Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального праваРоль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про процесуальні строки та їх види в цивільному судочинстві; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки, щодо обчислення ціни позову та судових витрат у формуванні знань про види юридичної відповідальності, що передбачена у цивільному процесі; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права у випадках, коли заходи процесуального примусу та різних видів юридичної відповідальності є необхідними.

 

Ключові поняття:цивільні процесуальні строки; строки, встановлені законом; строки, встановлені судом; абсолютно визначені строки; відносно визначені строки; витрати по провадженню цивільної справи; судовий збір; ціна позову; заходи захисту, заходи відповідальності, заходи процесуального примусу; припиняючі, правовідновлюючі санкції у цивільному процесуальному праві.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Поняття і значення процесуальних строків. Класифікація процесуальних строків на види: за способом визначення – встановлені законом і встановлені судом; визначені за суб’єктами вчинення процесуальних дій (встановлені суду; особам, які беруть участь у справі; іншим учасникам процесу); визначені за тривалістю. Характеристика видів процесуальних строків.

Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Перебіг процесуальних строків, їх початок і закінчення. Правила обчислення строків у цивільному процесуальному праві.

Поняття судових витрат у цивільному процесі. Види витрат та їх значення.

Судовий збір. Об’єкт справляння судового збору. Розміри ставок справляння судового збору. Ціна позову. Принципи визначення ціни позову. Пільги щодо сплати судового збору. Повернення судового збору.

Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Витрати на правову допомогу. Витрати сторін та їх представників, пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Розподіл судових витрат між сторонами. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.

Поняття санкцій цивільного процесуального права.

Заходи захисту: припиняючі, правовідновлюючі санкції.

Заходи відповідальності. Цивільно-правова відповідальність. Процесуальний порядок відшкодування завданих майнових збитків процесуальним правопорушенням.

Заходи процесуального примусу: попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід свідка.

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: практичні навички щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки; щодо обчислення ціни позову; щодо судових витрат та їх розподілу між сторонами, практичні навички щодо складання процесуальних документів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...