіла.

 

2. Закон Стефана – Больцмана для сірого тіла

 

Rc = asT4,

 

де a - поглинальна здатність тіла, яка визначається відношенням поглинутої енергії до падаючої.

 

3. Закон ірхгофа

,

де en,T - спектральна випромінювальна здатність будь-якого тіла;

an,T – спектральна поглинальна здатність будь-якого тіла;

rn,T – стала величина для всіх тіл, називається спектральною випромінювальною здатністю абсолютно чорного тіла.

 

4. Закон зміщення Віна

lmax = ,

 

де lmax – довжина хвилі, на якій енергія випромінювання абсолютно чорного тіла досягає максимуму;

b – стала Віна (b = 2,9×10-3 м×К);

Т – термодинамічна температура.

5. Формула Планка через частоту n випромінювання:

 

,

 

де rn,T – спектральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла при температурі Т і в діапазоні частот від ν до ν + dν;

n - частота випромінювання;

с – швидкість світла;

hn - енергія кванта;

k – стала Больцмана (k = 1.38×10-23 Дж/К);

h – стала Планка (h = 6.62×10-34 Дж×с);

Т – термодинамічна температура.

 

6. Формула Планка через довжину хвилі l

.

 

7. Залежність максимальної спектральної густини випромінювання абсолютно чорного тіла від температури:

 

(rl,T)max = c × T5,

 

де с – стала величина (с = 1,30×10-5 Вт/м2К5).

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...