Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішенняРоль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про порядок проведення до судового розгляду (судового засідання) як стадії цивільного процесу, формуванні знань про судове рішення як процесуальний документ, види судових рішень, порядок їх ухвалення і проголошення, порядок набрання рішенням суду законної сили.

Ключові поняття: судовий розгляд; судове засідання; ускладнення судового розгляду; відкладення, зупинення провадження, закриття провадження; залишення заяви без розгляду; фіксування процесу; журнал засідання, рішення суду, їх види, ухвали суду, їх види, порядок ухвалення рішення суду, властивості рішення суду, законна сила рішення суду, порядок оскарження рішення суду, виправлення недоліків рішення суду.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права і як стадія цивільного процесу. Дія принципів цивільного процесуального права у стадії судового розгляду. Значення стадії судового розгляду цивільних справ.

Підготовча частина, її завдання. Відкриття засідання. Роз’яснення прав та обов’язків. Присяга перекладача. Видалення свідків із зали. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Роз’яснення прав та обов’язків. Розгляд судом заяв і клопотань. Наслідки неявки в судове засідання особ, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків.

Розгляд справи по суті. Доповідь головуючого. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін та їх процесуально-правові наслідки. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. Допит свідків. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. Дослідження доказів. Дослідження висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

Судові дебати.

Ухвалення і проголошення рішення. Вихід суду до нарадчої кімнати. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал суду. Проголошення рішення суду.

Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ.

Фіксування цивільного процесу технічними засобами. Відтворення, роздрукування, копіювання технічного запису судового засідання. Журнал судового засідання, його зміст. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

Поняття і види судових рішень. Види судових рішень залежно від способу захисту права і правових наслідків, які вони викликають: рішення про присудження; рішення про визнання; конститутивні рішення. Основне (завершальне) і додаткове, повне і неповне рішення. Імперативні, альтернативні і факультативні рішення суду. Умовне рішення. Суть судового рішення.Форма і зміст рішення суду. Чотириелементна структура рішення суду: вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини, їх зміст.

Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив: виправлення описок і арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду.

Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал: за суб’єктною ознакою (одноособові, колегіальні); за формою, якої вони набувають (протокольні, у вигляді окремого процесуального документа); за змістом (підготовчі, з питань, що виникли при розгляді справи; заключні; з приводу ухваленого рішення, окремі ухвали).

Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду справи. Форма і зміст заочного рішення. Заява про перегляд заочного рішення, її форма і зміст. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення. Законна сила заочного рішення.

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи. Аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...