Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття – 2 годПрактичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття:

1. Поняття, значення та зміст стадії судового розгляду цивільної справи.

2. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ:

а) роль головуючого в судовому розгляді та забезпечення порядку в судовому засіданні; заходи, що застосовуються до порушників;

б) частини судового засідання, їх зміст.

3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ:

а) відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді;

б) зупинення провадження у справі; відмінності відкладення від зупинення провадження у справі;

в) закриття провадження у справі;

г) залишення заяви без розгляду.

4. Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду справи.

5. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання.

6. Поняття і види судових рішень.

7. Форма і зміст рішення суду. Структура рішення суду як процесуального документа.

8. Законна сила рішення суду. Набуття судовим рішенням властивостей акта правосуддя.

9. Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал.

Завдання для самостійной роботи

1) Підготувати конспект відповідей на питання:

1. Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.

2. Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду.

3. Реалізація принципу безпосередності стадії судового розгляду.

4. Особливості заочного розгляду справи.

5. Рішення суду, їх класифікація.

6. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні.

7. Додаткове рішення суду.

8. Набрання рішенням суду законної сили.

9. Порядок постановлення ухвал суду.

10. Форма і зміст заочного рішення.

11. Заява про перегляд заочного рішення: форма і зміст, порядок подання.

12. Окрема ухвала суду, її особливості.

 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання стадії судового розгляду справ, судових рішень.

3) Складіть процесуальні документи: рішення про задоволення позову; рішення про відмову у задоволенні позову; рішення суду (вступна та резолютивна частини); окрему ухвалу суду; додаткове рішення.

 

Рекомендована література до Теми 6:

1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.3.7.; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.11; 1.4.3; 1.4.8; 1.4.12; 1.5.8; 1.5.15; 2.1; 2.2; 3.1-3.13; 4.1; 4.13; 4.18; 4.23; 1.5.9; 3.2; 3.3; 3.7; 3.10; 4.24; 4.28; 4.55; 4.148.

 

1. Іванова звернулась до суду з позовом до Іванова про стягнення аліментів на себе і на утримання дитини за наступними обставинами:

у листопаді 2010 р. вона вийшла заміж за Іванова, свій шлюб вони зареєстрували. Однак через декілька місяців подружнього життя, внаслідок недостойного поводження чоловіка вона була вимушена залишити його. 20 серпня 2011 р. народився син Микола, у зв’язку з чим вона знаходиться у відпустці за вагітністю і пологами.Заробітну плату вона в теперішній час не отримує, інших доходів не має, є матеріальні ускладнення, відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. При розгляді справи судом питання про стягнення аліментів на утримання самої позивачки не обговорювалося і в рішенні було ухвалено стягнути аліменти з Іванова на утримання сина Миколи.

Чи допущена помилка суду при розгляді справи та прийнятті рішення? Як що так, то як ця помилка може бути виправлена?

 

2. Кириленко, який володів будинком на праві приватної власності, звернувся до суду з позовом про виселення з кімнати будинку Москаля на час проведення капітального ремонту (на 4 місяці). При розгляді справи в судовому засіданні Москаль заперечував проти позову, пояснюючи, що він не бачить необхідності капітального ремонту кімнати, яку він орендує, вона у нормальному стані, це по-перше, а по - друге, він заплатив за кімнату на рік вперед, тому, якщо Кириленко мене виселяє на час ремонту то нехай знайде йому житло і сплатить його проживання.

Яке рішення повинен прийняти суд? Чи зобов’язаний власник будинку доказувати наймачу та суду про необхідність капітального ремонту? Чи обґрунтовані вимоги Москаля в частині обов’язку Кириленка надати інше житло Москалю на час ремонту?

3. Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв´язку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - через неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді, п´ятий - у зв´язку із прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.

Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

 

4. У справі, яку було порушено за позовом Бенюк Б. на Мохника А., про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у судовому засіданні представник позивача адвокат Шевченко А. подав клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку зі смертю позивача. До клопотання адвокат додав свідотство про смерть Бенюка Б.

Суд задовольнив клопотання адвоката і зупинив провадження у справі.

На вашу думку прийняте судом рішення відповідає матеріалам справи? Чи були правові підстави у адвоката просити суд про закриття провадження?У нашому випадку чи є різниця між поняттям: «про закриття провадження» та «зупинення провадження»?

 

5.Мирошніченко І. звернувся з позовом на Галілей А. про поділ спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду.

Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня цього року не з’явилися до суду без поважних причин, суд про причини ненеявки не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін.

В апеляційній скарзі Мірошніченко І. просив скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня він не міг змоги прийти до суду через хворобу, проте його адвокат до суду з´явився.

Стосовно неявки 7 травня йому повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і він виходив з того, що за цих обставин справу буде відкладено. Дати процесуальне- правову оцінку діям суду.

Друге практичне заняття – 2 год.

 

6.Григоренку була надана однокімнатна квартира розміром 31 кв. м. У цьому ж році Григоренко прописав на свою житлову площу Соловйову, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.

Які докази необхідно подати сторонам до суду ? Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до розгляду ?

