Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанціїРоль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про позов як інститут цивільного процесуального права; про позовне провадження як вид цивільного судочинства; про право особи на позов, на пред’явлення і задоволення позову, у формуванні знань про реалізацію права особи на пред’явлення позову; порядок відкриття провадження у справі.

 

Ключові поняття:позов; право на позову;форма,і зміст заяви; елементи: предмет, підстава, зміст позову; реалізація права на пред’явлення позову; види позовів; позов про присудження; позов про визнання; перетворювальний позов; об’єднання і роз’єднання позовів; зміни в позовному спорі; визнання позову; відмова від позову; мирова угода; заперечення проти позову; зустрічний позов; забезпечення позову; передумови відкриття провадження у справі; залишення заяви без руху; повернення позовної заяви; відмова у відкритті провадження у справі; попереднє судове засідання; судовий виклик; судове повідомлення.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Поняття позову. Матеріально-правовий аспект позову. Процесуально-правовий аспект позову. Елементи позову: предмет, підстава, зміст.

Види позовів. Процесуально-правова класифікація: позови про присудження (виконавчі); позови про визнання (установчі); перетворювальні позови (конститутивні). Підвиди перетворювальних позовів: позови щодо встановлення нових правовідносин; позови про зміну правовідносин; позови про припинення правовідносин. Матеріально-правова класифікація позовів: цивільні, трудові, сімейні, житлові, земельні.

Об’єднання та роз’єднання позовів. Захист інтересів відповідача від заявленого позову. Заперечення проти позову. Зустрічний позов. Умови прийняття судом зустрічного позову. Забезпечення позову. Види забезпечення позову.

Зміни в позовному спорі. Зміна підстави позову. Зміна предмета позову. Збільшення чи зменшення обсягу позовних вимог. Відмова від позову. Визнання позову відповідачем. Мирова угода.

Поняття та передумови відкриття провадження у справі. Суб’єктивні передумови права на пред’явлення позову. Об’єктивні (позитивні і негативні) передумови права на пред’явлення позову.

Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.

Форма і зміст позовної заяви.

Процесуальний порядок відкриття провадження у справі. Порядок пред’явлення позову та процесуальні наслідки його недотримання.

Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження у справі.

Відкриття провадження у справі та його правові наслідки.

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати позов як інститут цивільного процесуального права, право на пред’явлення та задоволення позову; види позовів; процесуальні питання щодо об’єднання та роз’єднання позовів, захисту інтересів відповідача від заявленого позову та ін.; аналізувати порядок відкриття провадження у справі; підстави залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...