Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесуРоль і значення теми для діяльності юриста: полягає у засвоєнні теорії цивільних процесуальних правовідносин, розумінні їх особливостей, ролі суду, суб’єктного складу з метою подальшого формування професійних навичок на основі отриманих знань.

Ключові поняття:правовідносини; суб’єкти, об’єкт, зміст правовідносин; правосуб’єктність; правоздатність; дієздатність; юридичні процесуальні факти; виникнення правовідносин; сторони; особи; процесуальна співучасть; неналежний відповідач; треті особи; процесуальний представник; органи і особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості і ознаки.

Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норми цивільного процесуального права; цивільна процесуальна правоздатність учасників процесу; процесуальні юридичні факти.

Характеристика норм цивільного процесуального права як передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

Цивільна процесуальна правоздатність – друга необхідна передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

Юридичні процесуальні факти як передумова виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин.

Елементи цивільних процесуальних правовідносин: суб’єкти; об’єкт; зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду, відводи.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин:

особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах:суди, які розглядають і вирішують справи в першій інстанції; суди, які здійснюють перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку та в зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами;

особи, які беруть участь у справі: з метою захисту своїх прав і законних інтересів – сторони, треті особи, представники у справах позовного провадження; заявники та інші заінтересовані особи і їхні представники у справах наказного і окремого провадження; з метою захисту прав інших осіб, державних і громадських інтересів – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їхні процесуальні представники;

особи, які сприяють судовому розгляду справи: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу.Поняття правосуб’єктності в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.

Характеристика об’єкта цивільних процесуальних правовідносин.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Характеристика прав та обов’язків суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Характер процесуальних дій, їх цивільна процесуальна форма: усна і письмова, безпосередня і опосередкована, відкрита (гласна) і таємна (закрита), безперервна і переривана.

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: характеризувати процесуальні права та обов'язки кожного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин; аналізувати зміст процесуальних дій, що вчинюються суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин.

 

План семінарського заняття:

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин:

а) норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин.

б) цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення правовідносин.

в) процесуальні юридичні факти як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

2.Елементи цивільних процесуальних правовідносин: суб’єкти, об’єкт, зміст.

3.Особи, які беруть участь у справі.

4.1. Сторони у цивільному процесі, їх права та обов’язки.

4.1.1. Процесуальна співучасть.

4.1.2. Неналежна сторона в процесі; умови і порядок заміни неналежного відповідача.

4.1.3. Процесуальне правонаступництво.

4.2. Треті особи.

4.3. Особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

4.4. Процесуальний представник.

5. Інші учасники цивільного процесу.

 

Завдання для самостійної роботи

1) Підготуйте конспект відповідей на питання:

Норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин.

2. Цивільна процесуальна правоздатність суб’єктів процесуальних правовідносин.

3. Об’єкт, зміст цивільних процесуальних правовідносин, їх правова характеристика.

4. Цивільна процесуальна дієздатність: поняття, визначення.

5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

6. Юридичні особи як суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.

7. Правосуб'єктність органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі.

8. Характеристика цивільних процесуальних дій, їх цивільна процесуальна форма.

9. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

10. Характеристика прав

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання цивільних процесуальних правовідносин.

Рекомендована література до Теми 2

1.1; 1.3.1; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.10; 1.3.11; 1.3.8; 1.3.18; 1.3.20; 1.3.24; 1.5.10; 1.5.12; 1.5.18; 2.2; 3.2; 4.6; 4.22; 4.23; 4.26; 4.27; 4.29; 4.34; 4.35; 4.39; 4.42; ; 4.53; 4.55; 4.68; 4.69; 4.70; 4.71; 4.72; 4.76; 4.79; 4.80; 4.93; 4.95; 4.98; 4.101; 4.109; 4.114; 4.120; 4.147.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...