7.Визначити правильну відповідь з посиланням на законодавство.

1. Сторони, треті особи та їх представники по справі, яка розглядається в суді: а) можуть бути допитані в суді, але тільки з питань злочину та за згодою другої сторони; б) не можуть бути допитані в суді як свідки без подання прокурора; в) можуть бути допитані в суді як свідки, але за їх згодою; г) можуть бути допитані в суді, але тільки сторони та їх представники з питань злочину. д) не можуть бути допитані в суді як свідки якщо немає клопотання прокурора.   2. Особа, яка надає правовому допомогу допускається до участі у розгляді справи за : а) договором між стороною та особою, що є фахівцем в галузі права; б) довіреністю; в) законом; г) ухвалою суду за заявою сторони яка бере участь у справі; д) довіреністю або законом якщо є договір між стороною і особою.   3. Доказами для процесуального правонаступництва можуть бути: а) реорганізація юридичної особи; б) свідоцтво про право на спадщину; в) смерть фізичної особи; г) інші дії, події, що допускають можливість переходу прав та обов’язків; д) всі відповіді вірні. 4. Третя особа яка не заявляє самостійних вимог від участі у розгляді справи: а) може відмовитись, якщо не буде заперечень сторін; б) може відмовитись, але якщо судом про це буде прийнята ухвала; в) може відмовитись; г) відмовитись не може, зобов’язана виконати ухвалу суду про її участь у справі; д) вірна відповідь відсутня. 5. Особи, які надають сторонам правову допомогу є: а) тільки представниками сторін; б) учасниками і представниками осіб, що беруть участь у справі; в) тільки учасниками цивільного процесу; г) представниками тільки третіх осіб без самостійних вимог; д) представниками третіх осіб, які залучаються до процесу ухвалою суду.

8. Проскурін подав позов про виселення орендаря Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як належних співпозивачів.

Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних ? У чому відмінність вступу у процес третіх осіб,що мають інтерес до предмету спору, правонаступників від заміни неналежної сторони?Яке рішення повинен прийняти суд?

9. Гладишева пред’явила позов до Гладишева про стягнення аліментів на виховання доньки Олени, мотивуючи тим, що відповідач, будучи батьком дитини, від надання коштів на її утримання ухиляється. Відповідач Гладишев позов визнав повністю і пояснив, що від виховання доньки Олени він не відмовляється і згодний третину заробітной плати передавати Гладишевої на утримання детини. У судовому засіданні було встановлено, що відповідач виплачує аліменти на утримання дитини від першого шлюбу на користь Кузьмичової. Суд відмовів Гладишевої в задоволенні позову з тих підстав, що Гладишев не є злісним неплатником аліментів, позов він визнав, обіцяв надавати Гладишевої конкретно обумовлену допомогу, працює. Гладишева не була згодна з таким рішенням суду і звернулась до юриста за консультацією.

Надати консультацію. Чи є правові підстави у Гладишевої бути незадоволеною рішенням суду.

10.В судове засідання за позовом Ільєнко до редакції газети “ Львівська правда ”, про захист честі, гідності та ділової репутації, головний редактор газети тричі не забезпечив явку представника редакції. Про розгляд справи редакція повідомлялася повістками, в тому числі під розписку. Заперечень проти позову та підтвердження правдивості поширених про Ільєнко відомостей відповідач не представив. Копія позовної заяви ним отримана.
В черговому судовому засіданні 15 березня п.р. суд виніс ухвалу про заочний розгляд цивільної справи та задовольнив позов, стягнувши одночасно з редакції 10000 грн. в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди.
25 червня п. р. від редакції надійшла заява про перегляд заочного рішення.
За цією заявою 15 липня п.р. відбулося судове засідання. Відповідач не з’явився, не повідомивши суд про причини неявки. Розгляд справи відклали на 4 серпня п.р. Виклик сторін повторили. Однак на цей раз не з’явилися обидві сторони.

Суд розглянув справу у їх відсутності, постановивши ухвалу про залишення заяви редакції газети “Правда” про перегляд заочного рішення без задоволення. Відповідач оскаржив дану ухвалу.

Проаналізуйте ситуацію. Чи були сторонами, судом допущені порушення цивільно-процесуального законодавства?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про реалізацію права особи на пред’явлення позову; порядок відкриття провадження у справі. Формування знань про судове рішення як процесуальний документ, види судових рішень, порядок їх ухвалення і проголошення, порядок набрання рішенням суду законної сили.

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: аналізувати порядок відкриття провадження у справі; підстави залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі. Аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи.

Перелік процесуальних документів, які можуть складати студенти під час підготовки до заняття: ухвала про залишення позовної заяви без руху; клопотання про продовження пропущеного строку для усунення недоліків позову; ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з невиконанням ухвали про залишення позову без руху; заява про повернення позовної заяви; ухвала про відмову у відкритті провадження у справі; ухвала про відкриття провадження у справі, рішення про задоволення позову; рішення про відмову у задоволенні позову; рішення суду (вступна та резолютивна частини); окрему ухвалу суду; додаткове рішення.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...