Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХЛ ЛПНЩ Рецептор ЛПНЩ(ХЛ-Е)Лізосоми

ХЛ

Периферійні тканини

Рисунок 23 – Метаболізм хіломікронів і ЛПДНЩ

Позначення: ХМ – хіломікрони; ЛПЛ - ліпопротеїнліпаза; ТАГ - триацилгліцероли; ЖК – жирні кислоти; ХЛ – холестерол; ХЛ-Е - холестерол-ефіри; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; ЛППЩ – ліпопротеїни проміжної щільності; ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільност

Метаболізм ЛПДНЩ та ЛПНЩ (рис. 23)

1 ЛПДНЩ синтезуються у печінці, особливо після багатої на вуглеводи їжі. Вони формуються з триацилгліцеролів, холе-стеролу, апопротеїнів (переважно апо В-100), фосфоліпідів, та вивільнюються у кров.

2 У периферійних тканинах, особливо у жировій і м'язовій, ЛПДНЩ втрачають триацилгліцероли, які розщеплюються під дією ліпопротеїнліпази, та перетворюються на ЛППЩ.

3 ЛППЩ повертаються у печінку, де захоплюються шляхом ендоцитозу та деградують під дією лізосомальних ферментів.

 

4 ЛППЩ можуть також далі перетворюватися під дією печінкової ЛПЛ на ЛПНЩ.

5 ЛПНЩ транспортують в основному ефіри холестеролу. Стимулюють відкладення холестеролу у периферійних тканинах (атерогенні).

6 ЛПНЩ зв'язуються з специфічними рецепторами на мембранах різних клітин. Найбільша кількість рецепторів до ЛПНЩ міститься у мембранах клітин печінки, кори наднирникових і статевих залоз. Після зв'язування з рецепторами ліпопротеїни захоплюються шляхом ендоцито-зу та розщеплюються під дією лізосомальних ферментів.

a) Холестерол вивільняється з ефірів холестеролу під дією лізосомальних естераз, і в подальшому може бути використаний для синтезу клітинних мембран, або для синтезу жовчних кислот у печінці, або стероїдних гормонів у ендокринних залозах.

b) Холестерол інгібує синтез рецепторів до ЛПНЩ, що відповідно знижує кількість холестеролу, яка захоплю-ється клітиною.

c) Холестерол активує ацил-холестерол ацилтрансфе-разу (АХАТ), яка перетворює холестерол на ефіри. Останні депонуються у клітинах.

7Спадкове порушення синтезу рецепторів до ЛПНЩ є основою розвитку сімейної гіперхолестеролемії.

Метаболізм ЛПВЩ (рис. 24)

1 Синтезуються у печінці та частково у тонкій кишці, дозрівають у крові. Вивільнюються з клітин у кров у вигляді дископодібних часточок.

2 Основний білок у їх складі – апо А.

3 Апо СІІ переноситься від ЛПВЩ до хіломікронів та ЛПДНЩ, як активатор ліпопротеїнліпази. Апо Е, який також переноситься, використовується як фактор розпізна-вання для рецепторів, які розташовані на поверхні клітинних мембран.

 

4 Холестерол ЛПВЩ, який відбраний з клітинних мембран та інших ліпопротеїнів, перетворюється на ефіри холестеролу під дією ферменту ЛХАТ, який активується апопротеїном АІ. Коли ефіри холестеролу акумулюються у ядрі ЛПВЩ, він набуває сферичної форми.5 Проявляють антиатерогеннівластивості.

6 ЛПВЩ захоплюються клітинами печінки та гідролізують під дією лізосомальних ферментів. Ефіри холестеролу роз-щеплюються під дією холестерол естераз. Холестерол може накопичуватися у клітинах печінки у складі ЛПДНЩ та вивільнятися у кров, або перетворюється на жовчні кислоти, які екскретуються у складі жовчі.

 

Кров

Печінка

ЛПВЩ апоСІІ апоВ

Солі апопротеїни апо А Молодий

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...